Congo 1960

Congo zijn verleden en evolutie.

Logo Congo-1960

Over Auteurs Rechten - Droit d'Auteur (voir la page ci contre en français)

auteursechten

1. Informatie

Alle op deze site voorgestelde documenten hebben enkel een informatieve waarde en mogen niet als juridisch of wetenschappelijk betrouwbaar beschouwd worden. De op deze site gecommuniceerde informatie verbindt de site tot geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Hoewel onze doelstelling is om actuele en nauwkeurige informatie te verspreiden, kunnen wij het resultaat ervan niet waarborgen, wij zullen inspanningen leveren om de onjuistheden die ons gecommuniceerd worden, recht te zetten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuistheden die op het internet verschijnen in andere website noch is het ons doel om U te desinformeren over het koloniaal leven in Belgisch Congo.

De informatie op deze internet site bevat op geen enkele manier wetenschappelijke adviezen of enige politieke mening over voorwerpen verbonden aan het net . Alle op deze site voorgestelde documenten hebben enkel een informatieve waarde en verbinden op geen enkele manier tot aansprakelijkheid.

2. Links en verwijzingen

Deze internet site bevat hyperlinks naar andere sites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze hyperlinks en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. Wij controleren deze sites en informatie die erop staat niet altijd nadien , en congo-1960 kan dus geen enkele garantie geven wat de kwaliteit, de relevantie, de nauwkeurigheid en/of de volledigheid van deze informatie betreft.

Wij zijn niet aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiend uit de raadpleging van de informatie ter beschikking gesteld op de andere sites of in andere informatiebronnen in het algemeen, en waarnaar wij U verwijzen

De verenigingen, organisaties en internet sites vermeld op deze site werden gekozen op een objectieve manier met als enige doel de bezoekers van onze site de meest relevant en volledige informatie mogelijk aan te bieden. Wij kunnen de volledigheid, de nauwkeurigheid of de actualiteit van de informatie niet garanderen.

Indien u op uw eigen website hyperlinks naar de website van congo-1960.be wilt creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webcreator die u zo spoedig mogelijk over de toelaatbaarheid van uw verzoek zal informeren.

Auteurs- en hun intellectuele eigendomsrechten:

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites komen toe aan congo-1960 en haar entiteiten of derden en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen Voor persoonlijk gebruik.

Om informatie (beeld, tekst, e.d.) te verspreiden is altijd voorafgaande toestemming vereist en moet bron en auteur vermeld worden op uw documenten website of sociale media. Uiteraard aanvaarden wij van alle ex-kolonialen, kinderen, kleinkinderen, familie of historicy nog altijd alle info over de Belgische kolonie.

De informatie op deze internet site bevat op geen enkele manier wetenschappelijke adviezen of enige politieke mening over voorwerpen verbonden aan het net .

Alle op deze site voorgestelde documenten hebben enkel een informatieve waarde en verbinden op geen enkele manier tot aansprakelijkheid.

Wij zullen streng optreden tegen cyberpesterijen

Cyberpesten is pesten via gsm of internet.

Dat kan gaan van beledigende mails of sms'jes, uitsluiten in chatgroepen, een paswoord kraken en misbruiken, Fotos bewerken en online plaatsen,... Dit soort pesten is tegenwoordig ingeburgerd bij facebookgroepen.

Het gebeurt vaak uit verveling of als experiment en heel wat pesters begrijpen de gevolgen van hun daden niet.

Indien U dit tegenkomt doe er iets aan en vermijd elk contact met de persoon die je wil aanvallen.

Cyberpesten komt vaak harder aan dan het traditionele pesten omdat:

  • de dader anoniem kan blijven
  • het slachtoffer nergens nog veilig is, zelfs thuis niet
  • de dader het slachtoffer niet ziet waardoor hij zich niet geremd voelt en nog directer en brutaler gaat pesten
  • via het internet meer mensen kunnen toekijken
    Indien U dit ervaart in onze groep of discussie forum gelieve dan direkt contact te nemen met de webcreator of meld het aan facebook en of ons team.