De Martelaren van Kongolo

Door Eddy Merveillie

Logo Congo-1960

De Martelaren van Kongolo

Innige deelneming aan alle slachtoffers van Kongolo d.d. 01-01-1961Op 26 mei 2012 vond te Gentinnes de herdenking plaats van de Martelaren van Kongolo. Op deze dag herdacht de Congregatie van de Heilige Geest haar 20 missionarissen die op 1 januari 1962 te Kongolo, in het noorden van Katanga, door soldaten van het Congolese regeringsleger werden vermoord.

 

De gebeurtenissen speelden zich af tijdens de Katangese afscheiding. De eerste berichten van wat er op die noodlottige nieuwjaarsdag gebeurde, kwamen van een Congolese seminarist die van de tragedie ooggetuige was geweest en zijn verhaal deed tegen een priester van Kasongo die op zijn beurt alles verder vertelde aan Mgr. Cleire, de Bisschop van Kasongo.

De verklaringen die door de jonge Congolese seminarist werden afgelegd zijn nadien bevestigd door Pater Jules DARMONT die als enige missionaris de moordpartij had overleefd en zich op 25 januari 1962 te Leopoldstad bevond. Pater DARMONT was er in het gezelschap van de Britse Majoor Dick LAWSON van de Nigeria-brigade die, na de tragedie, als eerste UNO-soldaat op 23 januari 1962 in Kongolo was aangekomen en naderhand verklaarde dat op dat ogenblik de stad Kongolo zo goed als volledig vernield was en de meeste inwoners de brousse waren ingevlucht.

Pater DARMONT getuigde tevens dat er naast de geestelijken ook nog 2 andere Europeanen werden vermoord. Het ging hier met name om de Dokter Pierre-Honoré MOREAU, een Franse geneesheer die op het ogenblik van de feiten directeur van het ziekenhuis van Kongolo was en de heer MELCKEBEEK, een kolonist die reeds 40 jaar in Congo leefde.

In februari 1962 werd in België een brochure gedrukt met als titel: "De Martelaren van Kongolo". Deze brochure waarvan de toenmalige schepen voor Sociale Werken te Sint Lambrechts Woluwe, Leon Van Audenhaege, als verantwoordelijke uitgever optrad, werd destijds voor 10 frank aangeboden en verkocht ten voordele van het verwoeste Bisdom Kongolo. In dit drukwerk vinden we naast de lijst van de 20 missionarissen ook aantekeningen uit de door de jonge seminarist (wiens naam niet werd opgegeven) en Pater DARMONT afgelegde verklaringen.

 

DE VERKLARING VAN DE CONGOLESE SEMINARIST

 

De Congolese soldaten kwamen aan te Kongolo op zondag 31 december 1961 en bereikten er rond 14h de missie waar de missionarissen de witte vlag hadden uitgestoken. Volgens de verklaringen van de seminarist wilden de soldaten zich blijkbaar wreken op de missionarissen omdat die openlijk hun voldoening hadden laten blijken toen zij eerder op 28 december door de Katangese gendarmes uit de stad werden verjaagd. De missionarissen werden (nog steeds volgens de seminarist) verklikt door leden van de BALUBAKAT-jeugd die de centrale regering ADOULA en haar leger gunstig gezind waren. De missionarissen werden gearresteerd en naar het militaire kamp gevoerd waar de soldaten hen te kijk stelden en er op los sloegen. Na de brutaliteiten brachtten zij de Paters naar hun cellen terwijl de soldaten een groot aantal Katangese burgers afmaakten.

Samen met de missionarissen werden in het militaire kamp ook de seminaristen, Afrikaanse Zusters en burgers (waaronder vrouwen en kinderen die niet meer hadden kunnen vluchten) gevangen gehouden alsook Mgr. KABWE de toenmalige Vicaris-generaal en de inlandse priester EP Gervais BANZA. De missionarissen werden in cellen opgesloten, de anderen in een gemeenschappelijke zaal. In de ochtend van 1 januari 1962 werden de missionarissen naar één van de kantoren van het kamp gevoerd waar zij hun schoenen moesten uittrekken en elk 12 slagen met een "chicotte" kregen toegediend. Iets meer dan een half uur later werden zij op de binnenplaats één na één neergeschoten nadat eerst ook al een groep burgers was afgeslacht.

Tegen de avond werden de lijken onder dwang en bedreiging van wapens door een groep opgevorderde seminaristen in de Lualaba gegooid. De lijken waren echter in de loop van de namiddag eerst nog verminkt geworden en van alle kleding en waardevols ontdaan door leden van de BALUBAKAT-jeugd. Deze hadden tijdens de slachtpartij de soldaten nog aangezet om ook de Afrikaanse Zusters en jonge seminaristen neer te schieten maar daar waren de militairen niet op ingegaan.

DE REDDING VAN PATER DARMONT

KongoloWe geven de woorden van Pater DARMONT weer, zoals zij in de eerder vermelde brochure geciteerd staan.: "Het eigenaardige was wel dat ik steeds de eerste was om te worden ondervraagd, om slagen te krijgen en om in een cel te worden opgesloten. Mijn naam was gemerkt met een rood kruis. Vermoedelijk gebeurde dit alles omdat ik sinds juli van vorig jaar belast was met de geestelijke zorg bij de Katangese soldaten. Dit in opvolging van Pater FORGEUR die te Kabalo werd gedood. Ik werd ten slotte met twee van mijn confraters in een cel opgesloten., doch een soldaat kwam me hieruit halen, zeggende dat drie man in een cel teveel was.

Ik werd dan alleen in de laatste cel opgesloten. Toen mijn beurt kwam om voor het vuurpeleton te verschijnen, werd ik door dezelfde soldaat weerhouden die uit alle macht brulde: " Gij, terug naar de kelder! De missionarissen verbergen er militairen van Tshombe en gij gaat zeggen waar zij zich bevinden". Ik antwoordde hem dat hij zeer goed wist dat men geen Katangese soldaten had verborgen en dat het nationale Congolese leger reeds overal huiszoeking had gedaan . Hij duwde me in de cel en zegde dan zachtjes : "Zwijg, ik wil u redden"

"De terechtstellingen werden slechts door 2 soldaten verricht die gewapend waren met een modern Belgisch geweer. Men heeft me nadien vrijgelaten. Zeer eigenaardig is dat de soldaten tevreden waren mij te zien. Zij zegden mij herhaaldelijk: "Gij Pater, hebt een "buanga" (een zeer sterke fetisj) want gij zijt niet dood, daar waar al uw confraters gedood werden (...).Verder heeft het BALUBAKAT-kartel, dat het nationale Congolese leger overal volgt, tal van burgers vermoord en de missie geplunderd. De stad Kongolo bestaat niet meer: alles werd in brand gestoken.(.....)." De soldaat die Pater DARMONT het leven redde was sergeant Jérôme Rwanga.

Op 23 januari kwam de Britse majoor LAWSON met een vliegtuigje van de UNO aan te Kongolo. Een halfuur later vertrok hij samen met Pater DARMONT naar Usumbura. De volgende dag vlogen zij via Kindu, waar Pater DARMONT nog een ontmoeting had met Mgr. FRYNS, naar Leopoldstad. Ten slotte vermelden we nog dat de Pater en legeraalmoezenier van het Katangese leger Albert FORGEUR naar wie Pater DARMONT in zijn verklaring verwees, op 8 april 1961 te Kabalo werd neergeschoten door Ethiopische UNO-soldaten.

© Eddy MERVEILLIE

Zie ook de video onderaan
Kongolo

 

DE 20 MARTELAREN VAN KONGOLO

Zie ook de video onderaan

De 20 martelaren van Kongolo : EP Jozef DE HERT

EP Jozef DE HERT

De 20 martelaren van Kongolo : EP Pierre FRANCIS

EP Pierre FRANCIS

De 20 martelaren van Kongolo : EP Gaston CRAUWELS

EP Gaston CRAUWELS

De 20 martelaren van Kongolo : EP Pierre GILLES

EP Pierre GILLES

De 20 martelaren van Kongolo : EP Walter GILLIJNS

EP Walter GILLIJNS

De 20 martelaren van Kongolo : EP Jean Marie GODEFROID EP Jean Marie GODEFROID

De 20 martelaren van Kongolo : BR. Adriaan HEEMSKERK

BR. Adriaan HEEMSKERK

De 20 martelaren van Kongolo :  EP Albert HENCKELS

EP Albert HENCKELS

De 20 martelaren van Kongolo : EP Jozef HENS

EP Jozef HENS

De 20 martelaren van Kongolo : EP Louis CRAUWELS

EP Louis CRAUWELS

De 20 martelaren van Kongolo :  EP Jean LENSELAER

EP Jean LENSELAER

De 20 martelaren van Kongolo :  EP Désiré PELLENS

EP Désiré PELLENS

De 20 martelaren van Kongolo : EP Joseph POSTELMANS

EP Joseph POSTELMANS

De 20 martelaren van Kongolo : EP Raphaël RENARD

EP Raphaël RENARD

De 20 martelaren van Kongolo : EP Theo SCHILDERMANS

EP Theo SCHILDERMANS

De 20 martelaren van Kongolo : EP Roger t JAECKENS

EP Roger t JAECKENS

De 20 martelaren van Kongolo : EP René TOURNAY

EP René TOURNAY

De 20 martelaren van Kongolo :EP José VANDAMME

EP José VANDAMME

De 20 martelaren van Kongolo : EP Michel VAN DUFFEL

EP Michel VAN DUFFEL

De 20 martelaren van Kongolo : EP André VAN DER SMISSEN

EP André VAN DER SMISSEN

Ga naar de getuigenissen

De 20 martelaren van Kongolo :

 

 

Kongolo 1962 ... récit d'une tragédie

 

Part I

 

Part II