Uitreksel uit het Congo Album

1908-1958

Logo Congo-1960

In het VISSERSPARADIJS

Uitgegeven in Averbode door de goede pers met kerkelijke goedkeuring 1 maart 1958
Fotos werden hun welwillend afgestaan door het informatie en documentatiecentrum voor Belgisch Congo en Ruandu Urundi

Foto Nijlbaars of KapiteinCongolese vissen

Foto Nijlbaars of Kapitein

De liefhebbers van een partijtje hengelen zouden in Congo hun hartje kunnen ophalen. De stromen, rivieren en meren, uitgezonderd het Kivu Meer, zijn zeer visrijk. Het gebeurt wel eens dat de Congolese jongetjes haagschool houden om te gaan vissen : de bekoring is ook zo groot !

Wat de visvangst nog aantrekkelijker maakt, is de grote verscheidenheid van geschubd waterwild. In het Congobekken komen ongeveer duizend vissoorten voor, waarvan verschillende rare kwanten zijn !

Met al die vissen kunnen we natuurlijk niet kennismaken ! Laten we er maar een paar opvallende soorten uitkiezen !

De Congolese beefvis is de meest voorkomende van de elektrische vissen uit het Congobekken. De vis, die meer dan een meter lang wordt en dan ongeveer 20 kg weegt, geeft niet alleen smakelijk vlees, maar ook sterke elektrische schokken. Een kok, die het mes in een schijnbaar dode beefvis stak, werd door de schok achterover geslagen.

Er zijn nog talrijke andere gevaarlijke waterbewoners : vissen met giftige borst- en rugvinnen of met vergiftigde stekels op de kieuwdeksels. Wanneer men de vis losmaakt van de haak, kan men zich daaraan gemakkelijk kwetsen. Onervaren vissers vatten daarom best de vis nooit met de blote hand, maar beschermen deze eerst door een dik stuk linnen.

De zwaarste vis die in Congo gevangen werd, was een nijlbaars : hij woog 125 kg. De nijlbaars komt zeer talrijk in de Nijl voor, en zijn vorm doet aan onze baars denken : daarmee is het raadsel van zijn naam opgelost. In Congo wordt hij vaak kapitein geheten door de blanken. De nijlbaars is een roofvis, en loontje komt om zijn boontje — eindigt zijn roversleven vaak in de maag van een blanke of een zwarte. Fijnproevers beweren dat hij de fijnste en smakelijkste vis van onze kolonie is.

Een andere vis die de honderd kilo kan overschrijden, is de grote meerval : een monster met reusachtige kop, platte schedel, heel kleine ogen en een zeer wijde muil met kwijlerig baarden.

De laatste van de « grote drie » is lang niet de zwaarste, maar wel veruit de gevaarlijkste : de tijgervis is de koning van de Afrikaanse wateren. Hij is de wreedste, de vlugste en de best bewapende. De vreselijke tanden in zijn muil doen aan een roofdiergebit denken. Zijn lengte kan 1,5 meter bereiken en zijn gewicht 40 tot 50 kg.

Het voorkomen van grote vissen maakt de visvangst in Congo tot een spannend avontuur. De ro len kunnen hier soms wel eens omgekeerd worden, zodat de vis de visser vangt, zoals het gebeurde met het Congolese jongetje dat rustig langs de oever van de Ubangi te vissen zat. Plots kreeg het beet, en werd met een ruk in het water geslingerd. De koppige jongen wilde zijn lijn niet lossen, en werd wel honderd meter ver gesleurd. Gelukkig had de vader alles gezien, en die wist zowel zijn zoontje als de boosdoener, een stevige tijgervis, op het droge te brengen. Maar niet alle vissen zijn even groot. De meeste vissen wegen niet zwaarder dan 5 kg, en in Congo worden zowel als bij ons ook vrele magere spierinkjes buitgemaakt.

S'nachts op visvangst Het schijnsel van de vuur lokt de vis !

S'nachts op visvangst Het schijnsel van de vuur lokt de vis !

Versperring voor de visvangst in een stroomversnelling van de UELE

 

Versperring voor de visvangst in een stroomversnelling van de UELE

 

Ook zwarten vissen met een hengel.
 
Ook zwarten vissen met een hengel.

Vissen met fuiken

Foto : Een visser voltooid zijn nieuwe fuik Dit soort fuiken wordt rond het Leopold II meer gebruikt

Foto : Een visser voltooid zijn nieuwe fuik Dit soort fuiken wordt rond het Leopold II meer gebruiktDe Congolezen die in de nabijheid van een waterloop wonen, zijn kundige vissers. De vis bekleedt er een voorname plaats in hun dagelijkse voeding.

Het is opmerkelijk dat de inboorlingen, hoezeer zij ook met ons in beschaving mogen verschillen, sinds aloude tijden dezelfde middelen en tuigen gebruiken als wij, zij het dan ook onder meer primitieve vorm. De hengel van een Congolees bestaat uit een bamboestok, met een snoer uit plantenvezels, een houten dobber en een ruwe smeedijzeren haak.

De Congolezen vissen ook met fuiken en netten van allerhande makelij, en kennen daarboven nog heel wat andere truckjes om de vis in de pan te krijgen ! De stroomversnellingen in de rivieren zijn aangewezen plaatsen voor de visvangst met fuiken. De zwarte slaan vlak voor de versnelling een heel bos kloeke paaien in de grond, waaraan ze hun fuiken stevig vastbinden met lianen.

De fuiken zijn meest uit bamboesplinters gevlochten, en de grootste hebben een opening von twee tot drie meter.

De vis die in de fuik terecht komt, kan wegens de hevige stroming nog moeilijk terug. Trouwens, zo gemakkelijk het is om langs de brede opening binnen te zwemmen, zo moeilijk is het daarna om de nauwe uitgang van de keel weer te vinden. 's Avonds, wan- neer de zwarten in hun prauwen de fuiken komen lichten, worden de arme vissen uit hun gevangenis verlost. Of ze deze verlossing erg op prijs stellen, is echter een andere vraag !

De beste vistijd ligt in het begin en op het einde van het regenseizoen, wanneer de vissen in massa's trekken. Een fuik kan dan wel honderd kilo vis leveren !

foto : Zo groot zijn de fuiken van de Wagenia'

Zo groot zijn de fuiken van de Wageni'as

Beroemd is het dorp van de Wagenia-vissers, een weinig stroomopwaarts van Stanleystad gelegen, aanversnellingen hebben de zwarten een bos van paaien geplant om hun fuiken aan vast te maken. Toeristen die in de omgeving komen, laten zelden na even kennis te maken met de Wagenia's en hun eigenaardig bedrijf. Waar geen stroomversnellingen zijn, worden beken en kleine rivieren dikwijls met aarden wallen of een netwerk von takken afgedamd, terwijl er een paar openingen blijven om het water en... de vis door te laten. Voor deze openingen worden dan de fuiken gespannen.

Vreemd maar doeltreffend

De zwarten zijn spitsvondig in het vissen. Wat denkt ge bij voorbeeld over deze manier ? Op een ondiepe plaats lokt men eerst de vis door het uitwerpen van lokaas. Zohaast de vis zich rond de dis verzameld heeft, wordt de plaats rondom afgespannen "met een lange mat uit vlechtwerk. Enkele zwarten springen in die kooi en spietsen met grote behendigheid de vissen aan hun lans !

 

Vele zwarten zijn heel bedreven in het harpoeneren van de vis. Aan de oever von de Stanley-Pool wordt veel 's nachts bij fakkellicht gevist, als het water kalm is en de vis aan de oppervlakte speelt. De zwartjes gebruiken dan een lans , die ze als een harpoen met grote behendigheid in het lichaam weten te werpen van elke grote vis die zich vertoont.

Aan het Tanganika Meer wordt eveneens bij toortslicht gevist. De toortsen worden gemaakt uit jong, gedroogd en in bundels gebonden riet, en vooraan op de prauwen bevestigd. Een groot net, aan twee prauwen vastgemaakt, wordt dan gesleept. Het licht trekt de vissen uit de diepte naar de oppervlakte... en naar hun ondergang. Door behendig de vaartuigen en het net te manoeuvreren wordt er veel vis gevangen !

Verdovingsmiddelen voor de vis

Het is in onze kolonie verboden met behulp van vergif te vissen. Maar de zwarten durven dit verbod wel eens overtreden.

In Congo groeien er een honderdtal bomen en planten, waarvan de bladeren, zaden of wortels als verdovingsmiddel bij de visvangst worden aangewend.

Elke stam heeft zijn eigen gebruiken, die strikt gevolgd worden bij de visvangst met vergift. In Kinda worden twintig mannen en evenveel vrouwen aangeduid om de moordende zaden te zoeken. De troep doorkruist dagenlang de wouden en verzamelt de vergiftigde zaden op een verborgen plaats, die aan het stamhoofd onbekend moet blijven. Is er voldoende zaad bijeen, dan keren de veertig zwartjes naar hun dorp terug. Op een bepaalde dag vertrekken ze opnieuw naar het bos om de zaden (verschillende honderden kilo's !) fijn te stampen.

Foto : spannend hoe zal de vangst zijn vandaag ?Foto : spannend hoe zal de vangst zijn vandaag ?

Is de nacht aangebroken, dan worden tien mannen aangeduid om het gift in het water te werpen. Dit werk moet gedaan zijn voor het krieken van de dag, en het is verboden één vis te vangen alvorens de haan gekraaid heeft. Pas na het eerste hanengekraai werpen de inboorlingen zich in de stroom om zich van de vis, die verdroogd aan de oppervlakte komt drijven, meester te maken.

 

Misschien zal  u wat huiverig voelen om van deze vis te eten. Alle blanken die ervan proefden, waren het nochtans eens om te verklaren dat de smaak van de vis niet door de verdovingsmiddelen bedorven wordt, en dat ze geen onaangename gevolgen von hun vismaaltijd ondervonden.

Bijkomende info

Valère de Ceuninck schreef een boek over vissen en Centre Afrique lees deze link misschien en indien mogelijk als U interesse heeft kan U misschien dit boek kopen via ebay of andere website die het te koop aanbieden

Een tijgervis : zie link

De Goliathtijgervis

foto : De Goliathtijgervis

Tijdens een onderzoek van vissen in de Congo vond Stiassny schijnbaar verschillende soorten die slechts een paar honderd meter van elkaar leefden. Sommige hadden vlakkere lichamen ontwikkeld om te vermijden dat de stroming hen mee zou trekken. De Afrikaanse meerval kreeg door evolutie de mogelijkheid om haar prooi met 350 volt elektriciteit te overvallen in de met rivierafzetting gevulde uitloop met beperkte zichtbaarheid van de rivier.

Stiassny en haar collega's namen DNA-stalen, die hen in staat stellen om te bepalen hoeveel nieuwe en verschillende soorten ze hebben gevonden in de Congo-rivier. De Goliath tijgervis, die tot 68 kg kan wegen, kan mogelijk hindernissen overwinnen in het tumultueuze en troebele water van de rivier die kleinere vissen niet aankunnen.

Tijdens deze expeditie op de Congo zochten wetenschappers naar "monstervissen" stroomopwaarts en -neerwaarts om te zien hoe ver de vis kan reizen. De DNA-stalen die het team verzamelde zal helpen om te bepalen of de tijgervis in verschillende delen van de rivier in verschillende soorten evolueerde.

De visdiversiteit in de Congo zorgde voor enthousiasme bij wetenschappers. "We hebben het hier over een soortenfabriek (...)," zo vertelde teamleidster Melanie Stiassny aan National Geographic Television & Film. "Als Darwin naar hier was gekomen dan was de evolutietheorie veel vroeger gepubliceerd, denk ik."

© NGC, 2009.

Of wat denkt U van deze rare snuiter ?

De Congo's zoetwaterolifantvissen, gebruiken hun lange snuit om het bodemsediment van de rivier te ziften voor levensmiddelen. Daarmee is het een ander kenmerkend voorbeeld van de Congo-stroom als een broeinest van evolutie.