SiteLock
Livre du mois Le Petit futé Kinshasa 14,95 € Communiqué de presseGuide Kinshasa 2017 (petit futé)Neocity
Boek van de maand Zoon in Congo 15% korting + gratis verzending Zoon in Congo Lanoo Uitgeverij
   Webmasters Delcol Martine Eddy Van Zaelen De webmaster Delcol MartineEddy Van Zaelen
  Helpt U mee en stuur je ons uw boeken in ruil voor een publicatie op de site  Sponsor Site
Kasai Rencontre avec le roi des Lele Kasaï , rencontre avec le roi Prix exclusif Grâce a Congo-1960 Sans limite de temps 29.80 € frais de port inclus  -Editeur Husson
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historiquecongo 1957-1966 TémoignageLes chemins du congoTussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en CongoLeodine of the belgian CongoLes éxilés d'IsangiGuide Congo (Le petit futé)Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul DaelmanCongo L'autre histoire, avec mes remerciements a Charles LéonardL'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van BostL'année du Dragon avec mes remerciements a Mr Eddy Hoedt et Mr Peeters Baudoin

Districten Gewesten en belangrijke centra's

"tussen de twee wereldoorlogen in"

 

Districten en belangrijke gewesten van de Belgische Provincie provincie Er is een rubriek Provincie in het Nederlands en in het frans , noteer alvast dat u mogelijk andere informatie kan vinden in de franstalige rubrieken Wij hopen dat eind 2017 de volledige versie provincie klaar komt , Vele oude rurbieken gaan verdwijnen. De site kan zo meer een basis element zijn en een database voor al wie interesse heeft in de colonie, de nostalgische kant en ontmoetingen zullen nu plaats ruimen voor meer informatie over Belgisch congo zelf

Wapenschild Congo : (bron larousse universelle 1948)
Bron Onze Kolonie Dhr. Laude anno 1935, infor Congo, Larousse 1948, Quillet 1926 en nog veel meer informatie gelezen in zeer oude tijdschriften.
Leopoldstad
Evenaarsprovincie Oostprovincie Kivu Katanga Kasaï Ruanda - Urundi

 

 


Orientale

Capitale Stanleyville.

 

Oostprovincie Hoofdstad : Stanleystad

Distrikt Stad Gewesten
Ituri Bunia Aru
Bunia
Djugu
Mambasa
Mahagi
 

 

Algemeen : anno 1936(voorheen noemde men het provincie Stanleystad)

De blanke bevolking bestaat uit 3.500 bewoners, waarvan 65 %  Belgen. De getelde inlandse bevolking bereikt 2. 323.000 bewoners. Dank zij haar klimaat en haar natuurlijke rijkdommen gaat deze provincie een prachtige toekomst tegemoet en ontwikkelt ze zich nu reeds op wonderbare wijze. Het evenaarswoud strekt zich over de helft  van haar oppervlakte uit (centraal deel); de savanne, enigszins bebost, vindt men in het Noorden en in het Oosten ; hoge grasvlakten strekken zich in Kibali-Ituri en in Kivu uit, en twee gebieden van zeer hoge bergen bevinden zich aan de Oostelijke grens (Ruwenzori en Virunga. )

De Oostprovincie Stanleystad heeft als voornaamste economische factoren : de katoenteelt door de inlanders in het Uele district (de belangrijkste katoenvoortbrenger van heel Congo); het oogsten der palmpitten, de teelt van de robusta koffieplant en van den hevea in het district Stanleystad en het ontginnen van goud in het Kibali-lturi-district. De uitbating der goudvelden heeft zich uitgebreid tot het districtStanleystad. De inlandse landbouw (katoen, koffie in het Noord-Oosten) brengt nog rijst voort in het district Stanleystad en teelt voorname voedingsplanten voor de bevoorrading der mijnondernemingen.

De herdersvolkeren van het Noord-Oosten van Kibali-Ituri houden zich onledig met het fokken wan zwaar vee. De runderveestapel bedraagt nagenoeg 110.000 stuks.De Noord-Oosteliike streek der provincie biedt door haar natuurschoonheden, (de streek der meren, der vulkanen en van het Nationaal Albertpark), en haar voortreffelijk klimaat (van 1.000 tot 2.300 m. hoogte) een zeen groot belang voor het toerisme.Het « Office Belgo-Luxembourgeois du Tourisme » en de “Touring Club van België”  organiseren het toeristisch verkeer in deze wonderschone streek.

Een prachtig net van banen : 13.000 km. waarvan 3.500 km. hoofdbanen, behoorlijk toegerust met benzine-stations, autogarages, hotels of etapeverblijven en met een regelmatige dienst voor auto’s, verzekert het verkeer tussen de voorname centra en de verbinding met de Congo-Nijl-banen. Er bestaan 125 km. spoor (Buurtspoorwegen (Uele).

Het Nationaal Albertpark strekt zich uit van de provincie Costermansstad tot in het Oosten van Kibali-lturi.

Een groot aantal inlandsche kinderen bezoeken regelmatig de talrijke lagere- middelbare- normaal- en beroepsscholen. De missies zijn aldaar zeer actief. De gezondheidstoestand is voortreffelijk.

Vermelden we de samenwerking van het Rode Kruis (Pawa en Dingila) met de « Adipo », welke veel bijdroegen tot het inrichten en het uitbreiden van talrijke dispensaria. Een laboratorium voor opzoekingen en een Pasteurinstituut zijn opgericht te Stanleystad.

De provincie telt 88 katholieke en 48 protestantse missiecentra.