Congo 1960

Zijn Verleden en Heden van Congo

Logo Congo-1960

Wist U Dit : 2016-2017

en als U ... mee Palavert onder de Baobab ... dan kan men over van alles palaveren

wat zou u ons vertellen?

De scarabee is de logo van congo-1960.be.

De Scarabee wordt gezien als het symbool van wederopstanding en onsterfelijkheid vanwege de vergelijking met de dagelijkse opkomende zon. Het symbool is ontleed aan een in Egypte veel voorkomende kever, die haar eitjes in een balletje mest legt. Doordat de kever deze bal voor zich uit rolt werd deze beweging vergeleken met de zon in zijn omloop langs de hemel. Het begraven van de bal was symbolisch de ondergang van de zon, waaruit met elke zonsopgang nieuw leven voortkomt.
Zo werd de scarabee, wat letterlijk betekent 'tot leven komen', in verband gebracht met vernieuwing, wederopstanding, onsterfelijkheid, potentie, voortplanting en wijsheid. Vanwege de ronde vorm werden de mestballen in verband gebracht met de zon en daarmee met Chepri, de god van de opkomende zon die als het ware iedere dag een nieuwe zon schiep. Omdat de bal levende kiemen bevatte, die zich in de hitte ontwikkelden tot kevers, werd het ook het symbool van de vruchtbaarheid en scheppingskracht.
Zo zouden ook de twee helften van de scarabee onze linker- en rechterhersenhelft vertegenwoordigen. De linker heeft te maken met het denken, de rechter met het gevoel. Wanneer we deze twee helften goed hebben ontwikkeld en ze in balans zijn, handelen we vanuit onszelf en onze eigen kracht.

 

10 January, 2017

Kid in Congo stripverhaal fictie of non fictie ?

Hilde Baele en Jeroen Janssen vervullen laatste wens van de gids van Che Guevara Stripgids-lezers kennen het verhaal van Jerôme Sebasoni al. Midden jaren zestig werkte de Argentijnse revolutionair Che Guevara in Congo mee aan de opstand van de marxistisch gesteunde Simba's. Zolang Guevara op Afrikaanse bodem was, week zijn Rwandese gids Jerôme niet van zijn zijde. Als dank voor die inzet mocht hij later fysiotherapie studeren in Cuba. In Cuba ontmoette Jerôme Aleida, de toen zevenjarige dochter van Guevara. Jaren later schreef hij haar een brief over zijn tijd met haar vader en de vraag om terug te mogen keren naar Cuba om daar een toekomst uit te bouwen voor zijn kinderen. Jerôme overleed echter begin dit jaar voor hij zijn droom om de brief persoonlijk af te geven te vervullen. Schrijfster Hilde Baele en stripauteur Jeroen Janssen willen die droom nu toch laten uitkomen. Een van de internationale gasten op Mani Fiesta, het jaarlijkse feest van de solidariteit in kustgemeente Bredene, is Aleida Guevara. Zij krijgt in primeur een video te zien, gemaakt door Baele, Janssen en de Burundese regisseur Evrard Niyomwungere, waarop Jerôme zijn brief voorlees meer info ? Lees dit

5 January, 2017

L'évolution des transports à l'ONATRA durant les années 1960 à 1977

 © par André LEDERER

document pdf (115page)

Deze verhandeling behandelt de evolutie van het vervoer door de verscheidene afdelingen van de ONATRA sinds de onafhankelijkheid bij middel van diagrammen. Aansluitend bij twee vroegere verhandelingen, ontleedt de auteur in detail de resultaten van 1970 tot 1977, de situatie ontledend van elke afzonderlijke bijrivier. De oorzaak van het verval van het vervoermiddel, is het gevolg van het verval van het wegennet, de sleet op het materieel, het gebrek aan wisselstukken, het gebrek aan discipline bij de bemanning, het leveren de laatste jaren van niet aangepast materieel, het te kortschieten van de Afrikaanse kaders op administratief en technisch vlak.

De auteur wenst een efficiënte technische bijstand om de toestand te saneren.

Januari 4 January, 2017

Lanbouwers in Congo

 
Het ontstaan van het NILCO

De Grote Depressie in de jaren 1930 legde de kwetsbaarheid van de koloniale economieën pijnlijk bloot. De koloniale overheid nam enkele maatregelen die op korte termijn de effecten van de crisis moesten verzachten, zoals een aanzienlijke vermindering van de transportkosten en de creatie van een tijdelijk Fonds voor Landbouwkrediet, maar meer diepgaande veranderingen drongen zich evenzeer op.

Afbeelding: Cover van de jubileumeditie van het Landbouwtijdschrift voor Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi Beschrijving: Cover van de vijftigste jaargang, de jubileumeditie, van het tijdschrift 'Landbouwtijdschrift voor Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi' uit 1960, waarin een algemene lijst is opgenomen van de artikelen verschenen in de jaargangen in de periode van 1910 tot 1959. Het tijdschrift werd uitgegeven door het Nationaal Instituut voor de Landbouwkunde in Belgisch Congo (NILCO), onder het Ministerie van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi. De artikelen handelen over tropische landbouw in Belgisch Congo en in andere kolonies, de geboekte resultaten, etc.

Ga naar vorige pagina : " Jaar 2016"