Het avontuurlijk leven van de Montfortaanse missionaris

Karlos De Maegd

Congo 1960: bulletin periodique

Boek - word verwacht midden Maart (18-03-2018)

(voorinschrijven neem contact met Karlos)

Afscheid van Congo

Meer dan 40 jaar leven, werken en bidden als missionaris Montfortaan in Afrika.
Dag en nacht de warme sfeer van de goedlachse Congolees inademen tussen ziekenzorg en huizenbouw … zelfs kerk- en scholenbouw. Dan plots een ziekenwagen, een rolstoel en naar Europa. Voor altijd en zonder afscheid. 
Duizend pijnlijke vragen. Vragen van een oude mama, vragen van broers en zussen, vragen van neven en nichten, vragen van achterneefjes en achternichtjes, met An en Tinne op kop …  
De antwoorden komen met mondjesmaat, de pijn is te groot en de energie te klein.
Er zijn de vele brieven van en naar Afrika, de vele foto’s, de documenten, de getuigenissen van confraters en collega’s.
Fragmenten van dagboeken en reisverslagen.

Een puzzel van gegevens … Wie heeft hier zicht op? Wie wil hier klaarheid brengen?  
En dan de grote vraag van jongere broer aan oudere zus Bea: één lang verhaal van al die avonturen?
Waarom geen brochure … waarom geen boek?
Is dat gekkenwerk? Eerst eens samenkomen … bespreken wat mogelijk is. Plannen en cijfers, drukkers en uitgevers.
Grootschalig of in eigen beheer. De knoop is doorgehakt, een avontuur van een … avontuur.

Het kleurrijke boek betekent beslist een grote steun bij het Afrikaans rouwproces van broeder Karlos.
Congo laat hem nooit meer los en hij laat Congo niet los.

Verdeel dit document via een pdf file aan jouw vrienden het is voor een goed doel

 

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine