share this

 
L'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van Bost
Les chemins du congo
congo 1957-1966 Témoignage
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historique
Kasaï , rencontre avec le roi
Tussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en Congo
Leodine of the belgian Congo
Les éxilés d'Isangi
Guide Congo (Le petit futé)
Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul Daelman

Tussen buit en baat. Congo in het interbellum

Tussen buit en baat. Congo in het interbellumAuteur: VAN NIEUWENHUYSE KAREL 

Verschijningsdatum: september 2009

ISBN:9789033475481 

Pagina's:160 

Uitgeverij Acco

 

 
 
 
 
 

 

In 1927 onderneemt Vlaams-katholiek kamerlid en zakenman Gustaaf Sap een maandenlange reis naar Belgisch-Congo. Nagelaten brieven hangen een mooi beeld op van de reis en geven een exclusieve impressie uit de eerste hand van de kolonie. Tevens getuigen ze van een merkwaardige katholiek-socialistische samenwerking, geen sinecure in die periode.

Na afloop van zijn reis schrijft Sap een vlijmscherp parlementair onderzoeksrapport waarin hij het koloniale beleid hekelt, maar bovenal heel zwaar uithaalt naar de veel te grote greep van privémaatschappijen – de Société Générale op kop – op dat koloniale beleid en de kolonie tout court. Een explosief rapport dat heel wat stof doet opwaaien…

Congo in het interbellum is een tot dusver onderbelicht hoofdstuk uit de Belgische koloniale geschiedenis. Dit boek schetst een levendig beeld van de kolonie in die periode, en geeft een inzicht in het reilen en zeilen van de koloniale triniteit: holdings, Kerk en staat.

 

Over de auteur:

 

KAREL VAN NIEUWENHUYSE is doctor in de geschiedenis en verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen en de Specifi eke Lerarenopleiding Geschiedenis van de K.U.Leuven.

Hij doet vooral onderzoek naar de geschiedenis van pers en politiek na de Tweede Wereldoorlog.

 

Recent publiceerde hij De Klauw van een papieren leeuw.

 

Een politieke geschiedenis van de krant De Standaard (1947-1976) (Acco, 2005) en Scripta politica.

 

Documenten over de Belgische politieke geschiedenis (1918-2004) (Acco, 2005, samen met Emmanuel Gerard).

 

Enkele linken

Inhoudsopgave van het boek pdf formaat

http://www.boekenbeurs.be/programmapunt/congo-bijna-50-jaar-op-eigen-benen

http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033475481/tussen+buit+en+baat.+congo+in+het+interbellum