Bijdrage sporadische auteurs

 

Chris DutryChris Dutry - Maart 1960- juli 1960 ( wellicht de kortste koloniale carrière)

 

 

René Vervaet - Irene Troch - Wij hadden een plantage Kashika 75 km van Kindu.

 

 

Solange Lamin

Getuigenis van Remi Deneve

Getuigenis van Freddy Korthoudt

 

 

 

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine