Wist U dit ?

Onder de Baobab .. palaveren we onder elkaar.

Congo 1960: bulletin periodique

Wist U Dit : 2018

en als U ... mee Palavert onder de Baobab ... dan kan men over van alles palaveren

wat zou u ons vertellen?

De scarabee is de logo van congo-1960.be.

De Scarabee wordt gezien als het symbool van wederopstanding en onsterfelijkheid vanwege de vergelijking met de dagelijkse opkomende zon. Het symbool is ontleed aan een in Egypte veel voorkomende kever, die haar eitjes in een balletje mest legt. Doordat de kever deze bal voor zich uit rolt werd deze beweging vergeleken met de zon in zijn omloop langs de hemel. Het begraven van de bal was symbolisch de ondergang van de zon, waaruit met elke zonsopgang nieuw leven voortkomt.
Zo werd de scarabee, wat letterlijk betekent 'tot leven komen', in verband gebracht met vernieuwing, wederopstanding, onsterfelijkheid, potentie, voortplanting en wijsheid. Vanwege de ronde vorm werden de mestballen in verband gebracht met de zon en daarmee met Chepri, de god van de opkomende zon die als het ware iedere dag een nieuwe zon schiep. Omdat de bal levende kiemen bevatte, die zich in de hitte ontwikkelden tot kevers, werd het ook het symbool van de vruchtbaarheid en scheppingskracht.
Zo zouden ook de twee helften van de scarabee onze linker- en rechterhersenhelft vertegenwoordigen. De linker heeft te maken met het denken, de rechter met het gevoel. Wanneer we deze twee helften goed hebben ontwikkeld en ze in balans zijn, handelen we vanuit onszelf en onze eigen kracht.

Gerard Walschap

Te Coquilhatstad stonden twee confraters van mijn overleden broer, twee missionarissen van het Heilig Hart, mij op te wachten op de oever van de stroom, waar de « Generaal Olsen » meerde. Zij zegden mij dat de jeep gereed stond die mij naar de eerste missiepost van mijn broer zou brengen en dat ik voordien wel zijn bisschop zou willen groeten, Monseigneur Vermeiren, die tweehonderd meter verder woonde en zelf de wens had uitgedrukt mij eens te zien. We hadden voor dat alles slechts twee uren, maar als de jeep onderweg zijn wielen niet verloor was dat genoeg.


Christus kwam niet uit Betlehem.

Auteur Inge Schelstraete via de krant Vrije Tijd d.d. 07-01-2017

Vlaming verzamelt kunst voor expo "Du Jourdain au Congo in Parijs.

Van de jordaan naar de Congostroom ga je via Parijs : In het museum du Quai Branly vertelt een curator uit Tervuren hoe het Christendom de kunst van Centraal Afrika beïnvloedde, en vice versa Meer info via deze link (pdf document)


 

Ga naar vorige pagina 2017:

Ga naar vorige pagina 2016:

Ga naar vorige pagina 2010 - 2015:

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine