Congo Belge l' Equateur

District Mongola

Congo 1960: bulletin periodique

Lisala region Mongola - Bumba

Province de l'Equateur

congo 1960 image foto sans titre

Districts

Villes Principales

Régions

CAPITALE Coquilhatville

Banzyville
Bogandanga
Bumba
Businga
Lisala

Bumba

Bumba

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine