Heropening van het AfricaMuseum

Mijn ouders vertrokken in 1948 naar Congo

Congo 1960: bulletin periodique

Auteur : Patsy Claes (Foto Claes Bernard) ©

Er is her en der nogal wat commentaar naar aanleiding van de heropening van het AfricaMuseum. Ik ben Vlaming, blank, en geboren in Congo. Ik ben een kind van Congo. En net zo goed als de zwarte mensen die in België geboren zijn, mogen zeggen dat ze Belg zijn, mag ik zeggen, ten volle, dat ik Congolees ben. Maar ik heb zo'n gevoel dat dit niet aanvaard wordt. Ach dat povere averechtse racisme ….


Mijn ouders vertrokken in 1948 naar Congo. Om er te werken en te leven. Met de bedoeling zich er te vestigen als migrant dus.
Ik heb er geen probleem mee als er mensen naar België migreren om er te werken en een leven op te bouwen. Andersom werd en wordt dit nog steeds niet aanvaard voor Vlamingen die destijds naar Congo gingen met dezelfde bedoelingen... een leven opbouwen. Met dat toekomstperspectief kocht mijn grootvader (René Claes) er een woning. Omdat mijn vader later bij een erfenis niets kon aanvangen met een Belgisch huis. Deze woning in Bukavu was gepland voor later, het zou zijn erfdeel worden. 
Wij wilden daar een toekomst. Ik was 8 jaar, mijn zuster 11. Derde en vijfde studiejaar achter de rug en met ouders die content waren dat er in Leopoldstad een universiteit was zodat we zelfs voor ons verdere studies niet terug naar België zouden moeten komen. Dat was ons toekomstperspectief. Als kinderen van 8 en 11 jaar beseften we dat goed. Dat was normaal voor ons.
Mijn vader was er ambtenaar en gaf 's avonds gratis wiskundeles aan de zwarte bevolking. Dat heeft hij na 1960 ook hier in België gedaan. Zoals veel van zijn kennissen waren ze begaan met de plaatselijke bevolking. Ze vonden dat de onafhankelijkheid te vroeg kwam, niet omdat ze dat de Congolezen niet gunden, wel omdat het kader van plaatselijke ambtenaren en opgeleiden nog niet voldoende was uitgebouwd. Zo is bvb Urbain Driljeux, notoir Truienaar, nog na 1960 terug gegaan om er mensen verder op te leiden. Er waren er nog zo.
Veel Vlamingen hebben zich ingezet voor dat land en zijn bevolking. En er zullen wel misbruiken geweest zijn : die zijn er in ons eigen Belgenland ook. Maar wat die enkelen misdeden , dat rechtvaardigde blijkbaar dat zoveel Vlaamse vrouwen verkracht, gemarteld en vermoord werden in 1960 ??? Oog-om-oog en tand-om-tand is blijkbaar en toonbeeld van cultuur ?
Grote genocides onder de zwarte plaatselijke bevolking hebben Congo getroffen … nà 1960. En de opstand van de Simba's wordt ook graag even in de stoffige hoekjes van de geschiedenis geveegd en vergeten; Waarbij al wie maar enigszins geschoold was of hoger opgeleid, werd vervolgd en vermoord ...
De zwarte Congolezen hebben blijkbaar een apart zaaltje gekregen in het museum om er hun verhaal te doen. De "witte" Congolezen hebben deze kans niet gehad. Of : hoe schrijft ge eenzijdige geschiedenis.
Er wordt terecht gewezen op de foute aanpak van onze Leo den tweede in Congo eind 19de eeuw. Maar de werking van al die Vlaamse en Waalse Belgen in de loop van de 20ste eeuw, wordt vergeten, genegeerd. De uitbouw van de gezondheidszorg, gratis in heel dat land. Onderwijs, gratis en voor iedereen, dat hebben ze daar ook niet meer. Handel en nijverheid ? Blijft ook niet veel meer van over … 
Maar ja, wij waren maar "witte" migranten, dus wegjagen, vermoorden, verkrachten, en hupsa. Racisme telt slechts in één richting nietwaar ...
Ondertussen woon en leef in al 58 jaren in dit apenland, en daar bedoel ik België mee. Ik heb me aangepast, ben vrij goed geïntegreerd. Heb zelf het plaatselijke dialect vrij goed onder de knie. En stel vast dat ik nog steeds wanneer mijn Congo-roots vermeld worden, racistische respons krijg op mijn verleden en afkomst. Maar ja, dat is geen racisme, wij zijn maar "witte" Congolezen ...
En die woning ? Die staat er nog. Gans overwoekerd waarschijnlijk.

© Puck Claes

Het verhaal van familie Claes is ook verschenen in de site onder de rubriek 25jaar na de dipenda

Ga hiervoor naar de link rubriek Gust Verwerft