Otraco Unatra.

Boten, Treinen, Vliegtuigen, Vervoer, Films, Havens, CMB,
Bateaux, Trains, Aviations, Transports, Films, Les Ports, CMB

Logo Congo-1960

Het Transport in Belgisch Congo - Les transports au Congo Belge

Wij willen graag met deze website hulde brengen aan het prachtig werk dat door OTRACO tot stand werd gebracht, evenals haar duizenden agenten, die zonder enige onderbreking hebben bijgedragen tot de uitbouw van de installaties en tot de rationele aanwending van de transportmiddelen. Alleen door de bemiddeling van OTRACO kon de aangewezen verkeersweg , de Kongostroom met zijn zeer wisselend debiet, ten volle benut worden. Hierdoor diende OTRACO de stroom als het ware aan zich te onderwerpen om hem bevaarbaar te maken en op sommige plaatsen zijn taak aan de spoorweg over te dragen. Wij zijn fier bij de gedachte dat OTRACO een van de mooiste instellingen was die door de Belgische Administratie aan het onafhankelijke Congo werden overgedragen.
Bent U een van deze agenten geweest of als kind in Congo verbleven, deel dan je ervaringen of herinerringen met ons mee en wij zetten het op deze website zodat deze mooie verwezenlijkingen niet verloren gaan.
Van Zaelen E,

Voorwoord

Alleen door de bemiddeling van OTRACO kon de aangewezen verkeersweg , de Kongostroom met zijn zeer wisselend debiet, ten volle benut worden. Hierdoor diende OTRACO de stroom als het ware aan zich te onderwerpen om hem bevaarbaar te maken en op sommige plaatsen zijn taak aan de spoorweg over te dragen. Wij zijn fier bij de gedachte dat OTRACO een van de mooiste instellingen was die door de Belgische Administratie aan het onafhankelijke Congo werden overgedragen.

Het Unatra bedient de grote strook Leopoldstad—Stanleystad en de voornoemde bijrivieren.

Het materiaal van het Unatra bestaat uit vrachtschepen van 30 tot 800 ton met lichters van 40 tot 800 ton.

Sleepers, waarvan de drie krachtigste zijn de Kalina (900 P.K.), de Wangata en de Galiema (ieder van 750 P.K.) en negen snelvarende boten, speciaal voor het vervoer van passagiers

De postdiensten op de Congo en op de Kasai werden verzekerd door de oude, bijna legendarische stemwheelers zoals de Kigoma de Micheline, Bermime, Eendracht en Luxembourg, die met stoom werden aangedreven.

Gezamenlijk boden deze boten slaapgenheid aan 275passagiers in 1 ste klasse en aan 284 i n 2de klasse. Voor deze laatste categorie wordt gewoonlijk de naam "dekpassagiers" gebruikt.

In 1937 werd de capaciteit van deze grote postboten verhoogd door het inleggen van de s.w. Reine Astrid met 87 slaapgelegenheden in 1ste klasse. Dit is eigenlijk de oude s.w Afrique, die in 1932 door UNATRA van SOCCA (Société Commerciale du Centre Africain) werd overgenomen en als passa-giersboot werd uitgerust.

Havens van Kigoma en Dar-Es-Salaam.

Een overeenkomst met Engeland (gevolg van de overwinning door Belgische troepen in Oost Afrika 1914-1918) heeft ons, benevens andere voordelen op economische gebied, de vergunning van een tolvrije haven met eigen basis verzekerd. De haven bestaat uit 200 meter oever op 60 meter diepte te Kigoma, en uit 226 meter kaai en een concessie van 2000 m2, te Dar-Es-Salaam.
We hebben er magazijnen en het nodige materiaal voor het lossen en laden van de schepen

(Bron Otraco Bulletin)

De eerste Hekwielers op de Congostromen

Het is een type rivierschip van de 19de eeuw dat gebruikt werd in onze ex-kolonie Congo, vooral op de rivieren met ondiepe wateren waar veel drijfhout en zandbanken een gevaar voor de scheepvaart vormde .

Foto : De hekwieler "Baron Dhanis"
De rol van de Belgen in de ontwikkeling van de transportmiddelen in Kongo-Zaïre en overzee.

 

 

 SiteLock
share this - partager le site - deel dit document

About Us | Contact | Privacy | Copyright | Agenda  

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Delcol Martine