share this

SiteLock
L'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van Bost
Les chemins du congo
congo 1957-1966 Témoignage
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historique
Kasaï , rencontre avec le roi
Tussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en Congo
Leodine of the belgian Congo
Les éxilés d'Isangi
Guide Congo (Le petit futé)
Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul Daelman

 


 

District van Beneden Congo :

 

(klik,op de kaart om te vergroten)

Het district van Beneden Congo telt volgende gewesten :

Beneden-Stroom - (Boma) Matadi

Mayumbe - (Tshela) , Manianga (Luozi)

Watervallen (Thysstad), lnkisi ( Madímba),

Bijzonderste voortbrengselen : palmpitten, hout, suikerriet, koffie, cacao, sisal.

Hoofdplaats van het district: Boma : *bl. bev. : 268 handelscentrum ; Handelskamer ; officiële lagere scholen, inrichtingen voor kandidaat-bedienden en avondscholen bestuurd door de Broeders der Christelijke Scholen ; school voor hulpverplegers ; meisjesschool bestuurd door de Zusters Franciscanessen ; lagere cursussen voor Europese kinderen ; verblijf van den Apostolische Vicaris van Boma (Paters van Scheut); gasthuis voor Europeanen en inboorlingen; haven op 87 km. van den Oceaan, die Mayumbe bedient ; spoorbaan van Mayumbe ; radiostation ; vliegplein, dienst Boma- Leopoldstad (in 2 uren).

Banana (rechteroever) : Monding van den stroom ; loodsdienst, gezondheidsstation voor het toezicht van de schepen; radiostation.

Shinkakasa: Fort dat den stroom beheerst.

Moanda: Officiële school voor meisjes ; lagere- beroeps- en normaalschool, bestuurd door de Zusters van Liefde.

Kangu : Belangrijke missie der Paters van Scheut en der Kanunnikessen van Sint Augustinus ; beroepsscholen ; gasthuis ; Landbouwcentrum.

Lukula : Koffie- en cacaoplantages ; zagerijen.

Tshela: Terminusstation van den spoorweg van Mayumbe (140 km.) ; handelscentrum ; interregionale handel met Frans Equatoriaal Afrika.

Ango-Ango: - Haven stroomopwaarts van den Helleketel, op 7 km. van Matadi ; per spoor met Matadi verbonden om de haven te ontlasten; haven voor vrachtschepen en voor goederenvervoer, pipeline-inrichting voor het vervoer van petroleum.

Matadi -  *bl. bev. : 352 - (hoogte : 26 m.) : Terminushaven gelegen op den linkeroever van den Congostroom; vertrekstation van den spoorweg Matadi - Leopoldstad ; verblijf van den Apostolische Vicaris van Matadi (Paters Redemptoristen); Handelskamer ; talrijke Factorijen ; lagere school voor Europese kinderen bestuurd door de Zusters van Liefde ; gasthuis van de spoorwegmaatschappij.

Thijsstad (st. c.) - *bl. bev. 267 - (hoogte :741 m.) : Zetel van het bestuur van de spoorweg Matadi - Leopoldstad; herstel- en monteerwerkhuizen voor locomotieven en wagons ; hotels ; een vertakking verbindt Thijsstad met de gewijzigde nieuwe lijn van den Congospoorweg. Het klimaat is er gematigd, gezien de hoge ligging der stad.

Tumba : Missie der Paters Redemptoristen ; belangrijke lagere normaal- en beroepsscholen der Broeders der Christelijke Scholen.

Moerbeke-Kwilu : (nabij Tumba) : Belangrijke suikerfabriek van de « Compagnie sucrière congolaise”  ; uitgestrekte plantages van suikerriet.

Kitobola: Landbouwcentrum aan devoet van den Banguberg ; suikerriet : veefokkerij.

Kisantu : Verblijf van den Apostolische Vicaris van Kisantu (Paters jezuïeten) ; voornaam centrum van landbouwstudiën (Cadulac); gasthuis en school voor het opleiden van ziekenverplegers, geneeskundige assistenten en inlandse geneesheren, gesticht door de “Fomulac” : normaalschool ; kruidtuin bestuurd door Broeder Gillet ; school voor het vormen van landbouwmonitoren ; fokkerij van nagenoeq 10.000 runderen. De jezuïeten worden bijgestaan door  de Dochters van O. L. Vrouw van Lourdes, door geneesheren en landbouwkundigen, aangeworven door de « Cadulac » en de « Formulac », Het lager- en beroepsonderwijs wordt aan meisjes verstrekt “door  de Zusters van O. L. Vrouw en door de Zusters van en van Namen.Een grote welstand heerst in die streek waar, onder weldoende invloed van onze beschaving, de inlandse boerenstand zich merkelijk uitbreidt.

Madimba : Centrum van voedingsplantenteelt voor het bevoorraden van Leopoldstad. In deze streek vordert het Inlands boerenbedrijf.

Lemfu: Belangrijke lagere- en middelbare school ; klein Seminarie bestuurd door de Paters jezuïeten.

Lukala : (154 km. van den Congo spoorweg). Cementnijverheid.

Heeft U Fotos van deze streken en steden stuur ze ons door zo kan iedereen mee genieten.

*bl. bev. : blanke bevolking (1935)