CULTURELE ORGANISATIE in Congo

Cultuur in Congo

Informatie over culturele organisatie en of kunst in Congo


Congo Reis Mar Del PlataGeschiedenis Tijdschrift Band :

In mei 1942 richtten de Vlamingen in Congo een eigen cultureel maandblad op als reactie tegen de hegemonie van de Franse taal in Congo. De reactie van de Franstaligen was hevig, maar het tijdschrift kon rekenen op steun en bescherming van A. Ryckmans, de Franssprekende Antwerpenaar gouverneur-generaal en van Albert de Vleeschauwer, de minister van koloniën.

Band verzette zich tegen de verdrukking van de Vlaamse cultuur in Congo. Men deed dat zonder het Belgische establishment aan te vallen om te verhinderen dat de Congolezen zouden profiteren van de tweespalt.

Band groeide uit tot motor van het Vlaamse socio-culturele verenigingsleven in de kolonies.

Na de oorlog werd er beroep gedaan op Vlaamse, Nederlandse, Zuid-Afrikaanse, Indonesische, Australische en Amerikaanse medewerkers. Men publiceerde zowel essays en poëzie als bijdragen over etnologie en muziek. , ..


Kongolese kunst in 1908-1958 (bron de goede pers averbode)Ook Congolezen zijn kunstenaars

Uitreksel uit het tijdschrift Kongo Album 1908-1958 uitgegeven in 1958 Goede Pers Averbode

Met het riet en de vezels van raffiapalmen

maken de inboorlingen kunstige matten, manden, schotels en allerlei afsluitingen voor hun hutten. Hun oude schilden zijn ware meesterstukken van vlecht- en matwerk, evenals de hoofdtooisels en hoeden van de stamhoofden. Wie eens de decoratieve hutten van de Mangbetu gezien heeft, vergeet ze nooit.

Ook bij andere sierkunsten als smeedwerk, borduren en inlegwerk vinden we bewijzen van hun kunstenaarstalenten, hun onuitputtelijk geduld en hun bewonderenswaardige vakkennis. Dit alles getuigt van een smaak, die voor deze van de volkeren met beschaving niet moet onderdoen.

Bijna alle Congolezen houden dolveel van muziek en honderden inlandse liederen werden reeds door de missionarissen opgetekend en bestudeerd. Het voornaamste voor hen is niet de melodie, maar wel het ritme. De uitvoering geschiedt met de meest verscheidene instrumenten, gaande van gongs, tamboerijnen, klokken in hout en ijzer, ivoren trompen, tamtams, lieren, mandolines, xylofonen tot het eenvoudige klappen met de handen.  Zij kennen oorlogszangen, geboorte- , wieg- en dodenliederen. De Congolezen  zingen en improviseren zeer gemakkelijk. Komt de maan op, dan danst gans Kongo, begeleid door de muziek van de meest vreemdsoortige instrumenten. Maar alle gelegenheden worden te baat genomen om te dansen. Zij verwelkomen de maan al dansend, dansen om het bezoek van een groot stamhoofd, dansen bij dood en bij oorlog, bij geboorte en besmettelijke ziekten. Meestol dansen de mannen en de vrouwen afzonderlijk en de mannen dragen dan hun mooiste maskers.

Eigenlijk bestaat er geen letterkunde bij de Congolezen. Toch houden ze van toneelspelen en er zijn dikwijls zwarte redenaars die op zeer prettige manier aan hun stamgenoten sprookjes kunnen vertellen en uitbeelden.

Sinds 2005 trekt KVS geregeld naar Congo, en is Kinshasa omgekeerd ook in KVS aanwezig. De motivatie daarvoor vinden we alweer in Brussel: omwille van zijn verleden en heden is Brussel vandaag deels ook een Afrikaanse stad.

Omdat de hedendaagse podiumkunsten niet langer een louter westerse kwestie zijn, zet KVS in op duurzame ondersteuning van Congolese artiesten en culturele instellingen. We doen dat op verschillende manieren:

* door het werk van Congolese artiesten vaak voor het eerst in Brussel te programmeren

* door ontmoetingen te faciliteren tussen Belgische, internationale en Congolese partners

* door dans-, theater-, en schrijfworkshops te organiseren in Kinshasa

* door collectieve samenwerkingen tussen Belgische en Congolese artiesten te steunen en op te zetten, zoals de voorstelling À l'attente du livre d'or (2010)

* door het werk van Congolese artiesten te co-produceren. Sinds 2005 is KVS onder anderen nauw betrokken bij het werk van de Congolese choreograaf Faustin Linyekula en zijn dansgezelschap Studios Kabako.

Sinds 2009 is KVS de drijvende kracht achter Connexion Kin, het internationaal en multidisciplinair kunstenfestival in Kinshasa.

Met de steun van het Brussels Gewest en internationale partners als het Institut Français, de Duitse Bundes KulturStiftung en het Prins Claus Fonds komen artiesten uit Congo, Afrika en de rest van de wereld elk jaar bij elkaar om duizenden Kinois eindelijk te bieden wat zij en hun geglobaliseerde wereldstad verdienen:

podiumwerk van het hoogste niveau en een plek in het internationale circuit.

Connexion Kin fungeert als motor voor de culturele sector in Kinshasa en de regio en betekent voor de artiesten vaak een springplank naar internationale podia. S

amen met 11.11.11 en TAZ, en met de steun van VAIS, verzorgt KVS sinds 2012 het Bato Congo

- luik op het festival Theater aan Zee in Oostende. Bato Congo biedt Congolese fotografen, muzikanten, theatermakers en auteurs een Europees podium en geeft Europese publieken de gelegenheid met hun werk kennis te maken.

Tegelijk wil het festival kunst en cultuur in de kijker zetten als stuwende kracht in de ontwikkeling van een regio.

Bron : http://www.kvs.be/

Plaats hier de inhoud van de nieuwe div-tag
SiteLock
share this - partager le site - deel dit document

About Us | Contact | Privacy | Copyright | Agenda  
Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Delcol Martine