Jezuïeten in Kongo

Met ZWAARD EN KRUIS

Logo Congo-1960

Jezuïeten in Kongo

Auteur Jules Marchal, pseudoniem A.M Delathui

De uitdrukking 'met zwaard en kruis' is niet ingegeven door hang naar sensatie. De jezuïeten formuleerden die uitdrukking zelf, toen ze jaren geleden verkondigden dat zij Kongo wilden beschaven met het zwaard en met het kruis, door de staat en door de kerk.

Hun evangelisatie was een evangelisatie met dwang, het soort trouwens dat in de loop van de geschiedenis de beste vruchten voor de geloofsverspreiding heeft afgeworpen, en dat goed paste in de voormalige denkwereld van de jezuïeten, die zich de stoottroepen van Sint-Ignatius, de soldaten van Christus noemden. Dit boek leert ons waaruit die dwang in Kongo bestond: ketting en zweep gehanteerd door een militie van catechisten, gijzelingen, deportaties, strafexpedities. Leopold II liet de jezuïeten begaan omdat hij hun steun, zoals die van alle katholieke missies, nodig had om tegen de campagne van E.D. Morel stand te houden.

Maar de beschaving met het zwaard en met het kruis faalde in Kongo. Dit boek is het verhaal van die faling. Het is ook het verhaal van een godsdienstig fanatisme dat aan een massa Kongolese kinderen het leven kostte. Voor dit aspect van hun oeuvre hadden de jezuïeten totaal geen oog. Integendeel zij voelden zich voldaan bij de gedachte dat zij die massa, door het doopsel in articulo mortis, aan de klauwen van de duivel ontrukten en voor eeuwig gelukkig maakten. Het was een godsdienstig fanatisme dat niet moest onderdoen voor dit van ayatolla Khomeiny.

 

isbn: 9789064455445 · 1986 ·paperback - 144 p.· Prijs: € 14.50 .

 

Inleiding van de auteur :

Twaalf jaar geleden vatte ik het plan op een revisionistische geschiede,os van de Kongostaat te schrijven. Daaruit kwam een algemeen werk in twee delen tot stand. Het tweede deel verscheen vorig jaar onder de Titel :

E. D. Morel tegen Leopold II en de Kongostaat. ( moeilijk verkrijgbaar ik verkoop mijn twee delen aan 120 euro)

Het eerste zal binnenkort verschijnen. Ik ben thans bezig met de uitdieping van bepaalde thema’s'  uit dat algemeen werk. Onderhavig boek is een eerste resultaat daarvan. Het is geenszins bedoeld om afbreuk te doen aan het oeuvre van de katholieke missies in Kongo. Het wil slechts een nieuwe bijdrage zijn tot de verheldering van ons koloniaal verleden dat om allerlei redenen slecht gekend is. Mijn vele vrienden missionarissen zullen deze nieuwe  verheldering met belangstelling lezen. Dit boek leert ook dat bepaalde ambtenaren door het Kongostaats-systemen niet verbeest werden en trachtten er in de gegeven omstandigheden het beste van te maken. In mijn hoedanigheid van ere – districts -missionaris is het mij een bijzonder genoegen George Moulaert hier aan  het woord te laten. Het is spijtig dat Moulaert, na zijn vertrek uit de koloniale tie zijn positieve instelling tegenover de Afrikanen niet heeft waargemakt in de koloniale zakenwereld.

Loon,30 maart 1986 De auteur (Jules Marchal zie meer info over de auteur)

SiteLock
share this - partager le site - deel dit document

About Us | Contact | Privacy | Copyright |  Agenda
Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Delcol Martine