Witte Steenkool in het zwarte land.

Zijn verleden, zijn evolutie een wereld vol herinneringen, geschiedenis en nostalgie

Uitreksel uit het Congo Album 1908-1958

Uitgegeven in Averbode door de goede pers met kerkelijke goedkeuring 1 maart 1958

In Kongo sluimeren geweldige krachten voor de opbrengst van elektriciteit. samengesteld door Nonkel Fons, ALB Luyts - R Romanet - KB Balbaert

Fotos werden hun welwillend afgestaan door het informatie en documentatiecentrum voor Belgisch Congo en Ruandu Urundi

May 23, 2015

De grootste stuwdammen werden gebouwd in het gebied, waar ze het meest nodig waren : het industriegebied van Katanga, op de Lufiro en de Lualaba, waar drie centrales (Franqui, Bio en Delcommune) een vermogen ontwikkelen van meer don een miljard kW/u, dus ongeveer twee,derden von de ganse elektriciteit von Congo.

Deze drie centrales bevoorraden de ganse Katanga-provincie en zelfs een belangrijk deel von Engels Noord-Rhodesië. Eén miljard kW/u elektriciteit... het is veel te weinig ! Congo ontwikkelt zich zo dat de fabrieken en ondernemingen er in 1960 vermoedelijk 3,5 miljard kWu zullen nodig hebben.

Er is slechts één oplossing :  nieuwe stuwdammen, nieuwe elektrische centrales. De Belgische regering en haar bestuur in onze kolonie is vast besloten te zorgen dat die er komen.  Dat kost ontzaglijk veel geld : miljarden en nog eens miljarden franken ! Maar Congo kon zich onmogelijk verder ontwikkelen zonder die bronnen van elektriciteit, die de natuur er opleveren kon.

Het INGA-probleem... Ge hebt er misschien reeds over gehoord in de radio. Uw vader heeft er beslist over gelezen in zijn krant. Dat is een von de grootste verwezenlijkingen. Dit Inga-gebied ligt in de nabijheid van Leopoldstad, haast in het hartje van Afrika. Nu is de streek er nog wildernis, maar men wil er een uitgestrekt nijverheidsgebied van maken, haast zo groot als dit van Katanga. Die nijverheid zal er komen, dankzij de elektriciteit geleverd door de watervallen en stroomversnellingen an de Congostroom.

In Congo sluimeren geweldige krachten voor de opbrengst van elektriciteit.

Gelukkig maar, want wat is een land met reusachtige rijkdommen van de bodem zonder de krocht om ze te vervoeren of te bewerken ? Denk moor even aan het vervoer van die duizenden ton koper, tin, zilver...

Die rijkdommen werden opgegraven diep in het binnenland van Congo. Hoe moest men die producten naar andere landen brengen ? Wegen bestonden er in Congo niet en toen deze aangeleld werden, bleek het spoedig dot die niet volstonden. Dan moor een spoorweg aangelegd. De eerste spoorweg in Congo, Matadi - Leopoldstad, 364 km lang, werd in 1898 beëindigd, ten koste van vele offers. Hiermee verwezenlijkten de Belgen de reuzentaak het onmetelijk binnenland van Congo met de Atlantische Oceaan te verbinden, dwars door een woest, woestijnachtig en ongezond bergland, doorsneden met volleien, ravijnen en stortvloeden. Ontzettende moeilijkheden moesten overwonnen en ontelbare offers aan mensen, materiaal en geld gebracht worden.

Was het de grote ontdekker van Congo, Stanley, niet, die beweerd had : “Zonder spoorweg is Congo geen penny waard ? »

site d'inga anno 1960Nu strekt het spoorwegennet zich uit over 5.144 km en vervoert jaarlijks gemiddeld 8,5 miljoen ton goederen en 1.500.000 reizigers, waarvan 95 % inlanders. Maar... de locomotieven moesten gestookt worden met hout. De plaatselijke koolmijnen van Lueno en enkele andere gewesten brachten slechts een geringe hoeveelheid kolen voort en deze zijn dan nog van minderwaardige kwaliteit. Het steeds stijgend verkeer eiste dan ook geweldige voorraden stookhout : in 1951 reeds 915.000 stère. Het gevolg hiervan kunt ge gemakkelijk raden : gevaarlijk ontbossen van uitgestrekte gebieden, duizenden kostelijke werkkrachten nodig voor het vellen en hakken van de bomen, het vervoer van het hout, enz.

Dit kon niet blijven duren. Men ging gebruik maken van Congo's geweldige krachten :

De watervallen en stroomversnellingen.

Deze zouden, langs de hydro-elektrische centrales om, zorgen voor de drijfkracht, die de locomotieven en de machines in werking zou zetten.

Einde 1952 werd een eerste stuk spoorweg geëlektrificeerd, nl. van Tenke tot Jadotstad, een deel dat uiterst zwaar belast was. Nu is de ganse lijn Elisabethstad- Jadotstad – Tenke - Kolwezi over de hele lengte, 342. km, geëlektrificeerd. Ook op de lijn Matadi - Leopoldstad rijden nu elektrische diesellocomotieven.

Maar ook de machines in de mijnondernemingen en nijverheidsgebieden moeten draaien. Hier ook bracht de elektriciteit, geleverd door de watervallen, de « witte steenkool », de ideale oplossing.

Onze kolonie is arm aan  «zwarte steenkool », maar ontzaglijk rijk aan « witte steenkool ». ln België moet de elektriciteit opgewekt worden in de centrales, ten koste van geweldige hoeveelheden brandstof. In Congo kan men die kracht haast overal aantreffen, want er is haast geen plaats in onze kolonie waar geen watervallen zijn of stroomversnellingen.

Een voorbeeldje : de Congostroom en de ontelbare bijrivieren,  die er in uitmonden, kunnen gemakkelijk  instaan voor één vijfde van de elektriciteit, die heden in de ganse wereld gebruikt wordt !

Maar om die elektriciteit te kunnen verwekken, moeten kostelijke stuwdammen gebouwd worden. Bekijk maar even de Fotos, dan zult ge onmiddellijk moeten bekennen, dat dit geen kleine karweitjes zijn. Op dit ogenblik bestaan er in Congo 23 hydro-elektrische centrales, daar waar er, volgens de berekeningen van geleerden, plaats is voor meer dan 2000 centrales.

Tussen Matadi en Leopoldstad heeft de stroom een waterverval van 270 meter :  het dubbele van de Mississippi en 168-maal zoveel als de Maas te Luik.

Hierdoor wordt de scheepvaart onmogelijk over een lengte von 350 km. Vooral in de streek van Inga  40 km stroomopwaarts van Matadi, bereikt dit waterverval een verschil van een honderdtal meters over een lengte van 25 km.

Deze waterkracht zal omgetoverd worden in elektrische kracht. Wees gerust, het zal niet zo vlug van stapel lopen, want het is een reusachtig werk, dat 158 miljard fronk kosten zal.

De eerste elektriciteit moet echter reeds in begin 1964  geleverd worden.

foto : Het landschap van de Inga aan de Congostroom tussen Leopoldstad en Matadi, Men merkt een van de helikopters van de gezondheidsdienst op die in de streek de insecten, verspreiders van ziekten ,  vernietigen
foto : De stuwam "Le Marinel" is de tweede van een groep van vier hydro-elektrische centrales, gelegen op de Lualaba , bestemd om de nijverheidsstreek van Katanga van  energie te voorzien

de ruzizi en de N'Zilo op de lulua De lnga stuwdammen moeten ten slotte kunnen instaan voor 25 miljoen kw/u. Over weinige Jaren zal het woestijnachtig gebied rond lnga, vlakbij Leopoldstad, omgetoverd zijn in een reusachtig nijverheidsgebied. Geen rook- en roetverspreidende schoorsteenpijpen zullen er het uitzicht ontsieren of de lucht verpesten, want alle kracht zal geleverd worden door de stuwdammen op de Congostroom. Dank zij de nu nog sluimerende waterkracht zal Belgisch-Congo een ongekende bloei tegemoet gaan. Laat ons vurig hopen dot men hierbij de mensen niet vergeten zal, de zwartjes, en dat zij ook zullen genieten van de geweldige natuurkrochten van hun heerlijk land. Er is nog zoveel te doen eer zij het beschavingspeil en de ontwikkeling van hun blanke broeders zullen bereiken. Zal die opbloeiende nijverheid ook hun ten goede komen ?

Lees ook hoe het nu is ivm deze stuwdammen op internet anno 2000 -2015

  1. [Link]
  2. [Link]
  3. [Link]
  4. [Link]