SiteLock
Livre du mois Le Petit futé Kinshasa 14,95 € Communiqué de presseGuide Kinshasa 2017 (petit futé)Neocity
Boek van de maand Zoon in Congo 15% korting + gratis verzending Zoon in Congo Lanoo Uitgeverij
   Webmasters Delcol Martine Eddy Van Zaelen De webmaster Delcol MartineEddy Van Zaelen
  Helpt U mee en stuur je ons uw boeken in ruil voor een publicatie op de site  Sponsor Site
Kasai Rencontre avec le roi des Lele Kasaï , rencontre avec le roi Prix exclusif Grâce a Congo-1960 Sans limite de temps 29.80 € frais de port inclus  -Editeur Husson
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historiquecongo 1957-1966 TémoignageLes chemins du congoTussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en CongoLeodine of the belgian CongoLes éxilés d'IsangiGuide Congo (Le petit futé)Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul DaelmanCongo L'autre histoire, avec mes remerciements a Charles LéonardL'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van BostL'année du Dragon avec mes remerciements a Mr Eddy Hoedt et Mr Peeters Baudoin

Meer informatie over de kongoboten vindt U ook op onze vernieuwde website

 

ga hiervoor naar : http://otraco-unatra.be/index.html

 

Foto's van de CMBC hier te vinden

 

 

Voor informatie over de Charlesville ga naar Watererfgoed Vlaanderen

Bron : Watererfgoed - media - Watererfgoed - gesprekken
 
DE MEERWAARDE VAN GOED WATERERFGOEDBEHEER

Manifest 2014- 2019

Watererfgoed omvat alle onroerend, roerend, varend en immaterieel erfgoed dat te maken heeft met zee, bevaarbare en onbevaarbare waterlopen, havens en/of schepen. Watererfgoed beheren en exploiteren biedt enorme potenties voor andere activiteiten en doelstellingen. Het levert o.m. de volgende meerwaarden op:

 

• Economie en tewerkstelling – Watererfgoed beheren, onderhouden en exploiteren zorgt op zichzelf beschouwd voor aanzienlijke investeringen en directe tewerkstelling. Dat geldt voor een historisch rondvaartschip even goed als voor een loft in een oud havenmagazijn. • Toerisme – Historisch water en historische schepen lokken binnen- en buitenlandse toeristen, tewerkstelling en bestedingen aan. • Musea en attracties – Aantrekkelijke musea en andere attracties rond waterthema's zijn publiekstrekkers voor jong en oud en genereren eveneens economische meerwaarde zoniet exploitatiewinst. • Stadsontwikkeling – Investeren in wonen, werken en recreëren aan historisch water verhoogt de leefkwaliteit en levert directe economische return op. • Media, kunst en onderzoek – Watererfgoed is een onuitputtelijk thema voor media, kunstenaars en wetenschappelijke onderzoekers. • Draagvlak voor scheepvaart en havens vandaag – Het uitspelen van het watererfgoed versterkt het positieve publieke bewustzijn rond het belang van scheepvaart en havens vandaag en is dus van groot belang voor publieke en private ondernemers. In het buitenland zit watererfgoed sterk in de lift, met een opeenvolging van verbluffende maritiem-museale topprojecten die nieuwe activiteiten genereren en steden een nieuw elan geven.

WAAROM WATERERFGOED BELANGRIJK IS In dit manifest stelt Watererfgoed Vlaanderen zijn prioriteiten voor met betrekking tot het komende Vlaamse beleid rond scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed. Ons watererfgoed is belangrijk omdat Vlaanderen al eeuwen een waterland is en omdat de bloei van Vlaanderen ook nu en in de toekomst aan het water te danken zal zijn. De Vlaamse havens behoren bij de grootste van Europa. Antwerpen is de tweede haven van het continent. In de grootste Vlaamse havens alleen (Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Oostende en Brussel) vinden ongeveer 250.000 mensen een job. De Belgische koopvaardij zit bij de 30 grootste ter wereld en onze binnenvaartvloot is de derde van West-Europa. Daarnaast zijn nog 80 vissersschepen actief. En onderschatten we zeker niet de economische betekenis van watersport, het passagiersvervoer en toeristische rondvaarten. Al dat waterleven kan bogen op een eeuwenlange traditie. Vlaanderen is letterlijk uit het water opgerezen en vrijwel al onze steden hebben hun ontstaan en groei te danken aan waterverkeer. Havengebieden en waterwegen zullen ook in de komende decennia nieuwe bedrijvigheden, investeringen en tewerkstelling aanlokken. Tegelijk zal de herontwikkeling van oude haven- en waterweggebieden de motor van de verjonging van steden en gemeenten blijven. Kortom, watererfgoed bepaalt de geschiedenis, het heden en de toekomst van Vlaanderen. Dit identiteitsbepalende watererfgoed verdient dan ook prioritaire belangstelling en actie van beleidsmakers. Eric Van Hooydonk Voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen

GEMENGDE GEVOELENS OVER DE VOORBIJE BESTUURSPERIODE

 

Watererfgoed Vlaanderen kijkt met gemengde gevoelens terug op de voorbije Vlaamse bestuursperiode, die liep van 2009 tot 2014.

Belangrijke positieve realisaties staan in de schaduw van missers.

WAT WATERERFGPED DE LAATSTE 5 JAAR REALISEERDEN :

Vaak stellen onze leden ons de onvermijdelijke (en overigens perfect begrijpelijke) vraag: wat hebben we aan Watererfgoed Vlaanderen ? Welnu, héél veel. Dit is maar een kleine greep uit wat onze vrijwilligersclub de voorbije vijf jaren voor haar leden deed:

• Reddingsactie voor de Doelse Koggen – Op een ogenblik dat de wrakken van de Doelse Koggen bijna tien jaar lagen weg te rotten, durfden wij als enigen te eisen deze acuut bedreigde topstukken te bewaren, met een studienamiddag en een mediacampagne, die tot in het Vlaams Parlement reikte. Nu zijn de Koggen erkend als internationaal topstuk en binnenkort worden ze blikvangers in een nieuw maritiem museum. • Reddingsactie voor de Charlesville – Als enige organisatie trachtten wij voor de laatste Congoboot een behoudsproject rond te krijgen, in contact met tien potentiële investeerders. Tegenstand in Vlaanderen en in Duitsland deed het project mislukken. Maar watererfgoed haalde nog nooit zoveel media-aandacht en het schip is dankzij ons niet verschroot, maar ligt in zee, te wachten op bescherming of een nieuw project. • Museumstudie en politieke doorbraak rond 2 nieuwe maritieme musea – Het is Watererfgoed Vlaanderen dat zorgde voor de politieke doorbraak rond de oprichting van twee gloednieuwe maritieme musea in Antwerpen en Oostende. Wij konden dit politieke taboe doorbreken dankzij een kosteloos uitgevoerde internationale maritieme museumstudie, een geslaagde Eerste Grote Maritieme Museumavond in Antwerpen in 2013 en navolgende argumentaties in direct contact met de beleidsmakers. Deze musea worden steunpunten voor al onze leden. • Lobby-actie voor betere regelgeving – Het is aan druk en niet aflatend gelobby achter de schermen van Watererfgoed Vlaanderen te danken dat het Vlaams Varenderfgoeddecreet is verbeterd, dat meer vaartuigen voor bescherming en financiering in aanmerking komen, en dat al onze historische schepen volledig zullen worden vrijgesteld van scheepvaart- en havenrechten.

Negatief evalueren wij:

• De verdwijning van de laatste Congoboot – Door een collectief in gebreke blijven van de betrokken overheden, het bedrijfsleven en zelfs een deel van de erfgoedsector kon het belangrijkste historische zeeschip van het land niet naar België worden gerepatrieerd. • Teloorgaan van andere historische vaartuigen – Onder de andere historische vaartuigen die recent teloorgingen zijn o.m. de Paster Pype, de Zeearend, de Emmerbaggermolen B4 en de Vlotkraan 18 te vermelden. • Miskenning van behouds-, restauratie- en replicaprojecten – Verschillende individuele watererfgoedprojecten met internationaal potentieel zijn miskend of kregen te weinig steun: de berging van het wrak van de Belgica, de bouw van de replica van de Belgica, de restauratie van de Brelboot Askoy II,… • De zeer lage prioriteit van het Varenderfgoedbeleid – Het Varenderfgoeddecreet werd op minimale wijze verbeterd en zulks ter elfder ure, net voor de verkiezingen, terwijl sinds vijf jaar een kant-en-klaar, meer ambitieus nieuw Watererfgoeddecreet klaar lag. • De niet-ondersteuning van het middenveld – Ondanks herhaalde vraag bleek de Vlaamse Regering niet bereid om te zorgen voor een (zelfs maar minimale) structurele ondersteuning van de watererfgoedsector. Daarmee werd een huizenhoge discriminatie helaas bestendigd.

Daartegenover staat ook goed nieuws:

• De implementatie van het UNESCO-Wrakkenverdrag – Vlaanderen heeft zich aangesloten bij het internationaal verdrag over wrakkenbescherming in zee van de UNESCO. • De (beperkte) verbetering van het Varenderfgoeddecreet – Positief is dat het Varenderfgoeddecreet dan toch enigszins werd verbeterd. Dankzij de steun van de enthousiaste parlementsleden Bart Martens, Johan Sauwens en Wilfried Vandaele zijn onze voorstellen voor de uitbreiding van het toepassingsgebied van het decreet en de vrijstelling van scheepvaart- en havenrechten in het decreet ingepast. Maar voor museumschepen en vaartuigen in het buitenland is er nog geen oplossing. • Versnelling van het beschermingstempo inzake varend erfgoed – Ongetwijfeld mede ingevolge onze constructieve kritiek is het tempo waarmee varend erfgoed voorlopig of definitief werd beschermd de jongste maanden sterk opgedreven. • De opening van het Red Star Line-museum – Het Red Star Line-museum in Antwerpen over de gelijknamige migratierederij is prachtig en terecht een toeristische voltreffer. • Het Kogge-onderzoeksproject – Het grootschalige wetenschappelijke onderzoeksproject rond de Doelse Koggen is afgerond en gooit internationaal hoge ogen. • De restauratie van de Antwerpse havenkranen – Een hartverwarmende aanblik geven de gerestaureerde Antwerpse havenkranen, een belangrijk en zichtbaar project dat goed wordt volgehouden. • De Vlaamse Inventaris van het Varend Erfgoed – Weliswaar met grote vertraging is de zeer belangrijke Vlaamse Inventaris van het Varend Erfgoed online gepubliceerd. • Project Vlaamse Watererfgoedgids – Dankzij de steun van Minister Geert Bourgeois en Toerisme Vlaanderen konden wij werken aan de eerste toeristische gids voor het Vlaamse watererfgoed, die een mooie promotie voor onze leden zal zijn en in de loop van 2015 wordt voorgesteld. • Rijping van de geesten – Stilaan groeide het besef dat Vlaanderen met zijn watererfgoed een onontgonnen rijkdom