Kolwezi.

1978

Kolwezi 1978

Special Kranten Kolwezi 1978

Dankzij het ontvangen van fotos van Kolwezi 1978 kan U een exclusieve reportage lezen en video bekijken over de evenementen van Kolwezi 1978
Al deze artikels zijn verschenen in kranten of tijdschriften en zijn me toegestuurd per e-mail waar mogelijk heb ik de bron weergegeven. Gelieve mij te contacteren indien het artikel niet conform is met de auteursrechten

Simonet: Chaos in Zaïre voorkomen

Het nieuwsblad 24/5/1978

Tijdens het Kamerdebat dat was gewijd aan de regeringsmededeling over de reddingsoperatie in Kolwezi verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Simonet in verband met de toekomstige verhoudingen tussen ons land en Zaïre dat het nu niet de vraag is of er een alternatief bestaat voor het huidige regime in Zaïre. Wel kan de vraag worden gesteld of dat regime zo kan , worden aangepast dat de chaos kan voorkomen worden, een chaos die onvermijdelijk tot nieuwe uitbarstingen zou leiden.

In zijn uiteenzetting zei de minister voorstander te zijn van een verdere samenwerking met Zaïre, maar dat deze samenwerking niet tot gevolg mag hebben dat er permanent Belgische militairen in dat land aanwezig zouden zijn. «Dat zou. aldus Simonet, «niemand wensen. Het gaat er niet om uit ] Zaïre weg te gaan, maar wel te weten tot welke prijs en in welke omstandigheden wij kunnen blijven."

Hij ontkende formeel dat België onderhandelingen heeft gevoerd met het FNLG Voorts was Simonet van mening dat opflakkeringen van geweld, gezien de economische toestand van Zaïre, konden worden verwacht, maar dat het tijdstip waarop de rebellen zouden infiltreren niet kon worden voorspeld

Uit de uiteenzetting bleek wel dat de Belgische regering de Franse plannen om parachutisten te droppen boven Kolwezi vernomen heeft via de ambassade in  Kinshasa. Hij wees er ook op dat de operatie niet van start kon gaan zonder de logistieke steun van de Amerikanen.

Frisse Taal

Het Kamerdebat over het Belgische optreden in Shaba heeft de geloofwaardigheid van de regering versterkt. De verantwoording die de ministers hebben afgelegd, was stevig geargumenteerd en overtuigend De liberale oppositie is er niet in geslaagd de uiteenzettingen te ontwrichten. De woordvoerder van de Vlaamse liberalen, oud-minister De Clercq, heet trouwens gepoogd de schade ongedaan te maken, die zijn Waalse collega Damseaux de vorige dag had aangericht met zijn onbesuisde en gebrekkige kritiek op de operatie-Kolwezi.

Belangrijker echter dan de toelichting bij de interventie van de para's was, in dit leerrijke Kamerdebat, de mening van de regering en van de woordvoerders van de meerderheid over de verdere ontwikkeling van de betrekkingen met Zaïre. Er werd duidelijk beklemtoond dat het regime van generaal Mobutu grondig moet worden aangepast, wil Zaïre verder rekenen op een doelmatige samenwerking. Er is gewaarschuwd voor een regimewisseling, die zou uitlopen op chaos, vernieling en nieuwe slachtpartijen; maar tevens werd er geen twijfel over gelaten, dat er heel wat moet verbeteren, en dat de komende besprekingen met Zaïre daarom zeer moeilijk' zullen zijn.

Het nieuwe beleid zal politieke, sociaal-economische en internationale implicaties hebben. Het is goed dat de regering zo openlijk de noodzaak van een bezinning en van een nieuwe benadering toegeeft, en dat zij belooft het parlement te betrekken bij de voorbereiding daarvan. De regering plaatst de Zaïre-kwestie in het brede perspectief van een Afrika, waar Washington en Moskou om vechten, met op het achterplan de Chinese toeschouwer. Het werd tijd dat men onze Afrikapolitiek en onze ontwikkelingssamenwerking tegen die achtergrond ging projecteren. Tenslotte zal de bevolking er met voldoening akte van nemen, dat niemand in het parlement is opgekomen voor een terugkeer naar neokoloniale methodes, zoals de blijvende vestiging van Belgische soldaten in Zaïre. Dat zou een nieuw en uitzichtloos avontuur betekenen.

Het nieuwsblad 24/5/1978

Toch aanzet bij 5de linie in Soest

Landsverdediging:In Shaba zijn geen infanteristen

Van onze verslaggevers

Op het einde van verleden week heeft de regering overwogen sommige infanterie-eenheden in Duitsland gereed te houden voor hulp bij de evacuatie uit Shaba. In het Se Linie in Soest werd tijdens het weekeinde een stafoefening afgelast en werden zaterdag op beperkte schaal soldaten geconsigneerd. Een woordvoerder van het ministerie van Landsverdediging loochende echter nadrukkelijk dat Belgische dienstplichtigen uit Duitsland of andere soldaten dan paracommando’s naar Zaïre waren vertrokken.

Gisteren en eergisteren verklaarden ons verscheidene ouders en verloofden dat zij brieven en telefoons ontvingen waaruit bleek dat dienstplichtigen van het 5e Linie in Soest. zouden vertrekken om als stoottroepen te worden ingezet naast of na de Belgische para's. Volgens de enen zou men. zaterdagochtend, volgens de anderen zondagochtend worden overgevlogen naar Kamina. Deze berichten uit Duitsland zorgden voor ongerustheid bij een aantal families.

Sommige soldaten schreven dat een manoeuvre in het kamp van Vogelsang was afgelast. Anderen zegden telefonisch dat alleen de beroepsmilitairen van infanterie-eenheden in West-Duitsland naar Zaïre moesten vertrekken. Volgens hen zouden dienstplichtigen uit de Bondsrepubliek alleen naar Melsbroek worden overgebracht om er logistieke steun te geven bij de inscheping. Zondagnamiddag kwamen de eerste telefoons van dienstplichtigen die zegden dat de operatie was afgelast.

Uit inlichtingen blijkt dat inderdaad sommige voorbereidingen werden getroffen. Op geen enkel ogenblik werd evenwel bevel gegeven om infanterie-eenheden uit West-Duitsland in te zetten op Melsbroek of over te vliegen naar Kamina. Het ministerie van Landsverdediging ontkent dat andere dienstplichtigen dan paracommando’s of beroepsmilitairen van infanterie-eenheden naar Zaïre zijn vertrokken. Dienstplichtigen kunnen trouwens niet in het buitenland worden ingezet, tenzij als vrijwilliger. Alleen paracommando’s ondertekenen een dergelijke verklaring bij hun inlijving onder de wapens.

Gisteren publiceerde La Soir een verklaring van een Belgische para dat Franse legioensoldaten vier Belgen en een Joegoslaaf doodden. Het doodschieten van de Joegoslaaf op zaterdag door de Fransen was reeds eerder door vluchtelingen in Brussel gemeld. De Franse minister van Buitenlandse Zaken verklaarde hieromtrent geen informatie te hebben en dus geen commentaar te kunnen geven. Kort nadien werden geruchten verspreid als zouden Belgische soldaten door Fransen zijn gedood. Ook dit bericht werd formeel tegengesproken door het Belgisch departement van Buitenlandse Zaken. Het ministerie zei dat er geen enkel slachtoffer, gekwetste of vermiste onder de paracommando’s te melden valt. Anderen spreken van drie licht gewonden.

Het nieuwsblad 24/5/1978

Vader en zoon met lijnvlucht terug uit Shaba

Zeven dagen verstopt in de brousse (Van onze verslaggever)

ANDERLECHT - Een bejaarde man die zich een week lang voor de rebellen had verstopt in de brousse rond Kolwezi is gisteren samen met nog enkele tientallen andere Europese vluchtelingen per lijnvlucht teruggekeerd op Zaventem. Vermits hij geen familie meer heeft in België werd hij onmiddellijk overgebracht naar het opvangcentrum in het Erasmusziekenhuis van Anderlecht. Hij zei onmiddellijk naar Shaba te zullen terugkeren, zodra de toestand t er enigszins is genormaliseerd.

François Charpentier (66) heeft pas maandagvoormiddag geweten dat de oorlog achter de rug was in Kolwezi. Na twee dagen vijandige bezetting van de stad was hij dinsdagochtend om 3 u. in de duisternis weggevlucht uit zijn huis nabij het vliegveld. Samen met zijn zoon trok hij tien km. diep in de brousse, langs paadjes die slechts de mensen van de streek kennen.

Daar is hij zeven dagen gebleven, met slechts weinig eten en drinken. Beiden sliepen onder de blote hemel. Zijn Zaïrese  vrouw fungeerde als koerierster tussen de stad en de schuilplaats. en bracht het tweetal af  en toe wat maniok. Veel nieuws over het verloop van de strijd heeft hij niet ontvangen. Hij beschikte over geen radio, en het is pas deze week dat hij heeft geweten dat de para's waren geland Hij had wel veel vliegtuigen zien overvliegen, maar hij kende niet hun nationaliteit. Tijdens het weekeinde had hij vastgesteld dat het schieten verminderde, maar pas maandag durfde hij zijn schuilplaats verlaten.

Toen hij op Zaventem aankwam was hij nog in de war en ontredderd. Hulpdiensten hadden hem een deken rond de schouders geslagen, maar voor de rest liep hij gekleed in shorts, in een tropenhemdje en op sloffen. Zijn 17-jarige zoon droeg een licht truitje, een lange broek en een jasje. François Charpentier is ervan overtuigd dat nog anderen zoals hij uit de stad zijn kunnen ontvluchten in I de brousse.

Zoals alle anderen die zonder dak boven hun hoofd op Zaventem strandden, werden ook de Charpentiers naar het Erasmusziekenhuis van Anderlecht gebracht. Dit academisch ziekenhuis dat afhangt van de ULB werd pas in oktober geopend. Slechts 90 ziekenhuisbedden worden thans reeds gebruikt, maar de materiële infrastructuur is voor de rest zo goed als klaar. Om die reden was het AZ een uitstekend opvangcentrum.

In de nacht van zaterdag op zondag hebben vrijwilligers van het ziekenhuis en van het Rode Kruis dan 300 kamers gekuist en er ziekenhuisbedden in geplaatst In vergelijking met een echte ziekenhuiskamer was het allemaal wat kaal en oncomfortabel, maar het essentiële was er: een goed bed, een ruim bad en een goed werkend restaurant. De echte medische gevallen werden trouwens naar andere ziekenhuizen gebracht

In het Erasmusziekenhuis waren gisteren in totaal een 150 vluchtelingen binnengekomen waarvan een 15-tal Belgen. De meeste nationaliteiten waren Polen, Grieken, Fransen, Cyprioten, Roemenen en Italianen. De Grieken en de Italianen waren gisteren reeds geëvacueerd door de sociale diensten van I hun ambassades. Gisteren verbleven er in Erasmus nog slechts 48 geëvacueerden. Verwacht wordt dat binnen twee of : drie dagen ongeveer iedereen het centrum zal hebben verlaten.

Een kwartier nadat hij in het Erasmusziekenhuis was binnengebracht, troffen we de blijkbaar nog altijd hongerige François Charpentier al aan tafel in het restaurant. Het eerste wat hij vroeg was een frisse pint

(in Kolwezi was hij cafébaas-kruidenier). Toen een dame van het rode kruis een grote schotel kwam aandragen keek hij eerst naar zijn zoon, en dan naar de kommen en de borden met soep, brood, de halve kip met champignons en roomsaus, en het gebak als nagerecht. De soep hebben ze laten staan. Toen ze begonnen aan de kip fluisterden ze mekaar iets toe in het Swahili. Eén woord heb ik begrepen. Ze misten de….pili-pili.