logo New documents congo 1960
SiteLock
Livre du mois Le Petit futé Kinshasa 14,95 € Communiqué de presseGuide Kinshasa 2017 (petit futé)Neocity
Boek van de maand Zoon in Congo 15% korting + gratis verzending Zoon in Congo Lanoo Uitgeverij
   Webmasters Delcol Martine Eddy Van Zaelen De webmaster Delcol MartineEddy Van Zaelen
  Helpt U mee en stuur je ons uw boeken in ruil voor een publicatie op de site  Sponsor Site
Kasai Rencontre avec le roi des Lele Kasaï , rencontre avec le roi Prix exclusif Grâce a Congo-1960 Sans limite de temps 29.80 € frais de port inclus  -Editeur Husson
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historiquecongo 1957-1966 TémoignageLes chemins du congoTussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en CongoLeodine of the belgian CongoLes éxilés d'IsangiGuide Congo (Le petit futé)Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul DaelmanCongo L'autre histoire, avec mes remerciements a Charles LéonardL'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van BostL'année du Dragon avec mes remerciements a Mr Eddy Hoedt et Mr Peeters Baudoin

CONGO-1960 & OTRACO-UNATRA

Vous propose - Stelt U voor

In de Congolese regio Beni werden de laatste twee jaar minstens 700 burgers vermoord. Ze werden gedood met machetes en vuurwapens, of levend verbrand. Vele anderen werden verminkt.

Beni ligt in de provincie Noord-Kivu in de Democratische Republiek Congo (DRC). Sinds 2014 wordt de regio geteisterd door gewelddadige moorden, ondanks de aanwezigheid van het Congolese leger (FARDC) en MONUSCO, de missie van de Verenigde Naties in de DRC. BENI BLOEDT, MAAR DE WERELD KIJKT WEG De Congolese autoriteiten en MONUSCO wijzen een Oegandese gewapende groepering, de 'Allied Democratic Forces' (ADF), aan als verantwoordelijke voor de misbruiken en moordpartijen. Verschillende rapporten, ondermeer van een groep experten van de Verenigde Naties, tonen echter een meer complexe situatie. Ook soldaten van het Congolese leger en andere gewapende groeperingen zouden betrokken zijn bij het geweld. Maar de regering en de VN hebben tot nu toe weinig ondernomen om de aanvallen te onderzoeken. Lees meer over Beni.

DE MOORDEN IN BENI MOETEN STOPPEN. KOM NU IN ACTIE.

Roep Joseph Kabila, president van de DRC en António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties op de burgers van Beni te beschermen. De slachtoffers van de moorden in Beni moeten gerechtigheid krijgen. STOP HET MOORDEN. TEKEN DE PETITIE.

Over de site - Concernant le site.

- Ce site est dédié, en hommage et gratitude, à la mémoire de ceux qui, généreusement, ont sacrifié leur jeunesse au service de notre oeuvre civilisatrice au Congo.C'est grâce aux efforts persévérants, pleins de vicissitudes et de risques, de ses financiers, de ses négociants, de ses colons et de ses ingénieurs, qu'une petite nation comme la nôtre, pour laquelle la colonisation était jusque-là une notion inconnue, a réussi à mener à bien avec succés cette entreprise immense.Entreprise qui était beaucoup plus ingrate que le profane pourrait s'imaginer.
- Deze site is opgedragen uit dankbaarheid en als eerbetoon aan de nagedachtenis van allen die goedhartig hun jonge jaren hebben ingezet in dienst van het beschavingswerk van de Congo. Het is dank zij de volhardende inspanningen met talrijke wisselvalligheden en de risico's van de geldschieters, de handelaren, de kolonisten, ingenieurs en anderen, dat een klein land zoals het onze voor wie kolonisatie een vreemd begrip was, er in slaagde om deze enorme onderneming in succesvolle banen te leiden. Taak die behoorlijk wat ondankbaarder was dan menig leek zich kan voorstellen.

Je vous suggère d'envoyer vos histoires, anecdotes et ou des images sur le Congo belge.

En 2017, nous voudrions compléter la rubrique Province avec des articles sur les villes, des bâtiments et de leurs points d'intérêt qui peut nous aider avec des photos et articles peuvent toujours envoyer un mailinfo @ congo-1960.be

Je pense particulèrement a des batiments , des infos sur les ville et villages. Tout ceux qui veulent contribuer peuvent nous envoyez les infos via mail a l'adresse suivante info@congo-1960.be

Ik stel U voor om uw verhalen, anekdoten en of foto's te sturen over Belgisch Congo .

In 2016 - 2017 zouden we graag de rubriek Provincie aanvullen met artikels over de steden , gebouwen en hun bezienswaardigheden al wie ons kan helpen met foto's en artikels kan steeds een mail sturen naar info @ congo-1960.be

Ik denk bv om deze rubriek aan te vullen met artikels over de steden , gebouwen en hun bezienswaardigheden al wie ons kan helpen met foto's en artikels kan steeds een mail sturen naar info@congo-1960.be

Appel aux auteurs :

Soutenez aussi notre website congo-1960.be, votre livre y sera présenté durant un an et ce sur toutes les pages (2000 pages). Il vous suffit d'offrir quelques livres pour y avoir votre publicité durant un an. N'hésitez pas, les statistiques du site vous persuaderont de le soutenir.

N'hésitez pas, les statistiques du site vous persuaderont de le soutenir.

Oproep aan de auteurs :

Steun ook onze website congo-1960.be , uw boek kan er een jaar lang op gepromoot worden en dit op alle pagina's (2000 pagina's) . U hoeft enkele boeken te schenken om een jaar lang publiciteit te krijgen op onze website .

Twijfel niet, de statistieken van de site zullen u zeker overtuigen om deze te steunen.

Pour avoir acces a de nombreux article francophone allez vers la page Française de se site .

Om de nederlandstalige artikels te volgen ga hiervoor naar de nederlandstalige afdeling van de site.

Les rubriques du site

De rubrieken van de site

Temoignages
Getuigenissen
Entreprises au Congo
OTRACO
Bedrijvigheden in Congo
OTRACO
Les livres concernant le Congo

*Nous recherchons pour les rubriques suivante toute infos sur les thème suivant : mail à Martine Delcol svp Les livres pour les enfants. Pour les petits lecteurs de 1 à 12 ans. Livres écrits par des auteurs congolais et ou belge dont l’action se passe  au Congo ou en Afrique.

Boeken over Congo

*Wij zoeken hulp op de site om ons linken door te geven van de volgende thema's ivm de rubriek boeken mail naar Martine Delcol aub Boeken voor kinderen. Kleine lezertjes tussen 1 a 12 jaar. Boeken geschreven door congolese auteurs en of belgische auteurs waarvan uiteraard het verhaal zich afspeelt in Congo of een Afrikaans continent. Fauna en Flora . Poezie.

Documents
Documenten
Les provinces au Congo
De Provincies in Congo

Statistiques - Statistieken

10-02-2016 tot 10-02-2017

Vous avez écrit
U heeft geschreven.