share this

SiteLock
L'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van Bost
Les chemins du congo
congo 1957-1966 Témoignage
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historique
Kasaï , rencontre avec le roi
Tussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en Congo
Leodine of the belgian Congo
Les éxilés d'Isangi
Guide Congo (Le petit futé)
Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul Daelman

Districten Gewesten en belangrijke centra's

"tussen de twee wereldoorlogen in"

 

Districten en belangrijke gewesten van de Belgische Provincie provincie Er is een rubriek Provincie in het Nederlands en in het frans , noteer alvast dat u mogelijk andere informatie kan vinden in de franstalige rubrieken Wij hopen dat eind 2017 de volledige versie provincie klaar komt , Vele oude rurbieken gaan verdwijnen. De site kan zo meer een basis element zijn en een database voor al wie interesse heeft in de colonie, de nostalgische kant en ontmoetingen zullen nu plaats ruimen voor meer informatie over Belgisch congo zelf

Wapenschild Congo : (bron larousse universelle 1948)
Bron Onze Kolonie Dhr. Laude anno 1935, infor Congo, Larousse 1948, Quillet 1926 en nog veel meer informatie gelezen in zeer oude tijdschriften.
Leopoldstad
Evenaarsprovincie Oostprovincie Kivu Katanga Kasaï Ruanda - Urundi

 

 


 

 

 

klik op de kaart

congo 1960 image foto sans titre

Provincie Katanga

Hoofdstad : Elisabethstad (Lumbumbashi)

Districten

Steden

Gewesten

Tanganyika
Albertstad Albertstad
Boudewijnstad
Kabalo
Congolo
Manomo
Oper lomami Kamina Bukama
Kabongo
Kamina
Kaniama
Malemba Nkulu

Luluaba

Jadotstad

Dilolo

Kapanga

Kolwezi

Lubudi

Sandoa

Opper Katanga Kasenga Kambove
Kasenga
Kipushi
Mitwaba
Pweto
Sakani

 

 

Algemeen info anno 1936 (kijk op de franse versie informatie van 1948)

Provincie KATANGA - Hoofdstad Elisabethville (voorheen noemde men het provincie Elisabethville)

Het cijfer der blanke bevolking schommelt tussen 5.800 en 6.500 inwoners, waarvan ongeveer 63% van Belgische nationaliteit. De telling der inlandse bevolking gaf meer dan 958.000 inboorlingen

De provincie Elisabethstad omvat gans Katanga. Deze, is over t t’ algemeen zandig in het noorden kleiachtig in het zuiden  bedekt met beboste savanne met hier en daar ruimten, waarboven termietenheuvels uitsteken. In het Z. zijn de gewassen zeer zeldzaam en zeer kort gebleven. We vinden er mooie hoogvlakten en enkele ketengebergten.

De mijnindustrie : tin , kobalt en radium en meer in het bijzonder de koperontginning beheerst gans de economie van de provincie. Talrijke mechanische en voeding nijverheden (brouwerijen, bloemmolens, spuitwaterfabrieken, ijsfabrieken, zeepziederijen, enz. ) werden er opgericht.

De crisis (van 1931 tot 1935), en meer voornamelijk de daling van de prijzen der grondstoffen. hebben Katanga hard getroffen. We stippen met vreugde een ernstige herneming aan. De landbouw,, beoefend door blanke planters en door de inlanders heelt als voornaamste afzetgebied het verstrekken van levensmiddelen aan de Europeanen en de inlanders, werkzaam in de mijnindustrie. De robusta-koffie en het katoen zijn praktisch de enige landbouwproducten, welke uitgevoerd worden. Het fokken van groot vee (vooral in het district van Lualaba en in de hoeven nabij de grote centra ) verschaft de bevolking vlees, melk, boter en kaas. Talrijke banen verbinden de grote centra, de spoorbanen en de mijnen. De spoorweg van de C.F.K. (1039 km. in de provincie), de B.C,K, (1182 km in de  provincie) van Lobito (546 km.) van Albertstad-Kabalo (275 km) en van Kongolo-Kindu (75 km. in de provincie) verzekeren het binnenlands verkeer, verbinden de nationale baan en de haven van Lobito en geven aansluiting met de havens van Dar-Es-Salaam, Beira En Kaapstad.

Het onderwijs, de sociale hulp en de gezondheidswerken zijn zeer ontwikkeld, dankzij de grote maatschappijen en de  missies.

De provincie telt 196 katholieke en 41 protestantse centra van evangelisatie.

 

 

Enkele artikels over Katanga op onze site :

 

Province Katanga congo belgeKatanga Provincie Congo Album 1908-1958 :

En toch heeft de omtovering van die eerder kale vlakte in één reusachtig nijverheidsgebied geen vijftig jaren in beslag genomen. Het duurde vele, vele jaren eer men eigenlijk wat meer aandacht ging besteden aan de natuurlijke rijkdommen van de bodem van Katanga. De Belgische zakenlui geloofden niet aan de fabelachtige schatten, die in de grond zouden verborgen zitten. De opbrengst van de Congolese mijnen was toen, in het jaar 1908, zeer armtierig. Tot de Belgische geologen ontdekten dat in Katanga over een afstand van 400 km lengte bij 100 km breedte de rijkste koperlagen van de wereld te vinden waren. Een honderdtal jaren geleden gebruikten de zwarten het koper reeds voor de vervaardiging van sieraden en geldstukken, maar het smelten van dit kopererts was het voorrecht van de tovenaar. Vele stamgenoten wisten zelfs niet eens waar hun machtige geestenbezweerder dit gele metaal vandaan haalde...

 

 

 

 

La ferme de mon père au KatangaJean Bruynen Laferme DeMon PereAuKatanga (nog 1 boek beschikbaar)

« La Ferme de mon Père au Katanga », ce sont deux livres en un seul ouvrage : l'un illustre, l'autre explique l'Histoire réelle par rapport à l'Histoire officielle.

C'est l'histoire de son père, professeur de latin, arrivé en 1923 au collège d'Elisabethville au Congo-Belge.

 

 

 

 

Jean Jadot - Katanga Union Minières

 

PROVINCE DU KATANGA anno 1948 Capitale Elisabethville

La population européenne s'élevait en 1946 à 11.585 habitants; les indigènes recensés à 1.166.678. La superficie est de 496.965 km, (densité :2,34). Le Katanga est, dans l'ensemble, un pays sablonneux au nord et argileux au sud, couvert de savane très arbustive avec de vastes clairières d'ou émergent des termitières. Au sud, la végétation est plus rare et très rabougrie. Nous y trouvons de beaux plateaux et quelques chaînes de montagnes.

La principale activité du Katanga est constituée par l’industrie minière, et l'exploitation du cuivre domine toute l'économie de la province du Katanga. Ajoutons-y l'étain, le cobalt, le radium, le manganèse, le niobium, etc.

 

 

 

 

InfoPersonnage-KoningLeopold-II.html

Toen  hij nog een jonge prins was en hertog van Brabant werd genoemd, stelde Leopold II reeds veel  belang in een kolonie. Niet dat hij België te klein vond. Maar hij voorzag dat er een tijd zou komen dat de inwoners van het kleine België geen werk meer zouden vinden binnen de grenzen van hun vaderland. De hertog redeneerde verder : België grenst aan de zee, Het heeft een grote havenstad, Antwerpen. Met andere woorden, de Belgen kunnen vrij en ongehinderd uitvaren naar alle landen van de wereld, in welk werelddeel ze ook zouden liggen.

 

 

 

1

“Onze grootste blunder: Wij hebben de zwarten onderschat”

Een verhaal, vertelt met snel­treinvaart. Oog op de klok, want loods Van Cauter moet straks enige zeesche­pen naar de haven van Ant­werpen loodsen. Hoewel hij het niet had gepland, ziet het ernaar uit dat de Antwerpse haven zijn laatste bestemming is geworden. Van Cauter werd geboren in Den­dermonde, in Congo bleef hij vanaf 1953 pleisteren. Als hydrograaf, in staatsdienst. In 1960 hoorde hij, tij­dens een vakantie in België, dat de waanzin Congo te pakken had. Steeds in dienst van de Belgische staat, zij het dan minder afgete­kend naar buiten toe, was hij in 1961 en '62 in het Albertstad van het afgescheurde Katanga, direc­teur der Waterwegen. In 1963 veranderde zijn statuut. Hij werkte toen voor de Verenigde Naties; in Congo ONU genoemd. De dan­teske taferelen van de Simba­opstanden bleven hem niet bespaard.

 

 

 

 

Frederic Berckmoes


geduld zal nog bijgewerkt tot eind 2017

 

Heeft U informatie over deze streek tijdens de belgische kolonie, Fotos , gebouwen, nijverheid, fabrieken mail ons of post ze onderaan als reaktie op dit artikel met dank,
Tine en Eddy