Congo Belge | Provincie - Province | Katanga

Capitale Hoofdstad  | Elisabethville | District Luluaba - Ville Kolwezi

(foto : Eisabethville 1911 habitation vice gouverneur)

Le Congo Belge entre les deux guerres mondiale.
Belgisch Congo tussen twee wereldoorlogen in.

Districten Gewesten en belangrijke centra's - Districts Régions et centres importants

Wapenschild Congo : (bron larousse universelle 1948)

info provincie alle bronnen zoals.: Onze Kolonie Dhr. Laude anno 1935, infor Congo, Larousse1948, Quillet 1926 en nog veel meer informatie gelezen in zeer oude tijdschriften.

Leopoldville
Equateur
Orientale
Kivu
Katanga
Kasaï
Ruanda - Urundi

 

 

Le Katanga - District Luluaba

 

Province Katanga Capitale : Elisabethville

Districts

Villes Principales

Régions

Luluaba Jadotville Dilolo
Kapanga
Kolwezi
Lubudi
Sandoa

Jadotstad

Usine Soghecim : Klik op de foto om te vergroten (Usines du Panda cliché UMHK)

Likasi (vroeger Jadotstad of Jadotville) is een stad van de Democratische Republiek Congo en vormt de belangrijkste industriële stad van de provincie Katanga. De stad ligt in het centrum van de mijnenregio van Katanga, dicht bij de Mitumba en Kundelungu gebergten.

Er wonen 422.726 mensen (1 januari 2005). De stad is uitgegroeid tot een mijnstad, met een grote fabriek voor de verwerking van koper. De stad wordt van energie voorzien door waterkracht met een centrale aan het kunstmatig aangelegde Tshangalelemeer, 25 kilometer van de stad.

Als eerbetoon aan de verwezenlijkingen van Jean Jadot kreeg Likasi in 1931 de naam Jadotstad. Deze naam zou behouden blijven tot in 1966 toen de oude naam terug hersteld werd.

C'était en 1978 au Congo Kolwezi

Het was in Kolwezi in Congo 1978

 

kolwezi 1960

Quelques photos de : Frederic Berckmoes