Heeft U ook een brief ?

Stuur ze door naar Congo-1960

Henri Scaillet (vertaald door Freddy Duyck)

Uw televisie uitzendingen ten voordele van het behoud van de natuur (“Vu du ciel”), of de promotie van onze realisaties in de wereld (“C’est du Belge”), zijn erg verrijkend en stimuleren de fierheid om Belg te zijn. Daartegenover lijken bepaalde reportages of sommige films over het koloniale tijdperk van Congo op propaganda die het werk van de Belgen in Congo voor de onafhankelijkheid denigreren. ... lees verder


André de Maere

 

Congo : fiere of beschaamde Belgen ? Ja, fier mogen we zeker zijn over al die Belgen die samen met de Congolezen ontstaan hebben gegeven aan dat onmetelijke land – tachtigmaal België – en het tot ontwikkeling hebben weten te brengen... lees verder


Diane Claverau

 

Dit werd geschreven vanuit het hart. Geschreven vanuit het hart van al de anciens van Zaïre, van Rwanda of van Burundi. Het herinnert ons eraan dat we deel uitmaken van een grote familie. En terwijl ik deze regels lees, is het alsof iemand me de hand reikt om mijn koffer te helpen dragen... lees verder


Mario Spandre

 

België schaamt zich voor zijn koloniaal verleden, terwijl de oprichting van de Congolese natie één van de meest opmerkelijke en de meest grandioze ²geweest is van zijn verwezenlijkingen tijdens zijn 175-jarig bestaan. In 1860 bevond zich in het hart van het Afrikaa²nse continent, in de schoot van een machtige stroom, een uitgestrekt gebied dat volledig onbekend was, behoudens de jarenlange Arabische mensenhandel waarbij eindeloze kolommen slaven werden geëxporteerd. lees verder


Maurice Lenain

 

Mijnheer, Ik heb met verbijstering kennis genomen van uw artikel gepubliceerd op 15 van deze maand in Télé Moustique. Het is duidelijk dat u niet in Congo hebt geleefd tijdens de koloniale periode. Asl je er had geleefd dan had je moeten weten: ? De rechten en gewoonten van de inheemse bevolking werden gerespecteerd, dat het gewoonterecht, in de geschreven wetgeving, door de rechtbanken op dezelfde wijze door de autoriteiten werd erkend .

▪ Dat de stamhoofden deel uitmaakten van de administratie en dat het rechtsgebied van een stamhoofd de grondslag was op dewelke de administratieve structuur was opgericht.

▪ Dat de vertegenwoordigers van de staat de verplichting hadden om zeer regelmatig deel te nemen aan de raden van het rechtsgebied van de stamhoofden en in de dorpen te verblijven om de mening, desiderata, noden, zorgen en tradities van de Congolezen te kennen.....

lees verder

 

SiteLock
share this - partager le site - deel dit document

About Us | Contact | Privacy | Copyright | Agenda  
Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Delcol Martine