Congo Boten

Passé et Evolution du Congo

Logo Congo-1960

Le Beach au Congo

© Photo Léo Dils

Congoboten - Les Navires du Congo

Voor deze rubriek verwijzen we u graag naar de nieuwe website

Pour cette rubrique nous vous prions d'allez voir le nouveau website

http://otraco-unatra.be/congo-1960.html

 

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine