SiteLock
Livre du mois Le Petit futé Kinshasa 14,95 € Communiqué de presseGuide Kinshasa 2017 (petit futé)Neocity
Boek van de maand Zoon in Congo 15% korting + gratis verzending Zoon in Congo Lanoo Uitgeverij
   Webmasters Delcol Martine Eddy Van Zaelen De webmaster Delcol MartineEddy Van Zaelen
  Helpt U mee en stuur je ons uw boeken in ruil voor een publicatie op de site  Sponsor Site
Kasai Rencontre avec le roi des Lele Kasaï , rencontre avec le roi Prix exclusif Grâce a Congo-1960 Sans limite de temps 29.80 € frais de port inclus  -Editeur Husson
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historiquecongo 1957-1966 TémoignageLes chemins du congoTussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en CongoLeodine of the belgian CongoLes éxilés d'IsangiGuide Congo (Le petit futé)Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul DaelmanCongo L'autre histoire, avec mes remerciements a Charles LéonardL'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van BostL'année du Dragon avec mes remerciements a Mr Eddy Hoedt et Mr Peeters Baudoin

Personnage's van de Vrijstaat en Belgisch Congo

Ik wil ook hulde brengen aan al de soldaten die stierven tijdens hun opdracht

 

De lijst van de soldaten gestorven in 1960 kan U hier vinden

 

Eerbetoon aan onze soldaten en ontdekkingsreizigers,

deze onbezongen helden!

 
Edmond Hanssens, "onze ontdekker van den Kongo"

Edmond Hanssens werd geboren te Veurne op 26 juli 1843 als zoon van de ontvanger van Registratie en Domeinen, Johan Jozef Hanssens, een Bruggeling van 41 jaar. De moeder van Edmond was Victoria A.P. Pluvier, 36 jaar, dochter van een welstellende zakenman uit St.-Winoksbergen (Frankrijk). Het gezin woonde volgens het bevolkingsregister van 1847 in de Noordstraat 32 te Veurne op de hoek van de Vesten (nu Astridlaan, eigendom van Dr. Dumoulin). Dat bestond nog uit twee oudere broers, Alphonse, 13 jaar oud en geboren in Nieuwpoort, en Gustave, geboren in Roeselare en 8 jaar ouder dan Edmond. Met daarbij een dienstmeid, Charlotte Boudeweel, 19 jaar oud. In 1850 werd het gezin uitgeschreven voor Lokeren

 


Paul CharlesHulde aan de stichters van OTRACO
Een halve eeuw , geleden werd in Centraal Afrika een aanvang gemaakt met de opbouw van een infrastructuur die de economische en sociale vooruitgang van dat gewest mogelijk moest maken.Met Verenigde krachten zijn Belgen en Congolezen erin geslaagd ontegensprekelijk merkwaardige resultaten te bereiken. In aanzienlijke mate werd de grote rijkdom aan de bodem reeds in ontginning gebracht, zodat op dit ogenblik de grondstoffen regelmatig op de buitenlandse markten kunnen worden afgezet, ondanks de vele moeilijkheden die het gevolg zijn van de bodemgesteldheid en van de grote afstanden. De hoeksteen van de Congolese vooruitgang is de gelukkige oplossing geweest, die men voor de transportproblemen heeft gevonden. Alleen door de bemiddeling aan OTRACO kon de aangewezen verkeersweg, de Congostroom met  zijn zeer  wisselend debiet, ten volle benut  worden. Hiervoor diende OTRACO de stroom als bet ware aan zich te onderwerpen om hem bevaarbaar te maken en op sommige plaatsen zijn taak aan de spoorweg over te dragen. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van deze instelling brengen wij gaarne hulde aan bet prachtig werk dat door haar tot stand werd gebracht, evenals aan baar duizenden agenten, die zonder enige onderbreking hebben bijgedragen tot de uitbouw van de installaties en tot de rationele aanwending van de transportmiddelen. Wij zijn fier bij de gedachte dat OTRACO een aan de mooiste instellingen is die door de Belgische Administratie aan bet onafhankelijke Congo zullen worden overgedragen. De ministers R. SCHEYVEN
Jules MarchalMARCHAL Jules (1924- †2003)

 

† Jules Marchal : Doctor in de wijsbegeerte en letteren Ere-Districtscommissaris in Belgisch Congo Ere-Ambassadeur auteur van verscheidene werken over de geschiedenis van Congo vereerd met verscheidene eretekens van Belgie, Belgisch-Congo, Congo, Zaire, Niger en Liberia lid van de “Vlaamse Vrienden Kring”

Geboren te Hoepertingen op 5 september 1924 en in de Heer ontslapen op de Kerselaar op donderdag † 19 juni 2003

De Belgische koloniale geschiedenis was, vooral in België zelf, nog niet zo lang geleden omgeven met een cordon van zwijgzaamheid. De enkele Belg die de mythe rond de grondlegger van Belgisch Kongo, koning Leopold II (1835-1909) als weldoener van de Kongolezen probeerde te doorbreken werd gemarginaliseerd, om niet te zeggen uitgestoten. Dat gold zeker voor Jules Marchal (1924-2003). Marchal was wel een heel weinig voor de hand liggende aanklager van het in België gekoesterde beeld van koning Leopold, die in werkelijkheid verantwoordelijk was voor miljoenen doden. Marchal was namelijk zelf koloniaal ambtenaar geweest in Belgisch Congo en heeft daar nog enige tijd meegedaan aan het hardvochtige regime, waar geen eind aan was gekomen na de dagen van koning Leopold II. Marchal was nadien bovendien Belgisch ambassadeur in diverse Afrikaanse landen. Als lid van het Belgische establishment werd hem zijn rol als nestbevuiler extra kwalijk genomen.


Dhr. Scohy :
 
Tijdschrift BAN "Belgisch-Congolese Culturele Groepering"

 

gesticht rond de jaren 1940In ons November editoriaal werd de aandacht gevestigd op het ontstaan van de "Belgisch-Congolese Culturele Groepering" en gewezen op de betekenis  ,deze manifestatie voor een daadwerkelijke toenadering tussen Belgen en Congolezen op cultureel gebied.Dat onze hoofdredacteur, Dr. H.-A.-A. CORNELIS opgenomen werd in het erecomité beschouwen wij als een erkenning  de ruime geest die ons tijdschrift doordesemt, als een bekroning  op ons bestendig streven naar contactname en samenwerking met al wie van goeden wille zijn en waarom ook niet met de inlanders ? Van de Belgen, en meer bepaald  de Vlamingen, werd wel eens beweerd dat zij te kort schieten aan verbeelding, dat zij bezadigd, zijn, al te bezadigd. Dat zij houden van een gezellige afzijdigheid - de gezelligheid  oesters in hun schelp.Er zijn grenzen die men niet zonder schroom overschrijdt, Er zijn grenzen die taboe geworden zijn. De voorstanders  het status-quo hebben ze uitgebouwd tot muren van schijnheiligheid en onzin. ook tussen blank en zwart wordt er aan dergelijke muren gebouwd. (bron tijdschrift 1951 jaargang 10-Nr. 1


Biografie van Félix Fuchs (1888-1916) Barbara Deruytter - 2e Bachelor Geschiedenis - Academiejaar 2008 - HP II: Oefening nieuwste tijden Onder begeleiding van: Drs. Jan-Frederik Abbeloos / 2008-2009. De geschiedenisstudente Barbara Deruytter schreef aan de Gentse universiteit een interessante paper “Loyauteit versus individualiteit in de kolonie. Een biografie van Félix Fuchs (1888-1916)”. Download hier de pdf-file