SiteLock
Livre du mois Le Petit futé Kinshasa 14,95 € Communiqué de presseGuide Kinshasa 2017 (petit futé)Neocity
Boek van de maand Zoon in Congo 15% korting + gratis verzending Zoon in Congo Lanoo Uitgeverij
   Webmasters Delcol Martine Eddy Van Zaelen De webmaster Delcol MartineEddy Van Zaelen
  Helpt U mee en stuur je ons uw boeken in ruil voor een publicatie op de site  Sponsor Site
Kasai Rencontre avec le roi des Lele Kasaï , rencontre avec le roi Prix exclusif Grâce a Congo-1960 Sans limite de temps 29.80 € frais de port inclus  -Editeur Husson
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historiquecongo 1957-1966 TémoignageLes chemins du congoTussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en CongoLeodine of the belgian CongoLes éxilés d'IsangiGuide Congo (Le petit futé)Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul DaelmanCongo L'autre histoire, avec mes remerciements a Charles LéonardL'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van BostL'année du Dragon avec mes remerciements a Mr Eddy Hoedt et Mr Peeters Baudoin

Boeken geschreven door de oud gedienden van de colonie of hun kinderen.

Deze rubriek "Boeken van de oud gedienden van de colonie" is gereserveerd voor de werknemers, vrijwilligers of ambetnaren van de belgische kolonie en hun kinderen, indien U een boek schreef over je relaas in belgisch Congo tijdens de kolonie gelieve me dan je gegevens en titel van boek te melden.

Tussen vonk en Omroep

Achtentwintig maart 2014 is een heuglijke datum: we vieren 100 jaar radio!

Radio Laken zond juist geteld 100 jaar geleden een radioconcert uit, dat tot in Parijs, op de installatie van de Eiffeltoren ontvangen werd. En dat zonder radiolampen, de voorlopers van de beter bekende transistors, waarmee voldoende modulatieversterking kon verkregen worden. En met een zender die nog een boogzender was, t.t.z. een soort vonkenzender. Met als gevolg niet al te zuivere golven.

Kwaliteit was het dus niet. Maar het was herkenbare muziek. Dat vertelden toch de Franse kranten.

Een gegeven dat lange tijd onbekend en ook wat stiefmoederlijk behandeld werd. Niet moeilijk, als zelfs historici na de zeventiger jaren nog terecht moesten spreken van "een braak terrein", en dat "het volledige bronnenmateriaal niet onderzocht kon worden omdat het nog eerst moest opgespoord worden" (i). En ook dat je de bestaande publicaties over radiogeschiedenis "op je tien vingers kon tellen" (ii).

Hoe langer men wacht met grondig onderzoek, hoe minder te vinden is. Na 100 jaar wordt het tijd om op stap te gaan. Het boek dat Guido Nys en ikzelf aanbieden is het bewijs dat nog raadpleegbare bronnen aanwezig zijn, hoewel nog hiaten in het verhaal blijven bestaan. Hoofdreden van dit laatste is deels te vinden in de vernietiging van materieel en archieven bij het binnenvallen van de bezetter in 1914.


“Moyo Kommissele!”

is een biografisch verhaal waarin het leven van deze bijzondere Diepenbekenaar wordt geschetst. Lode Achten vertrok in 1904 als jonge klerk naar Congo en bleef er 29 jaar.

Hij bracht het in 1928 tot districtscommissaris van Kasai en van 1928 tot 1933 was hij directeur-generaal van de Société d”Elevage et de Culture.

Hij was een man met een open geest en een hart voor de Congolezen. Hij wilde het land, de zwarte bevolking en hun taal begrijpen.

Een groot deel van het boek bestaat uit dagboeken en reisverhalen van Lode zelf. Lode was een boeiend verteller. Zijn etnografische beschrijvingen en notities van meerdere stammen spreken iedere Afrika-liefhebber aan. Lode Achten werd geboren in Diepenbeek op 24 maart 1883 en overleed in Brussel op 26 maart 1933.

Journalist Marc Reynebeau bracht zijn jeugd door in Albertstad, een stadje in het noorden van de provincie Katanga, in toenmalig Belgisch-Congo. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo ging Reynebeau terug naar het land van zijn jeugd om te kijken of hij de guaveboom in de tuin van zijn geboortehuis nog kon vinden.

Maar de guaveboom is niet meer, net zoals zoveel andere zaken. ‘Terug naar Congo. Op zoek naar de guaveboom uit mijn jeugd.' is een aangrijpend portret geworden van een complex land, in een uitgave van Lanoo.

Wars van nostalgisch gezwijmel en met kennis van zaken brengt Marc Reynebeau een aangrijpend portret van een complex land. Met krachtige reportagebeelden van Eric De Mildt


congo 1960 image foto sans titreTitel : "Congo" een geschiedenis

Auteur : David Van Reycbroeck Prijs: € 24,90 Uitgeverij : De bezige bij

05-10-2010 Ook in Nederland werden inmiddels al 40.000 exemplaren van Congo verkocht.

Er is aan het begin van de eenentwintigste eeuw nauwelijks een roeriger natie dan Congo, het reusachtige land in het hart van Afrika, dat barst van de grondstoffen die onontbeerlijk zijn in onze moderne tijd – én van de gruwelijke conflicten. Hoe kon de vroegere, relatief rustige kolonie van België, sinds 1960 onafhankelijk, zo veranderen? David Van Reybrouck beschrijft voor het eerst de verbijsterende geschiedenis van Congo, van ruim voor de komst van de ontdekkingsreiziger Stanley tot en met de invloed van China in de laatste tien jaar en de recente economische crisis.

congo 1960 image foto sans titreTitel : Bokau waar mijn vlag stond geplant

Auteur : Jan Hintjes, Paradox Pres, 1992, 353 .pp, soft cover, 14 x 20 cm.

Prijs 20 €

Te vinden in de betere antiquariaatswinkels !!

 


congo 1960 image foto sans titre

 

Titel : Als recht krom is

Auteur : Yvan Godfroid Andreas Godfroid vangt op 17-jarige leeftijd een loopbaan aan op het Ministerie van Koloniën.

Gesterkt door een commando-opleiding en met een diploma van landmeter op zak, is hij drie jaar lang ooggetuige en mede-actor van de laatste jaren van het Belgisch koloniaal systeem in Rwanda.


congo 1960 image foto sans titre

Hallo, hallo, hier radio Laken…

Auteur Bruno Brasseur De pioniersjaren van de radiotelegrafie en telefonie in België en haar ex-kolonie. Het behandelt de periode van bij de eerste tekenen van radiotelegrafie in België tot aan de Grote Oorlog. En gezien de ontwikkeling van die telegrafie in België in grote mate toegespitst was op Congo, omdat communicatie in dat onmetelijk land (80 keer België) een absolute noodzaak was, worden de pioniersjaren in onze ex-kolonie ook behandeld. Die jaren werden dan ook met een primeur afgesloten.


 

congo 1960 image foto sans titre

 

MARCEL SCHUER _ PSEUDONIEM eMeS

HELLO CONGO ADIEU     :      25 € MARCEL SCHUER – EMES Priesterage, 47, 9830 StMartens-Latem

E_MAIL : marcel.schuer(at)telenet.be Enkel te bestellen via mail !! graag vermelden dat u informatie over dit boek op de site congo-1960 heeft gelezen .


Titel : En toen zweeg de Bolikoko

Auteur Cyriel Van Meel Het was 1955 toen koning Boudewijn eens kwam kijken en zich kon verheugen in de lof die hem werd toegeschreven " Bwana kitoko" of zo dacht hij toch, alhoewel de massa iets anders verwoord had: " Mwana kitoko',. In de ogen van de Congolezen moet een chef en zeker een koning, een zwaar en machtig personage zíjn waar ze met ontzag kunnen naar opkijken. Maar wat zeggen ze ? Een magere, jonge, ietwat teruggetrokken bleke blanke, een.mwana( kid) . Ze vonden zijn verschijning niet mis, hij mocht r zijn in zijn wit mooi uniforn , kitoko, ( mooi). Het was,ook de tijd van de " conscience Africaine,' en de opkomst van Abako, Balubakat, conakaq de schamierperiode waarin de ene vaste waarde na de andere op losse schroeven kwam te staan. Het was ook de tijd dat men vanuit België kwam zeggen hoe het in Congo moest.


De boom waarnaar ze stenen gooien

Auteur Guy Poppe

( Radio Journalist Guy Poppe verbleef tot zijn 13 jaar in Belgisch Congo) Guy Poppe heeft de historische gebeurtenissen in Congo van nabij gevolgd, tot aan Joseph Kabila’s eedaflegging als radiojournalist en daarna als gepassioneerde getuige. Zijn dagboek geeft een uniek beeld van de getormenteerde periode die Congo het voorbije lange decennium meegemaakt heeft.

congo 1960 image foto sans titre

"Congo zoekt zusters”.

Toen zilverpapier nog belangrijk was Auteur Hilde Rummens In de jaren veertig trokken vijf moedige zusters uit Tienen naar Congo om er te werken als missionaris.

Om dat boeiend stukje geschiedenis niet verloren te laten gaan, schreef Hilde Rummens er een boek over. In “Congo zoekt zusters” haalt ze samen met de laatste drie nog levende zusters herinneringen op aan die tijd.


Waterhyacinten

Titel : Congo ya sika - De bestrijding van de waterhyacinten

Auteur Cyriel Van Meel Het boek van Cyriel van Meel beschrijft hoe hij als ex-coloniaal aangeworven werd door OTRACO om aan een grote uitroeiïngscampagne te beginnen. Paniek brak uit in Congo. De waterhyacinten 'Congo Ya Sika' zo noemden de zwarte bevolking deze gigantische lila-achtige waterhyacint werd een echte plaag op de congostroom. De congostroom groeide dicht en de boten geraakten vast in deze gigantische prachtige plant. Een bloem met prachtige bladeren maar hardnekkige wortels; één bloem zorgde voor 1000 nakomelingen in 50 dagen per bloem via de zijscheuten, de zaden daarentegen kunnen jaren meedrijven en verliezen niets aan hun kiemkracht.


congo 1960 image foto sans titreTitel : Tienenaars in congo 1885-1918.

Auteurs A.-B. Ergo - M. Best Licht de verwikkelingen toe van het leven en soms ook over het overlijden van een veertigtal pionniers van enkele Tienenaars gedurende de Congo Vrijstaat het begin van een colonie gedurende de oorlog 1914-1918.We vinden er ondermeer de Vice-Gouverneur van Congo en stichter van Elisabethville in terug, maar ook een redactiechef van de allereerste krant of een technische piloot van de eerste allereeste lijnvlucht (watervliegtuigen) Léopoldville-Stanleyville Ze zijn ofwel missionarissen, postbeambte, een oorlogsheld van REDJAF, een stationchef, dokters tijdens de campagne van Tabora of gewoon aarbeider. Men vindt er zelfs de allereerste 18-jarige Tiense jonkvrouw die ter plaatse beviel van een zoon op 09-03-1934 in het beroemd district van het Lulonga.


congo 1960 image foto sans titreTitel Een halte te vroeg Auteur Valère de Ceuninck

Het gaat eerst over de vorming van de auteur "te velde"in de kolonie en zijn loopbaan in de administratie. Hij maakt het moeilijk begin van de onafhankelijkheid mee in Kinshasa en kan ter plaatse blijven. Samen met enkele collega's neemt hij het initiatief om de ontwikkelingshulp op te bouwen in de landbouwdienst. Hij gaat door veel momenten van ontmoediging, want overal ziet hij de sporen van onttakeling van het land door onbekwaamheid en corruptie. Na een tiental jaren bereikt de ontwikkelingshulp een min of meer vaste vorm en is bilateraal, multilateraal en internationaal gedifferentieerd. Sinds de publicatie van het boek is Congo echt de diepte ingegaan, ook zijn ontwikkelingshulp. Een confirmatie van de soms pessimistische kijk van de auteur? Hij beklemtoont in zijn besluit dat de Congolezen het beleid van hun land op zich moeten nemen en vooral moeten zorgen voor de opleiding en de motivatie van hun jeugd, als garantie van een waardige toekomst


Walter Geerts Een recht van Antwoord op Blanke Konin, RodeRubber, Zwarte dood Een recht van antwoord door Walter Geerts

Auteur Walter Geerts Enkele jaren geleden werd op de VRT de BBC-reportage Blanke koning, rode rubber, zwarte dood uitgezonden. Daarin werd het verleden van toenmalig Belgisch Congo en de blijkbaar niet zo fraaie rol van koning Leopold II uit de doeken gedaan. De film zorgde voor nogal wat opschudding. Walter Geerts, journalist en onder andere de stichter van het duidingsmagazine Actueel op Radio 1, is met de koloniale toestanden in Congo zeer goed bekend: hij werd er geboren en bracht er vele jaren door. Bij het bekijken van de reportage vielen hem nogal wat onjuistheden, halve waarheden en vooral heel veel volstrekte leugens en fabeltjes op.


PemarcoPemarco -Pioniers naar tropische waters

Auteur:Roland Duyck Het boek is een ongekend stukje koloniale geschiedenis. Enkele West-Vlaamse vissers hebben hun stempel gedrukt op de kaart van Congo! De evolutie van de Pemarco is onafscheidelijk van de politieke evolutie. In het werk zijn beide elementen dan ook verweven. Het geeft de oorzaken terug van bloei en verval, de nationalisering van Mobutu in 1974, de daarna alom heersende corruptie, de toenmalige sfeer die er heerste te Matadi, ook de gevechten tussen Uno troepen en het Nationaal Congolees leger.


Binza 10 Walter GeertsBINZA 10

Auteur : Walter Geerts Walter Geerts is geboren en getogen in Congo. Door de onafhankelijkheidsperikelen in 1960 zag hij zich gedwongen naar België te vertrekken. Hij werd journalist voor de toenmalige NIR/BRT en volgde de verdere gebeurtenissen in Congo op de voet. Zijn levensverhaal als verslaggever valt grotendeels samen met de dictatuur van Joseph Désiré Mobutu. Zo ontwikkelde zich de klassieke problematische journalistenrelatie. De politicus begint de journalist zo goed te kennen dat hij hem in vertrouwen neemt, waardoor die beter geïnformeerd is dan wie ook, maar niet al zijn informatie meteen op straat kan gooien zodat naijverige collega's hem van collusie beginnen te beschuldigen. Geerts beschrijft deze relatie in het boek "De man van Kamanyola" (Davidsfonds) eveneens te vinden bij Mers Antique !


congo 1960 image foto sans titreTitel : VISSEN IN CENTRAFRIQUE

Auteur : Valère De Ceuninck

In de jaren zestig van de vorige eeuw zag de Centraal-Afrikaanse Republiek, (CAR), of gewoon Centrafrique, als onafhankelijke staat het licht. De visteelt had er onder alle facetten van de inlandse landelijk economie een zekere graad van ontwikkeling bereikt. De start van het onafhankelijke land verliep niet zonder storingen, zowel politieke als economische. Ook de ontwikkeling van de visteelt werd eerst sterk afgeremd en kwijnde daarna weg.


Getuigenis Van een koloniaal door Julien Van Eeghem

Titel : Getuigenissen van een koloniaal

Auteur Julien Van Eeghem Een droom gaat in vervulling. Paul, een vriend gendarm, mag me begeleiden tot aan de voet van het vliegtuig. Dit boek is het levensverhaal van de schrijver uit de periode 1956 tot 1978. Graag had hij het oordeel van een vakman gekend, daarom gaf hij zijn copie aan de Heer Lucien Van Acker, hoofdredacteur van Biekorf, een historisch tijdschrift. Het oordeel was gunstig, de Heer Van Acker had het boek bijna in één adem uitgelezen.

 


Titel : En toen zweeg de Bolikoko Auteur Cyriel Van Meel Het was 1955 toen koning Boudewijn eens kwam kijken en zich kon verheugen in de lof die hem werd toegeschreven " Bwana kitoko" of zo dacht hij toch, alhoewel de massa iets anders verwoord had: " Mwana kitoko',. In de ogen van de Congolezen moet een chef en zeker een koning, een zwaar en machtig personage zíjn waar ze met ontzag kunnen naar opkijken. Maar wat zeggen ze ? Een magere, jonge, ietwat teruggetrokken bleke blanke, een.mwana( kid) . Ze vonden zijn verschijning niet mis, hij mocht r zijn in zijn wit mooi uniforn , kitoko, ( mooi). Het was,ook de tijd van de " conscience Africaine,' en de opkomst van Abako, Balubakat, conakaq de schamierperiode waarin de ene vaste waarde na de andere op losse schroeven kwam te staan. Het was ook de tijd dat men vanuit België kwam zeggen hoe het in Congo moest.


congo 1960 image foto sans titre

Titel: Zoals de Zee een Zandkasteel Auteur: Jessy Maesen De kleine Josepha observeert haar steeds groter wordende wereld en stelt zich hierover vragen. Doordat ze een groot deel van haar jeugd doorbrengt in het Belgisch Congo van de jaren '50 leert ze om te gaan met gevoelens als heimwee, vriendschap en verdriet. Tegelijkertijd zweert ze het racisme in dat verre land af, en valt ze terug op haar eigen waarden. Tot ze opmerkt dat ze, net zoals haar vriendinnetjes, langzaam wegglijdt uit de kinderlijke eerlijkheid. Josepha neemt zich echter voor dat zij haar kindertijd nooit zal vergeten, en tracht op allerlei manieren de elementaire kinderlijke gevoelens te bewaren. "Zoals de Zee een Zandkasteel" is met heel veel gevoel geschreven. Dit brengt onder andere met zich mee dat men de indruk heeft met levende en dynamische personages te doen te hebben. Ook met de schrijfstijl zit het wel goed: dankzij een goede en afwisselende woordkeuze en zinsopbouw is dit een boek dat men in één ruk uitleest!


Titel : "De boom waarnaar ze stenen gooien". Congodagboek 1996-2009

Auteur Guy Poppe ( Radio Journalist Guy Poppe verbleef tot zijn 13 jaar in Belgisch Congo) Guy Poppe heeft de historische gebeurtenissen in Congo van nabij gevolgd, tot aan Joseph Kabila’s eedaflegging als radiojournalist en daarna als gepassioneerde getuige. Zijn dagboek geeft een uniek beeld van de getormenteerde periode die Congo het voorbije lange decennium meegemaakt heeft.

 


Titel : "Congo zoekt zusters”. Toen zilverpapier nog belangrijk was

Auteur Hilde Rummens In de jaren veertig trokken vijf moedige zusters uit Tienen naar Congo om er te werken als missionaris. Om dat boeiend stukje geschiedenis niet verloren te laten gaan, schreef Hilde Rummens er een boek over. In “Congo zoekt zusters” haalt ze samen met de laatste drie nog levende zusters herinneringen op aan die tijd.

 


Een recht van Antwoord door Walter Geerts - Ik blanke Koning, Rode Rubber, Zwarte Dood

Auteur Walter Geerts Enkele jaren geleden werd op de VRT de BBC-reportage Blanke koning, rode rubber, zwarte dood uitgezonden. Daarin werd het verleden van toenmalig Belgisch Congo en de blijkbaar niet zo fraaie rol van koning Leopold II uit de doeken gedaan. De film zorgde voor nogal wat opschudding. Walter Geerts, journalist en onder andere de stichter van het duidingsmagazine Actueel op Radio 1, is met de koloniale toestanden in Congo zeer goed bekend: hij werd er geboren en bracht er vele jaren door. Bij het bekijken van de reportage vielen hem nogal wat onjuistheden, halve waarheden en vooral heel veel volstrekte leugens en fabeltjes op. Hij meende - terecht - dat een recht van antwoord, een rechtzetting van de verdraaide feiten, op zijn plaats was. Dat doet hij in dit boek.


Yaka Mama

Auteur: Anna Coudenys (kind van een koloniaal)

Een vlot geschreven boek dat twee onderwerpen door elkaar verweeft. Het verhaal van de ontluikende volwassenheid van een meisje van 14. In die zin kan men het als een (uitstekend) jeugdboek aanzien. Maar het is meer dan dat want het verhaal speelt zich af in 1959 in Leopoldstad (Kinshasa) en geeft een zeer waarheidsgetrouw beeld van de menselijke reacties van de daar wonende Belgen op de nakende onafhankelijkkheid: racisten, idealisten, realisten, onverschilligen.... Allemaal wonderlijk scherp getekend door een schrijfster, die - alhoewel ze nooit in Congo geweest is- zich wonderwel heeft ingeleefd in de heel speciale wereld van de kolonisten van toen.


Herinneringen aan Congo

Ambtenaar in Boma 1904-1907

Als de brave mensen uit mijn geboortedorp ook maar eens één dag in mijn bijzijn zouden kunnen vertoeven, hier in Congo waar niets dan wildheid, woestheid en barbaarsheid heerst, schrijft Désiré Bossaerts, dan zouden ze verstomd staan bij het zien van welke bekommernissen het leven voor een blanke met zich meebrengt! Wat in de periode 1904-1907 onmogelijk was, heeft Bossaerts op een andere manier proberen te realiseren. In een reeks 'straffe verhalen' die rond 1920 hun definitieve vorm kregen, heeft hij zijn bijzondere ervaringen met het thuisfront willen delen. Als begenadigd verteller neemt hij de lezer mee in dichtbegroeide tropische wouden en over uitgestrekte open vlaktes, in onzekere moerassen en over rivieren vol krokodillen. Hij stelt de lezer voor aan Congolese bevolkingsgroepen met vreemde namen en gebruiken, die hem soms openlijk vijandig gezind zijn, of met wie hij samen de vredespijp mocht roken. Hijzelf is de hoofdfiguur, die alle moeilijkheden overwint, en zich vaak uit hachelijke situaties redt.