SiteLock
Livre du mois Le Petit futé Kinshasa 14,95 € Communiqué de presseGuide Kinshasa 2017 (petit futé)Neocity
Boek van de maand Zoon in Congo 15% korting + gratis verzending Zoon in Congo Lanoo Uitgeverij
   Webmasters Delcol Martine Eddy Van Zaelen De webmaster Delcol MartineEddy Van Zaelen
  Helpt U mee en stuur je ons uw boeken in ruil voor een publicatie op de site  Sponsor Site
Kasai Rencontre avec le roi des Lele Kasaï , rencontre avec le roi Prix exclusif Grâce a Congo-1960 Sans limite de temps 29.80 € frais de port inclus  -Editeur Husson
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historiquecongo 1957-1966 TémoignageLes chemins du congoTussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en CongoLeodine of the belgian CongoLes éxilés d'IsangiGuide Congo (Le petit futé)Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul DaelmanCongo L'autre histoire, avec mes remerciements a Charles LéonardL'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van BostL'année du Dragon avec mes remerciements a Mr Eddy Hoedt et Mr Peeters Baudoin

Evenaarsprovincie

Hoofdstad Coquilhatstad

//provincie.congo-1960.be/#!album-3

 

klik op de kaart om te vergroten

congo 1960 image foto sans titre

Provincie Evenaar Hoofdstad Coquilhatstad
Districten Steden Gewesten
Evenaar Coquilhatstad Basankusu
Bikoro
Bolomba
Bomongo
Ingende
Thsuapa Boende Befale
Boende
Bokungu
Djolu
Ikela
Monkoto
Mongola Lisala Banzyville
Bogandanga
Bumba
Businga
Lisala
Ubangi Gemena Bosolo
Budjala
Gemena
Kungu
Libenge
       

 

Algemeen info anno 1936

De blanke bevolking van de provincie Coquilhatstad schommelt ;tussen 1.600 en 1.700; waaronder 1.100 Belgen. Er leven 1.552.000 inboorlingen,

De voornaamste bedrijvigheid der provincie Coquilhatstad bestaal in het oogsten en het verkopen van kopal en van oliehoudende zaden. Sinds tien jaar heeft de inlandse katoenteelt zich flink uitgebreid in de streek ten Noorden van 2° Noorderbreedte.

Vermelden wij ook het uitbreiden van de cacao- , rijst- en koffie plantages.

Bananen en maniok zijn de voornaamste voedingsplanten welke  van groot belang zijn voor het interregionaal verbruik. In de provincie Coquilhatstad is de kleinijverheid vertegenwoordigd door olieslagerijen, mechanische rijstpellerijen en door instellingen  voor het uitkorrelen van katoen, het sorteren van kopal en de  zeepziederijen.

Het  vervoer geschiedt hoofdzakelijk langs de waterwegen : Coquilhatstad is een belangrijk scheepvaartcentrum.

Het berijdbaar wegennet telt meer clan 5.000 km. banen.

In  de provincie zijn 60 katholieke en 16 protestantse missies

De misstanden in Congo Vrijstaat

spotprent Leopold IISteeds meer in het nauw gedreven zocht koning Leopold II naar een uitweg. Hij kwam op het sluwe - maar achteraf bekeken weinig realistisch - idee om de hulp in te roepen van een Engelse katholieke missie-congregatie, die een afweermiddel moest vormen tegen wat hij noemde "een lasterlijke, tendentieuze en afgunstige anti-Congolese internationale perscampagne", geïnspireerd door Engelse protestantse zendelingen. Onwillekeurig gingen zijn gedachten uit naar de Mill Hill Missionarissen, die ter plaatse in Congo Vrijstaat om het beste bewijs zouden leveren dat er van een terreurbewind geen sprake was en die hun stem in de Engelse pers zouden laten horen tegen eventuele aantijgingen. Zonder het te beseffen werden de MillHillers door Leopold II beschouwd als politieke pionnen om diens zwaar gehavende imago op te poetsen. (Mill Hills waren in Basankusu aanwezig) De katholieke krant "Le Journal de Bruxelles" legde later, in een artikel van 21 februari 1904, deze "verborgen agenda" van de Belgische vorst bloot:

"De paters van Mill Hill zijn Engelsen in merg en been (sic!), en zij zullen in hun land er niet van verdacht worden met ons samen te spannen ten nadele van Engeland... Met zelf de Congostaat voor de Engelse katholieke missionarissen te openen, schijnt de koning te zeggen: "Ik toon U Congo zoals het is; ga er zelf kijken en vertel uw land wat U gezien hebt". Dat is een mooi gebaar, een oprecht en kranig gebaar dat op zichzelf het mooiste antwoord betekent dat Zijn Majesteit aan geïnteresseerde laster kon geven... De Engelse missionarissen zullen in hun land zelf aan de soeverein van Congo eer bewijzen. Zij zullen alzo kostbare helpers van de waarheid zijn, zij zullen bijdragen tot de consolidatie van een oeuvre dat voor alles beschavend is en dat belaagd is door een samenzwering van schandelijke begeerten, die pogen het te compromitteren en dooreen te schudden". (bron site Missiezusters Ten Bunderen)

Welk de oorsprong is van de naam Coqhuilhatville, nu Mbandaka genaamd ? Wel, dat is Camille-Aime Coqhuilhat, geboren te Luik in 1853 en overleden te Boma in 1891. Hij was lieutenant van het belgisch leger en agent van de Association Intenationale Africaine, organisatie opgericht door Leopold II die humanitaire en ontdekkingsreizen in Afrika organiseerde. Hij nam deel aan de expedities van Stanley, stichtte

Equateurville (Mbandaka) in 1883 en Iboko (Bangala-station) iets later. Hij was de eerste die inlandse soldaten wou opnemen in de weermacht (Force Publique) en richtte in 1886 de opleidingskamp van Matadi op. Hij bracht het tot gouverneur-generaal van Congo-Vrijstaat maar stierf enkele maanden later. Hij is begraven in het Schoonselhof in Antwerpen. Bijkomende nota : zijn vader generaal-majoor Casimir-Erasme Coqhuilhat (geboren te Gent van franse ouders) was de allereerste die de formule publiceerde die aan de basis ligt van de werking van een raket in de ruimte. In 1873 verscheen in Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège een artikel van 16 pagina's met als titel Trajectoires des fusées volantes dans le vide, waarin banen van raketten in het luchtledige worden beschreven. (BB)

De bevaarbare bijrivieren. (anno1958)

 

 

 

Click op de foto om een grotere afbeelding te bekijken

Interne linken :

Gerard Walschap