SiteLock
Livre du mois Le Petit futé Kinshasa 14,95 € Communiqué de presseGuide Kinshasa 2017 (petit futé)Neocity
Boek van de maand Zoon in Congo 15% korting + gratis verzending Zoon in Congo Lanoo Uitgeverij
   Webmasters Delcol Martine Eddy Van Zaelen De webmaster Delcol MartineEddy Van Zaelen
  Helpt U mee en stuur je ons uw boeken in ruil voor een publicatie op de site  Sponsor Site
Kasai Rencontre avec le roi des Lele Kasaï , rencontre avec le roi Prix exclusif Grâce a Congo-1960 Sans limite de temps 29.80 € frais de port inclus  -Editeur Husson
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historiquecongo 1957-1966 TémoignageLes chemins du congoTussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en CongoLeodine of the belgian CongoLes éxilés d'IsangiGuide Congo (Le petit futé)Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul DaelmanCongo L'autre histoire, avec mes remerciements a Charles LéonardL'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van BostL'année du Dragon avec mes remerciements a Mr Eddy Hoedt et Mr Peeters Baudoin
Tekstvak:

KBUOL Koninklijke Belgische Unie voor Overzeese Landen Stassartstraat, 20-22 1050 Brussel

De Congolese weddenschap

De persoonlijke herinneringen van André de Maere d’Aertrycke, - voormalig Gewestbeheerder van Beni (Noord-Kivu) -

 

 Enkele foto's uit het album van De Heer de Maere d’Aertrycke

 

 André de Maere d’Aertrycke

 Administrateur de Territoire Hre

 

Persoonlijke herinneringen van André de Maere d’Aertrycke :

 

De tien laatste jaren van het bestaan van Belgisch- Congo heb ik ter plaatse beleefd, in de brousse, met mijn gezin, als gewestbeheerder. Het is dus door die bril, als man van het terrein, als “broussard” dat ik hier mijn herinneringen wil weergeven. In het gebied waar ik mijn functie uitoefende was ik inderdaad goed geplaatst om van bij de eerste verschijnselen en van dag tot dag de evolutie van de geesten te volgen die er onverbiddelijk zou toe leiden dat er een einde kwam aan het “sociaal pact” dat ons met de plaatselijke bevolking verenigde.De tijd van conferenties, plannen, manifesten en verklaringen allerhande… Professor Jef Van Bilsen, die doceerde aan het UNIVOG te Antwerpen en ondermeer wou ingaan tegen de kritiek van de UNO, publiceerde in 1955 zijn beroemd “Dertigjarenplan” waarin voor het eerst sprake was van een geleidelijke overgang van Congo naar de onafhankelijkheid. Dit voorstel verwekte een storm van reacties vanwege verontwaardigde kolonialen, die dit plan als ongerijmd, zo al niet als subversief van de hand wezen !Ik moet bekennen dat ikzelf, vanuit mijn brousse-gewest, waar ik maar al te goed zag wat er nog te doen stond vooraleer wij onze opdracht als voltooid zouden kunnen zien, er niet veel begrip voor kon opbrengen. Wel was ik ervan bewust dat de kaders van onze administratie dringend moesten worden geafrikaniseerd.Rond die tijd was er ook een groep “geëvolueerden” rond de priester en latere kardinaal Malula die het manifest van “Conscience africaine” lanceerde. Dat manifest ondersteunde niet enkel het Dertigjarenplan maar vroeg ook aan de kolonialen van goede wil om erbij aan te sluiten en eiste inspraak van de Congolezen bij de verwezenlijking ervan.

 

Congo : fiere of beschaamde Belgen ?

 

Ja, fier mogen we zeker zijn over al die Belgen die samen met de Congolezen ontstaan hebben gegeven aan dat onmetelijke land – tachtigmaal België – en het tot ontwikkeling hebben weten te brengen.

 

Om te beginnen was er Leopold II, soeverein van Congo-Vrijstaat, die er de vader en stichter van was, zoals de Congolezen zelf dat graag erkennen. Natuurlijk heeft de vorst de rijkdommen van het land ontgonnen, net zoals alle andere koloniale mogendheden dat hebben gedaan. Met dit verschil nochtans dat hij een humanitaire dimensie aan zijn optreden heeft toegevoegd : hij was het immers die een einde gemaakt heeft aan de stammenoorlogen en de slavenhandel, die de levenskracht van het land ondermijnden.

 

Het was ook onder zijn impuls dat de eerste scholen en hospitalen in het leven werden geroepen en de strijd werd aangebonden tegen de gele koorts, de slaapziekte en malaria. Tezelfdertijd werden de eerste stappen gezet naar de opbouw van een rechtsstaat en een onafhankelijk rechtssysteem. Hij heeft speciaal zorg gedragen voor de opbouw van de infrastructuur nodig voor de economische ontplooiing van het land en de aanleg van de eerste spoorlijn, die toegang verschaft tot de Atlantische Oceaan, “zonder welke Congo geen penny waard is”.

 

Lees meer via deze link

 

 

 

De Congolese weddenschap

 

De tien laatste jaren van het bestaan van Belgisch- Congo heb ik ter plaatse beleefd, in de brousse, met mijn gezin, als gewestbeheerder. Het is dus door die bril, als man van het terrein, als “broussard” dat ik hier mijn herinneringen wil weergeven. In het gebied waar ik mijn functie uitoefende was ik inderdaad goed geplaatst om van bij de eerste verschijnselen en van dag tot dag de evolutie van de geesten te volgen die er onverbiddelijk zou toe leiden dat er een einde kwam aan het “sociaal pact” dat ons met de plaatselijke bevolking verenigde.

 

De tijd van conferenties, plannen, manifesten en verklaringen allerhande…

 

Professor Jef Van Bilsen, die doceerde aan het UNIVOG te Antwerpen en ondermeer wou ingaan tegen de kritiek van de UNO,  publiceerde in 1955 zijn beroemd “Dertigjarenplan” waarin voor het eerst sprake was van een geleidelijke overgang van Congo naar de onafhankelijkheid. Dit voorstel verwekte een storm van reacties vanwege verontwaardigde kolonialen, die dit plan als ongerijmd, zo al niet als subversief van de hand wezen !

Ik moet bekennen dat ikzelf, vanuit mijn brousse-gewest, waar ik maar al te goed zag wat er nog te doen stond vooraleer wij onze opdracht als voltooid zouden kunnen zien, er niet veel begrip voor kon opbrengen. Wel was ik ervan bewust dat de kaders van onze administratie dringend moesten worden geafrikaniseerd.

 

Lees meer via deze link