Congo 1960

Zijn verleden, zijn evolutie een wereld vol herinneringen, geschiedenis en nostalgie

«Wings, daggers en kronieken»

Belgische Paracommando's in de jaren zestig.

Het boek schetst op een indringende manier de geschiedenis, de opleiding en het leven binnen een Belgische paracommando- eenheid midden de jaren zestig van vorige eeuw.

Congo Reis Mar Del Plata

Prijs € 25,00 + € 7,00 portkosten Kan nog besteld worden bij Uitgeverij De Krijger, Kloosterstraat 83, B 9420 Mere. Tel. & Fax 053 849 113  info(at)dekrijger.com Rekeningnummer Uitgeverij De Krijger Bic GEBA BEBB  Iban BE15 0011 7715 6230.

commande via l'auteur : "Eddy Hoedt" pour plus d'info envoyez un message via la webcreator ou via le formulaire reponse ci-contre Mailformulier

Foto : cover van Wings, daggers en kronieken.

Korte synthese: De auteur schets op een indringende manier het reilen en zeilen in een Belgische paracommando-eenheid midden de jaren zestig van vorige eeuw. Hij put informatie uit zijn eigen ervaringen, baseert zich op getuigenissen van instructeurs, kaderleden en korpsgenoten van weleer. Discipline, inzet, korpsgeest en kameraadschap, gekoppeld aan durf en motivatie zijn de onvermijdelijke basiselementen die gelden in het Regiment Para-Commando. In 1962 eindigt de Afrika-periode voor de Belgische Rode en Groene Mutsen. Deze heeft ongeveer tien jaar geduurd: eerst in onze toenmalige kolonie, na de onafhankelijkheid in Ruanda-Urundi, waar ze de eerste verkiezingen in goede banen leiden. Vanaf augustus 1962 bevinden de drie bataljons zich terug op Belgisch grondgebied.  Na de Afrika-periode dient er zich een nieuwe uitdaging aan: het Regiment Para-Commando wordt aangeduid als snelle interventiemacht van de NAVO en maakt als dusdanig deel uit van de Allied Mobil Force. Binnen de 24 uur moeten ze overal in Europa - en elders - ingezet kunnen worden. We bevinden ons op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. De drie bataljons - 1 Para, 2 Commando en 3 Para - ondergaan hiervoor een herstructurering en krijgen er elk een nieuwe gevechtscompagnie bij, om te kunnen instaan voor hun nieuwe taken. Ook hun bewapening wordt aangepast. De manschappen, allemaal vrijwilligers, trainen keihard, zowel in België, als in het buitenland. Men moet en men wil klaar staan... Het boek bevat historische informatie over het Regiment Para-Commando, maar is ook opgebouwd rond anekdotische passages, die zorgen voor een voor iedereen vlot leesbaar geheel. De lezer stapt als het ware spontaan binnen in de eenheid van de auteur, het 3de Bataljon Parachutisten - toen nog in Lombardsijde gekazerneerd (nu Tielen). Wings, daggers en kronieken is een ode aan de onverzettelijkheid en aan de wilskracht. Bij de paracommando's SPIRIT genaamd. Het is een eerbetoon aan die duizenden naamloze vrijwilligers die kozen voor de zwaarste en moeilijkste opleiding binnen het Belgisch leger en die hiermee ten dienste stonden (en staan) van de natie. Bij vele oudgedienden zal deze uitgave onvermijdelijk herinneringen oproepen. Voor de anderen wordt dit een kennismaking met het illustere Belgische elitekorps.

Prijs te bevragen via de auteur of via de uitgever. Uitgeverij De Krijger, Kloosterstraat 83, BE-9420 Mere. Tel. & Fax 053849 113 

Plaats hier de inhoud van de nieuwe div-tag
SiteLock
share this - partager le site - deel dit document

About Us | Contact | Privacy | Copyright |  Agenda
Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Delcol Martine