Open Brief - U heeft geschreven.

Henri Scaillet a écrit à la RTBF (2010)

Brief van De Heer Scaillet Henri.

Traduction de la lettre de Henri Scaillet à la R.T.B.F (radio télévision belge française)

Monsieur Henri Scaillet is auteur van verschillende boeken

Vertaling door : Freddy Duyck

Le 29-10-2010

Geachte heer directeur generaal,

Uw televisie uitzendingen ten voordele van het behoud van de natuur (“Vu du ciel”), of de promotie van onze realisaties in de wereld (“C’est du Belge”), zijn erg verrijkend en stimuleren de fierheid om Belg te zijn.

Daartegenover lijken bepaalde reportages of sommige films over het koloniale tijdperk van Congo op propaganda die het werk van de Belgen in Congo voor de onafhankelijkheid denigreren. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, die u als een feest presenteert,- hoewel het voor vele Belgen en Congolezen het om een rouwtijd gaat (afslachting van zowel blanken als zwarten na juni 1960)- hebt u schaamteloos een film over Lumumba en beelden van afgehakte handen, geketende zwarten, gepropageerd alsof dit het werk was van de Belgen of van een koloniaal verleden waarover wij ons moeten schamen!

Deze subtiele propaganda à la “Goebbels”, is absoluut in strijd met de werkelijke feiten en berokkend schade aan zowel de Congolezen als aan de Belgen.

Ik herinner mij perfect dat, om niet gedood te worden door muitende soldaten, mijn Congolese plantagearbeiders gehuild hebben bij mijn gedwongen vertrek, Eén zaak staat in elk geval vast, namelijk dat ik gedurende 10 jaar in echte symbiose leefde met de zwarten (en er zelfs een gezin heb gesticht). Zij hebben gehuild zoals ik gehuild heb wanneer ik mijn plantage, mijn bezittingen, mijn commerciële zaken moest verlaten.

Zij hebben gehuild zoals sedert 50 jaar de inwoners van Kivu gehuild hebben – en nu nog steeds huilen als de dieren in de nationale parken uitgedund worden door bloeddorstige soldaten. Het is wanhopig om te zien hoe het werk in de door de Belgen opgerichte en onderhouden Nationale Parken vernietigd en gedevalueerd wordt door landgenoten uit België.

Landgenoten die zich nooit hebben bekommerd over het geluk van het Congolese volk, noch over de immense taak die in Congo tot stand werd gebracht door de kolonialen, toen calamiteuse intrigerende de onmiddellijke onafhankelijkheid vroegen tijdens de geïmproviseerde “ronde tafel conferentie”. Koloniaal, een door Sali Lumumba pionnier van het onheil, verdachte naam die een te vroeg toegekende onafhankelijkheid volgde, een onafhankelijkheid die men “racistisch” zou kunnen noemen daar zij het Congolese volk in de ellende en wanhoop heeft gestort.

Als ik racisme als scheldwoord gebruikt, is het omdat zij al diegenen symboliseert die de onmiddellijke onafhankelijkheid eisten zonder rekening te houden met alle collaterale schade die zij zou veroorzaken! Miljoenen doden, vluchtelingen, een verminkte natuur, uitgedunde dierensoorten, een land in puin.

Dus, mijnheer de directeur generaal, wil ik u heel nederig om een gunst vragen: deze om geen afgesneden handen, geketende zwarten meer te vertonen in uw uitzendingen over Congo, want dit was niet de kolonisatie door de Belgen; dit was wat er gebeurde VOOR de Belgen, wat er gebeurde tijdens de door de Arabische en Engelse navigators georganiseerde slavenhandel, maar niet tijdens het beheer van het land door de koloniale Belgen. Tijdens de kolonisatie door de Belgen, waren er, in heel Congo, ziekenhuizen en gratis medische verzorging, het overgrote deel van de zwarte kinderen genoot van gratis onderwijs, er waren bereidbare wegen, bruggen,spoorwegen, bevaarbare waterwegen, vrijhandel, uitvoer, plantages, industrieën en een grote welvaart.

Maar er was voornamelijk vrede en ontwikkeling van de mensheid in harmonie met de natuur. Ja, vrede, een woord dat magisch lijkt als men weet wat er gebeurd is gedurende de laatste vijftig jaar in Congo… na het vertrek van de Belgen. Toen de Belgen er verbleven was er een echte symbiose in voorspoed en vrede: een harmonieus samenleven van blank en zwart.

Het was vrede zonder wapens, zonder kannonen, zonder verkrachtingen, zonder anarchie. Mag ik u vriendelijk verzoeken om in uw volgende uitzendingen, het leven van de kolonialen die zich er hebben gevestigd en van Congo hun tweede vaderland hebben gemaakt, te presenteren.

Probeer de gewestbeheerders alom verspreid in het binnenland te tonen tijdens hun verplaatsingen in de broesse om er dorpen en stammen te bezoeken, de agronomen, de makers en beheerders van de nationale parken die de natuur beschermen, enz.

Dit is wat moet getoond worden op de televisie en geen propaganda voor een omgekeerde racisme. Excuseer voor deze lange brief, maar mijn pijn is zo groot als ik denk aan het lot van de Congolezen sinds 1960.

Ik kan mijn woede niet bedwingen als ik een propagandiste reportage zie die de Belgische kolonialen degradeert tot barbaarse slavendrijvers. Toen de Belgen er verbleven was er vrede zonder wapens, zonder kannonen, zonder verkrachtingen, zonder anarchie.

Het uiteindelijke doel van ons streven was in voorspoed en vrede leven Dat er onder de blanke, door whisky doordronken avonturiers en uitbuiters waren, valt dan ook nauwelijks te verwonderen, mensen zijn nu eenmaal niet perfect. Maar men mag dat niet veralgemenen en niet alle kolonialen in dezelfde zak steken en de tijdperken niet mengen. Hartelijke dank voor uw aandacht- en vooral voor het gevolg die u aan mijn schrijven wil geven. Met oprechte hoogachting,

Henri Scaillet