SiteLock
Livre du mois Le Petit futé Kinshasa 14,95 € Communiqué de presseGuide Kinshasa 2017 (petit futé)Neocity
Boek van de maand Zoon in Congo 15% korting + gratis verzending Zoon in Congo Lanoo Uitgeverij
   Webmasters Delcol Martine Eddy Van Zaelen De webmaster Delcol MartineEddy Van Zaelen
  Helpt U mee en stuur je ons uw boeken in ruil voor een publicatie op de site  Sponsor Site
Kasai Rencontre avec le roi des Lele Kasaï , rencontre avec le roi Prix exclusif Grâce a Congo-1960 Sans limite de temps 29.80 € frais de port inclus  -Editeur Husson
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historiquecongo 1957-1966 TémoignageLes chemins du congoTussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en CongoLeodine of the belgian CongoLes éxilés d'IsangiGuide Congo (Le petit futé)Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul DaelmanCongo L'autre histoire, avec mes remerciements a Charles LéonardL'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van BostL'année du Dragon avec mes remerciements a Mr Eddy Hoedt et Mr Peeters Baudoin

"Centraal Afrika , Congo, tussen de twee wereldoorlogen in"

Provincie's, Districten, Gewesten en belangrijke centra's van Belgisch Congo

 

Er is een rubriek Provincie in het Nederlands en in het Frans , noteer alvast dat u mogelijk andere informatie kan vinden in de franstalige rubrieken.

 

Wij hopen dat eind 2017 de volledige versie provincie klaar komt , Vele oude rurbieken gaan verdwijnen.

 

De site kan zo meer een basis element zijn en een database voor al wie interesse heeft in de colonie, de nostalgische kant en ontmoetingen zullen nu plaats ruimen voor meer informatie over Belgisch congo zelf.

 

 

DE KOLONISATIE

De Belgische kolonisatie van Kongo kan men kenschetsen als een Griekse tempelgevel op drie zuilen, Het gebouw werd geschraagd door de Administratie, de Kerk en de grote Maatschappijen, verbonden door, en culminerend in één tempelfronton : het Vorstenhuis.

Dezelfde piramidale constructie lag overigens ook aan de basis van het Belgisch beschavingswerk in Kongo : een brede basisvorm en, via het algemeen verspreid lager en middelbaar onderwijs, en uitmonden in de top die - logisch, harmonisch opgebouwd - het universitair onderwijs zou zijn. Een horizontale, veeleer dan een verticale promotiepolitiek, met als bekroning de progressieve vorming van een elite.

Het zal de historische blitz-ontwikkeling van de periode na de 2de wereldoorlog moeten aangewreven worden dat het Belgisch kolonisatiegebouw nooit is afgeraakt. Het werk diende neergelegd te worden toen men aan de spits begon.

Toen Kongo onafhankelijk werd hadden de drie voornoemde ,« zuilen» een indrukwekkend werk verricht,

Administratieve diensten.

Kaart Kongo 1948
 
(klik op de foto om te vergroten (kaart Larousse Universelle 1948)

De administratieve en territoriale organisatie van Belgisch Congo werd geregeld bij Koninklijk Besluit van 24 September 1934, gewijzigd door dat van 5 Februari 1935 en dat van 13 Maart 1936. De Hoofdplaats is in de provincie Leopoldstad gelegen. (K, B. van 1 juli 1923). De blanke bevolking schommelt tussen  4.500 en 5.000, waarvan nagenoeg 6/10 Belgen zijn. Er wonen ongeveer 1.896.000 inboorlingen. Handel en transito zijn de voornaamste bedrijvigheid. Leopoldstad is het belangrijkste handelscentrum onzer kolonie.

a) in de hoofdplaatsen der gewesten: een gewestbeheerder, een hoofd van het station, een burgelijke stand, een politie- en een gewestrechtsbank, een gevangenis, een postkantoor, dikwijls ook een radiotelegrafisch station, en eover het algemeen een dokter en tenminste een dispensarium, zoniet een hospitaal; een dokter en ten minste ene dispensarium, zoniet een hospitaal.

b) in de hoofdpplaatsen der districten : naast de diensten vermeld onder a) , een districtcommissaris, een politiecommisaris, een magistraat, een dokter en een hospitaal , district- , parket-, en militaire rechtbanken, een notariaat, een radiotelegrafisch station een compagnie van de weermacht enz.

c) in de hoofdplaatsen der provincie : naast de diensten vermeld onder a) en b) een gouverneur der provincie en een provinciecommisari, een rechtbank, van eerste aanleg en een krijgsraad, een bataljon, van de Weermacht, provinciale dinesten voor economische zaken , langdbouw , openbare, werken, finaciewezen, belastingen, gronddiensten, enz.

Bezettingsposten

Wij noemen een bezettingspost een plaats waar een gewestagent verblijft die van de hoofdplaats van het gewest werd gedetacheerd om zich meer bepaald met een streek of met een belangrijk centrum bezig te houden.