Congo Belge | Provincie - Province | Katanga

Capitale Hoofdstad  | Elisabethville

 

Livre Elisabethville

Document Essai de géographie urbaine par Alice Chapelier,

Docteur en science géographique pour l'Académie Royale des Sciences Coloniales

La pemière Eglise d'Elisabethville


Album ou textes des anciens de la "Colonie Belge"

Photo : Eliabethville Philippe Vanneste

Lire plus sur le Katanga via document PDF

- auteur Vice gouverneur général du Katanga E.Wagermée

 

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine