Wist U dit ?

Onder de Baobab .. palaveren we onder elkaar.

Logo Congo-1960

Wist U Dit : 2018

en als U ... mee Palavert onder de Baobab ... dan kan men over van alles palaveren

wat zou u ons vertellen?

De scarabee is de logo van congo-1960.be.

De Scarabee wordt gezien als het symbool van wederopstanding en onsterfelijkheid vanwege de vergelijking met de dagelijkse opkomende zon. Het symbool is ontleed aan een in Egypte veel voorkomende kever, die haar eitjes in een balletje mest legt. Doordat de kever deze bal voor zich uit rolt werd deze beweging vergeleken met de zon in zijn omloop langs de hemel. Het begraven van de bal was symbolisch de ondergang van de zon, waaruit met elke zonsopgang nieuw leven voortkomt.
Zo werd de scarabee, wat letterlijk betekent 'tot leven komen', in verband gebracht met vernieuwing, wederopstanding, onsterfelijkheid, potentie, voortplanting en wijsheid. Vanwege de ronde vorm werden de mestballen in verband gebracht met de zon en daarmee met Chepri, de god van de opkomende zon die als het ware iedere dag een nieuwe zon schiep. Omdat de bal levende kiemen bevatte, die zich in de hitte ontwikkelden tot kevers, werd het ook het symbool van de vruchtbaarheid en scheppingskracht.
Zo zouden ook de twee helften van de scarabee onze linker- en rechterhersenhelft vertegenwoordigen. De linker heeft te maken met het denken, de rechter met het gevoel. Wanneer we deze twee helften goed hebben ontwikkeld en ze in balans zijn, handelen we vanuit onszelf en onze eigen kracht.

October 2018

De echte Kisangani werd samen met nog twee zusterschepen gebouwd in Rupelmonde in de jaren na de  Tweede Wereldoorlog.

Het was een platbodem, speciaal ontworpen om te varen op de Congostroom. De schepen werden in onderdelen naar de kolonie verscheept en daar weer ineengezet. Ze waren 65,20 m lang, 10,50 m breed en hadden een diepgang van 1,20 m. Ze werden aangedreven met drie schroeven in Kortstraalbuizen, zo genoemd naar de Duitse ingenieur en ontwerper Kort.

Februari 2018


Over Lumumba ? [link auteur Lode VANOOST]

Blonde prostituees

Lumumba was voor de VS aanvankelijk wel OK, tot hij tijdens zijn bezoek aan de VN in New York om een blonde prostituee vroeg. Dat zou dan het wantrouwen van de VS tegen zijn persoon hebben veroorzaakt. Er is niets in de historische archieven dat op iets dergelijks wijst – de Amerikaanse veiligheidsdiensten hielden zeer gedetailleerde rapporten bij met intieme details over alle staatsleiders die bij de VN op bezoek kwamen. Niets daarover in hun verslagen over Lumumba.

Een en ander blijkt terug te gaan op een bewering van één ex-CIA-agent, die dat 15 jaar later vertelde aan een student die een eindwerk maakt over Congo. Zoiets even vermelden is altijd handig om het onderwerp van je misprijzen netjes te plaatsen waar het thuishoort.

Het concept van de wilde inboorling die naar onze reine vrouwen lust... het zit veel dieper en gaat veel verder terug in de tijd dan Keulen 2016.

Misschien eens tijd dat de cia klaarheid brengt over deze bewering .. ?


De eerste Krant anno 1898 in de Congo Vrijstaat, (via franse webpagina "Le Saviez vous?"


De Veldtochten van de Kongo-Vrijstaat tegen de Arabo-Swahili (ook bekend als de Belgo-Arabische oorlog of de Arabische campagne in het Maniema-gebied) waren een reeks van militaire operaties die de Force Publique van de Kongo-Vrijstaat tussen november 1892 tot januari 1894 ondernam tegen de Arabo-Swahili machthebbers in het oosten van de huidige Democratische Republiek Congo. Deze Arabo-Swahili, destijds "Arabieren" genoemd, waren handelaars die de regio de facto economisch domineerden, en zo in concurrentie kwamen met de regering van de Kongo-Vrijstaat, die haar gezag over het gebied wilde laten gelden.

De strijd werd gevoerd door lokale gezagsdragers van de Kongo-Vrijstaat, aanvankelijk tegen hun orders in. Zij kregen te maken met grote problemen voor de bevoorrading van voedsel, munitie en manschappen. Slechts door enkele gelukkige treffers, eerder dan door strategisch weloverwogen beslissingen, konden zij het conflict in het voordeel van de Kongo-Vrijstaat beslechten.

Voor de buitenwereld werd het conflict voorgesteld als een strijd tegen de "mensonwaardige slavenhandel" en voor de beschaving. In werkelijkheid was de "bevrijde" inlandse bevolking na afloop van het conflict nauwelijks beter af. (bron wikipedia)

[verder leest men] ...Stanley bijvoorbeeld publiceerde in 1893 de brochure Slavery and the Slave trade in Africa, dat leest als een lexicon van dubbelzinnige humanitaire retoriek. In deze verdedigde hij de stelling dat de "Arabieren" en hun slavenhandel verantwoordelijk zijn voor de eeuwenlange intellectuele en morele achterstelling van de zwarte Afrikaanse bevolking. Het was de plicht van de Europese mogendheden om Afrika te koloniseren, de "onwetende inboorlingen" te redden van de wrede slavenhandelaars, en hen door arbeid op te voeden. Tot diep in de twintigste eeuw werd deze stellingname overgenomen in de Belgische geschiedenishandboeken.

... Het Monument voor de Belgische pioniers in Congo in Brussel, van de hand van Thomas Vinçotte verwijst rechtstreeks naar het conflict, zonder evenwel namen van betrokkenen te noemen. Het monument is controversieel vanwege de vernederende en beledigende voorstelling van de overwonnenen, en de quasi automatische gelijkstelling van "Arabieren" met slavendrijvers. Het woord "Arabisch" is daarom weggebeiteld.


Wist U het ?

http://www.lepetitjournal.com/images/stories/2011/04/sao-paulo/bananas.jpgOMGEVING – Een nieuw plastiek op basis van banaan en ananas.

De brasiliaanse wetenschappers wensen dat de zogenaamde «groene wagens» minder schadelijk zouden zijn dan de huidige, en ook groen tot op het kleinste onderdeel. Alcides Leão en zijn collega's van USP (universiteit van Sao Paulo) hebben een techniek ontwikkeld dat ananas vezels, banaan en andere planten gebruikt om een nieuwe generatie plastiek voor voertuigen te maken.

Een nieuwe materie? Goede materies voor de planeet.

Volgens Leão, schijnen de ananas en banaan vezels zeer broos maar wanneer men deze test onder de nanocellulosevezels vorm zijn deze zeer sterk - bijna even sterk als Kevlar, dat in kogelwerende vesten gebruikt wordt. Met een voordeel, want in tegenstelling tot Kevlar en andere traditionele plastieken welke uit petroleum en gas gederiveerde grondstoffen gebruiken, zijn de nanocellulosevezels volledig hernieuwbaar. De eigenschappen van deze plastieken zijn ongelooflijk, zij zijn licht maar zeer weerbaar - 30 maal lichter en 3 à 4 maal sterker. "Wij denken dat een grote verscheidenheid van auto onderdelen vervaardigd kunnen worden, zoals dashboards, bumpers en zijdelingse beschermingen met fruitnanofibers kunnen gemaakt worden, dit in een nabije toekomst, binnen één à twee jaar. Boven een grotere veiligheid zullen nanofibers minder gewicht betekenen en dus ook minder brandstof gebruik. Ander voordeel, nanofibers zijn minder gevoelig aan warmte en worden niet beschadigd door contact met brandstoffen.

Nanocellulose

La cellulose est le matériau de base du bois et d’autres parties des plantes. Ses fibres sont utilisées pour la fabrication du papier depuis des siècles. Mais récemment, les scientifiques ont découvert que le traitement intensif de la cellulose libère des fibres minuscules, la nanocellulose – fibres dont la longueur se mesure en nanomètres, ou millionièmes de mètre. Ces nanofibres sont si petites qu’il serait nécessaire d’en réunir 50.000 pour atteindre le diamètre d’un cheveu humain.

Nanovezels

Leão beweert dat de ananas bladen en takken een bron zijn van nanocellulose, beloftevoller dan het gewoon hout. Andere vezels zijn ter studie, zoals curaua (Ananas Erectifolius) uit de familie van ananas, banaan, coco schors en sisal. Om nanovezels aan te maken plaatsen de wetenschappers baden en takjes ananas of andere planten in een apparaat dat zowat op een snelkoker lijkt. Er ontstaat een brij en na enkele kookcyclussen ontstaat er een fijn materiaal dat op talc lijkt. Het proces is kostelijk maaréén kilo nanocellulose volstaat om 100 kilo zeer sterke en lichte plastiek te produceren. "Wij concentreren ons momenteel op het verwisselen van plastieken in autovoertuigen. Maar in de toekomst zouden wij ook stukken kunnen maken welke nu in staal of aluminium gemaakt worden door nanocellulose materiaal te gebruiken", legt professor Leao uit. Stéphane DARMANI voor © Green et Vert


Januari 2018

 

Gerard Walschap

Te Coquilhatstad stonden twee confraters van mijn overleden broer, twee missionarissen van het Heilig Hart, mij op te wachten op de oever van de stroom, waar de « Generaal Olsen » meerde. Zij zegden mij dat de jeep gereed stond die mij naar de eerste missiepost van mijn broer zou brengen en dat ik voordien wel zijn bisschop zou willen groeten, Monseigneur Vermeiren, die tweehonderd meter verder woonde en zelf de wens had uitgedrukt mij eens te zien. We hadden voor dat alles slechts twee uren, maar als de jeep onderweg zijn wielen niet verloor was dat genoeg.  
Lees ook even in Gelezen voor U , Gerard Walschap Genootschap stopt in 2018.


Christus kwam niet uit Betlehem.

Auteur Inge Schelstraete via de krant Vrije Tijd d.d. 07-01-2017

Vlaming verzamelt kunst voor expo "Du Jourdain au Congo in Parijs.

Van de jordaan naar de Congostroom ga je via Parijs : In het museum du Quai Branly vertelt een curator uit Tervuren hoe het Christendom de kunst van Centraal Afrika beïnvloedde, en vice versa Meer info via deze link (pdf document)


Ga naar vorige pagina 2017:

Ga naar vorige pagina 2016:

Ga naar vorige pagina 2010 - 2015:

SiteLock
share this - partager le site - deel dit document

About Us | Contact | Privacy | Copyright | Agenda  
Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Delcol Martine