Pierre Camerman,

Geboren uit een schippersgezin van zes kinderen.

Logo Congo-1960

Een beetje vertier op de boot

Lees ook Le pointeur

Congo Reis Mar Del Plata

Congo Reis Mar Del Plata

Congo Reis Mar Del Plata

Congo Reis Mar Del Plata

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine