© La vie Maritime au Congo - Maritiem Leven in Congo.

Wenst U het artikel over te nemen gelieve eerst contact te nemen met de webcreator en reden op te geven ook voor de Fotos moet u eerst contact nemen indien u ze wenst te gebruiken of facebook, in artikels of andere website.

Voulez vous reproduire les articles ou photos du site prenez en ce cas contact avec la webcreator et mentionner la raison.

Collection Marité et Michelle Ralet

Photo : ANVERSVILLE congo 1960 : Le Charlesville

Un article du papa de la famille Ralet a visiter via cette page

Publier dans Pensée et action en 1933

L'album de la famille Ralet

congo 1960 : Le Charlesville congo 1960 : Le Charlesville congo 1960 : Le Charlesville
congo 1960 : Le Charlesville congo 1960 : Le Charlesville congo 1960 : Le Charlesville
congo 1960 : Le Charlesville

La liste des passagers ne serons jamais publier sur le site

afin d'assurer la vie privé

des anciens de la

colonie

demander en ce cas via mail si nous la possedons

info@congo-1960.be

 

congo 1960 : Le Charlesville
congo 1960 : Le Charlesville congo 1960 : Le Charlesville congo 1960 : Le Charlesville
congo 1960 : Le Mercator congo 1960 : Le Charlesville congo 1960 : Le Mercator
congo 1960 : Le Charlesville

congo 1960 : Le Charlesville

congo 1960 : Le Charlesville
congo 1960 : Le Charlesville congo 1960 : Le Charlesville congo 1960 : Le Charlesville

 

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine