Boek : Het Jaar van de Draak

Auteur : Eddy Hoedt †

Congo 1964

Te verkrijgen via Dynamedia

De Congocrisis, die een aanvang nam in 1961 na de moord op Premier Patrice Lumumba, bereikt zijn hoogtepunt. De rebellen, die zich “Simba's” noemen, veroveren praktisch zonder tegenstand een groot deel van het Congolese grondgebied.

Nadat alle pogingen om via onderhandelingen tot een oplossing te komen mislukken, besluiten de Westerse mogendheden, met Amerika en België op kop, om de militaire steun aan Congo op te drijven.

Dit gebeurt onder andere door het inschakelen van de Belgische kolonel Vandewalle als “persoonlijk raadgever van premier Tshombe”.

Stilaan wordt in Congo de 5de Gemechaniseerde Brigade uit de grond gestampt, door Vandewalle zeer vlug “Ommegang” gedoopt – naar analogie met de gekende Brusselse processie uit de middeleeuwen – dit wegens het heterogene gezelschapaan militairen en transportmiddelen in de colonnes.

De colonnes van de “Ommegang” trekken op 1 november 1964 op richting Stanleystad, waar ongeveer 1.600 Blanken en niet-Congolezen gegijzeld worden door de Simba’s. Wegens de ernst van de situatie beslist de Amerikaans-Belgische militaire coalitie uiteindelijk om zelf militair tussen te komen.

In de nacht van 17 november 1964 wordt een met steuneenheden versterkt 1ste Bataljon Parachutisten uit Diest met Amerikaanse vliegtuigen naar het eiland Ascension overgevlogen. Enkele dagen later, op 21 november, bevinden de Belgische luchtlandingstroepen zich op de luchthaven van Kamina in Congo.

In de vroege morgen van 24 november wordt het 1ste Para op Stanleystad gedropt, waar er zich onder de gijzelaars een drama afspeelt. Operatie “Rode Draak” is een feit. Ook Vandewalles colonnes, versterkt met huurlingen en Katangese gendarmen, bereiken de stad rond de middag. Zij nemen het werk van de para’s over. Deze worden in afwachting van een nieuwe operatie op de luchthaven van Stanleystad teruggetrokken.

Op 26 november herhaalt het militaire scenario zich met een dropping op Paulis: Operatie “Zwarte Draak” genaamd.

Dit boek sleept ons van minuut tot minuut mee in de tragische en complexe gebeurtenissen van de Democratische Republiek Congo, zoekt verbanden en analyseert de militaire operaties, is opgebouwd rond getuigenissen van militairen en expats en dropt ons midden in de oplaaiende brandhaard van oostelijk Congo. Aan dit boek gingen vier jaar opzoekingswerk en redactionele arbeid vooraf.

Zeer verzorgde uitgave met gekartonneerde omslag en gedrukt op “Machine coated papier”. Formaat 21 x 29,5 cm. Deze uitgave beslaat 240 pagina's en is geïllustreerd met ongeveer 400 Fotos, plattegronden en documenten.


Van dezelfde auteur verscheen het volgende boek :

Wings, daggers en kronieken.

Belgische Parcommando's in de jaren zestig.

Van dezelfde auteur verscheen eerder in 2007Wings, daggers en kronieken

Prijs € 25,00 + € 7,00 portkosten

Kan nog besteld worden bij Uitgeverij De Krijger, Kloosterstraat 83, B 9420 Mere. Tel. & Fax 053 849 113  info(at)dekrijger.com (eventueel na te kijkenmet de uitgever)

Uitgeverij De Krijger Bic GEBA BEBB  Iban BE15 0011 7715 6230.

Het boek schetst op een indringende manier de geschiedenis, de opleiding en het leven binnen een Belgische paracommando- eenheid midden de jaren zestig van vorige eeuw.

Foto : cover van Wings, daggers en kronieken.

Korte synthese:

De auteur schets op een indringende manier het reilen en zeilen in een Belgische paracommando-eenheid midden de jaren zestig van vorige eeuw. Hij put informatie uit zijn eigen ervaringen, baseert zich op getuigenissen van instructeurs, kaderleden en korpsgenoten van weleer.

Discipline, inzet, korpsgeest en kameraadschap, gekoppeld aan durf en motivatie zijn de onvermijdelijke basiselementen die gelden in het Regiment Para-Commando. In 1962 eindigt de Afrika-periode voor de Belgische Rode en Groene Mutsen. Deze heeft ongeveer tien jaar geduurd: eerst in onze toenmalige kolonie, na de onafhankelijkheid in Ruanda-Urundi, waar ze de eerste verkiezingen in goede banen leiden. Vanaf augustus 1962 bevinden de drie bataljons zich terug op Belgisch grondgebied. 

Na de Afrika-periode dient er zich een nieuwe uitdaging aan: het Regiment Para-Commando wordt aangeduid als snelle interventiemacht van de NAVO en maakt als dusdanig deel uit van de Allied Mobil Force. Binnen de 24 uur moeten ze overal in Europa - en elders - ingezet kunnen worden. We bevinden ons op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. De drie bataljons - 1 Para, 2 Commando en 3 Para - ondergaan hiervoor een herstructurering en krijgen er elk een nieuwe gevechtscompagnie bij, om te kunnen instaan voor hun nieuwe taken. Ook hun bewapening wordt aangepast. De manschappen, allemaal vrijwilligers, trainen keihard, zowel in België, als in het buitenland. Men moet en men wil klaar staan...

Het boek bevat historische informatie over het Regiment Para-Commando, maar is ook opgebouwd rond anekdotische passages, die zorgen voor een voor iedereen vlot leesbaar geheel. De lezer stapt als het ware spontaan binnen in de eenheid van de auteur, het 3de Bataljon Parachutisten - toen nog in Lombardsijde gekazerneerd (nu Tielen).

Wings, daggers en kronieken is een ode aan de onverzettelijkheid en aan de wilskracht. Bij de paracommando's SPIRIT genaamd. Het is een eerbetoon aan die duizenden naamloze vrijwilligers die kozen voor de zwaarste en moeilijkste opleiding binnen het Belgisch leger en die hiermee ten dienste stonden (en staan) van de natie. Bij vele oudgedienden zal deze uitgave onvermijdelijk herinneringen oproepen. Voor de anderen wordt dit een kennismaking met het illustere Belgische elitekorps.

Prijs € 25,00 + verzendingskosten € 7,00

Uitgeverij De Krijger, Kloosterstraat 83, BE-9420 Mere. Tel. & Fax 053849 113 

info(at)dekrijger.com

Eddy Hoedt

Ad augusta per angusta