KATANGA Dynamo van Congo

Zijn verleden, zijn evolutie een wereld vol herinneringen, geschiedenis en nostalgie

KATANGA Dynamo van Congo

September 26, 2016

Samengesteld door : Nonkel Fons - ALB Luyts - R Romanet - KB Balbaert een uitgave van de Goede Pers - Averbode Fotos Documentatie centrum voor Belgisch Congo en Ruanda Urundi Met kerkelijke goedkeuring Mechelen 1 maart 1958

Province Katanga

Katanga Provincie Congo Album 1908-1958

Enkele tientallen Jaren hebben volstaan  om er een vooraanstaand mijnland van te maken. Bijzonder het uitbreken in 1940 van de tweede wereldoorlog betekende een spoorslag voor Katanga. De geallieerden hadden geweldige massa’s grondstoffen nodig voor de fabricatie van wapens. Door de uitschakeling van de rijke gebieden in het Verre-Oosten (o. o. Malakko en Nederlands-lndië) ging men beroep doen op de Congolese bevoorradingsbronnen. Congo, en vooral de rijke Katangaprovincie, werd de grote leverancier van de geallieerden. De uitbating en opbrengst van de mijnen steeg geweldig. Steden en fabrieken rezen op zeer korte tijd uit de grond. Kolwezi, een stad van dertigduizend inwoners, bestond niet eens in 1940.

Katanga's hoofdstad ; Elisabethstad, zag haar inwoners stijgen tot over de 100.000 ! Congo werkte zich op naar de 5de plaats in de wereldproductie van koper en Katanga's mijnmaatschappij, de U.M.H.K. (Union Minière du Hout Katanga) werd de grootste koperonderneming ter wereld.

 1. 1951 : 191.000 ton koper.

 2. 1957 : 235.000 ton,  en nog steeds stijgt de productie. Deze mijnonderneming heeft haar stempel gedrukt ... op deze streek en overal in Katanga vindt men de afkorting U.M.H.K. kwistig terug. Tientallen kleinere ondernemingen staan in haar dienst en besturen de aanverwante bedrijven als elektrische centrales, bouw, landbouwplantages, steenbakkerijen, graanmolens, cementfabrieken, enz. De 17.000 blanken en de inlandse werkkrachten van Katanga staan dan ook praktisch allen rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst van deze maatschappij.

 3. Als men zich even inbeeldt dat men eigenlijk nog maar begonnen is met de uitbating van Katanga's koper, dan kan men zich voorstellen welke geweldige rijkdommen nog in de ondergrond verborgen zitten.

  Zoals U zeker. weet, wordt het koper niet zuiver opgedolven.

  Province Katanga congo belge

  Men moet het erts eerst allerlei bewerkingen doen ondergaan eer het zijn koper afgeeft. De ertslagen aldoor bevatten 5 tot 15 % koper. In Chili is men uiterst tevreden met een kopergehalte van 2,5 %  en de Verenigde Stoten bogen op hun lagen van 3 %. Die laat men op dit ogenblik in Katanga als niet interessant genoeg rusten. Hier snijdt men alleen logen aan, die minstens 6 tot 8% koper opleveren. De rest is voor later. Men schat de Congolese reserve aan koper op eventjes honderd miljoen ton. Het overschot van de wereldreserve bereikt niet eens de zeventig miljoen. Laat ik u heel beknopt de geschiedenis vertellen van Kolwezi, het meest westelijke van de drie grote mijnbouwcentra van Katanga. (De andere zijn Elisabethstad en Jadotstad). Aanvankelijk was Kolwezi de zetel van een goudmijn van weinig waarde. Geleidelijk daalde de opbrengst en in 1937 wilde men de uitbating voorgoed stopzetten, omdat ze niet verder meer lonend was. De laatste boringen brachten plots aan het licht dat de ondergrond uiterst rijk was aan koper.

  De laag lag echter 50 meter onder de begane grond. Negen jaren moest gewerkt worden om de aarde te verwijderen en dan eerst kon met het opgraven van het rijke erts aangevangen worden. Negen miljoen m3 aarde moesten weggehaald worden.

  Nu heeft de kopermijn van Kolwezi het uitzicht van een kloof in open lucht, waar de meest moderne hef- , graaf- , grijp- en vervoermachines de aarde omwoelen, en de ertsen ophalen. Want in tegenstelling met de meeste kopermijnen in andere landen liggen deze van Katanga boven de grond, wat de kosten geweldig vermindert. In Katanga vindt men slechts één ondergrondse mijn, deze van Kipushi.

  Wie Katanga zegt, zegt veel meer dan « koper ». Men treft er in de rijke bodem nog kobalt, radium, uranium' goud, zilver, platina, lood, zink, palladium, germanium en vooral tin aan. Ook steenkoolbekkens komen in Katanga voor en de lagen komen er zelfs aan de oppervlakte.

  Men boort nu ijverig naar petroleum en ontdekte doorbij kolossale reserves aan uranium, de grondstof van de toekomst ! Congo is nu reeds de voornaamste voortbrenger van radium ter wereld en zorgt voor 95 % van de wereldproductie. Men schat de opbrengst van Congo op 60 gram radium per jaar. Als men weet dat verscheidene ton erts dient opgegraven om enkele decigrammen radium te verkrijgen, dan kon men zich voorstellen welk kolossaal werk door verricht wordt. Ook het belangrijke kobalt, een opbrengst die jaarlijks haast 150 miljoen FR vertegenwoordigt, bezorgt onze kolonie een  voorname plaats in de wereld. Congo immers met Canada en Rusland het enige land dat kobalt voortbrengt. Enkele andere cijfers van de gemiddelde jaarlijkse productie geven u een beeld van Congo's mijnbouw.

  • Koper : 235.000 ton.

  • Tin : 15.000 ton

  • Goud : 11.000 kg

  • Diamant : 13 miljoen karaat

  • Steenkool : 480.000 ton

  • Katanga, het zwarte land van zwart Afrika staat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling.

   Een heerlijke toekomst wacht deze streek. Door de uitbating van zijn natuurlijke rijkdommen brachten de Belgen voorspoed en welvaart in een streek , waar vroeger slechts woestheid , ellenden en hongersnood heerste.

   Op het internet is nog meer te vinden:

   Bron WIKIPEDIA : De Staat van Katanga (Frans: État du Katanga) was een staat in Afrika die uitgeroepen werd op 11 juli 1960. Hiermee scheidde de staat zich af van de nieuw gevormde Democratische Republiek Congo, die ontstaan was na de onafhankelijkheid van België. Moïse Tsjombe werd de eerste president.


   Heeft U informatie over deze streek tijdens de belgische kolonie, Fotos , gebouwen, nijverheid, fabrieken mail ons of post ze onderaan als reaktie op dit artikel met dank,
   Tine en Eddy