First
Pages : 0- 1 - 2 - 3 - 4

 

Les Lions de l’Uélé.

(Chasse inopinée et courage de guerrier)……….   (100 p.)     12 €

Henri Scaillet les lions de l'uléléA mes amis et connaissances du Congo, qui ont tout perdu – même parfois la vie – lors des évènements qui ont marqué, après 1960, la fin d’une période faste et pacifique d’un pays, qui s’est laissé entraîner sur la voie de la révolution et du rejet, au lieu de poursuivre sur sa lancée du développement. 

Auteur : henriscaillet(at)skynet.be   
Site skynet :    http://users.skynet.be/scailletauteur
Blog par google :  taper:  yahoo 360° blog henri scaillet   

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine