Congo Belge

Zijn verleden en evolutie

Logo Congo-1960

© Tussen buit en baat - Congo in het interbellum

Auteur: VAN NIEUWENHUYSE KAREL 

In 1927 onderneemt Vlaams-katholiek kamerlid en zakenman Gustaaf Sap een maandenlange reis naar Belgisch-Congo. Nagelaten brieven hangen een mooi beeld op van de reis en geven een exclusieve impressie uit de eerste hand van de kolonie. Tevens getuigen ze van een merkwaardige katholiek-socialistische samenwerking, geen sinecure in die periode.

Tussen buit en baat. Congo in het interbellum
Verschijningsdatum: september 2009 - ISBN:9789033475481 

Pagina's:160  - Uitgeverij Acco

Na afloop van zijn reis schrijft Sap een vlijmscherp parlementair onderzoeksrapport waarin hij het koloniale beleid hekelt, maar bovenal heel zwaar uithaalt naar de veel te grote greep van privémaatschappijen – de Société Générale op kop – op dat koloniale beleid en de kolonie tout court. Een explosief rapport dat heel wat stof doet opwaaien…

Congo in het interbellum is een tot dusver onderbelicht hoofdstuk uit de Belgische koloniale geschiedenis. Dit boek schetst een levendig beeld van de kolonie in die periode, en geeft een inzicht in het reilen en zeilen van de koloniale triniteit: holdings, Kerk en staat.

Over de auteur:

KAREL VAN NIEUWENHUYSE is doctor in de geschiedenis en verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen en de Specifi eke Lerarenopleiding Geschiedenis van de K.U.Leuven.

Hij doet vooral onderzoek naar de geschiedenis van pers en politiek na de Tweede Wereldoorlog.

Recent publiceerde hij De Klauw van een papieren leeuw.

Een politieke geschiedenis van de krant De Standaard (1947-1976) (Acco, 2005) en Scripta politica.

Documenten over de Belgische politieke geschiedenis (1918-2004) (Acco, 2005, samen met Emmanuel Gerard).

Enkele linken

Inhoudsopgave van het boek pdf formaat

http://www.boekenbeurs.be/programmapunt/congo-bijna-50-jaar-op-eigen-benen

http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033475481/tussen+buit+en+baat.+congo+in+het+interbellum