Congo 1960

Congo zijn verleden en evolutie.

Logo Congo-1960

FLASH! HERINNERINGEN

SLAAPZIEKTE OP DE KAAI !....

De tweede LCT was van stapel gelopen en lag nog aan de kaai voor afwerking.Vlak daarnaast lag de KIGOMA aan de SOCCA. Hij diende als hotel want er was geen plaats meer on de vers aangeworven agentjes uit Europa te logeren.

De GENERAL OLSEN was aan zijn proefvaart bezig, samen net de laatst bestelde type L die uit oorzaak van wereldoorlorg II onafgewerkt ergens in de wereld was blijven liggen.

Terug uit een eerste reis op de Congostroom was agentje X. stevig net zijn verslagen en bestellingen aan het vechten. Zoveel papieren, ingewikkelde formulieren en adninistratieve verplichtingen nhielden hen onder druk want een zeer korte briefing had hen hiertoe maar half voorbereid

Intussen wandelde langs de kaai de ganse smala ploegbazen onder leiding van de grote baas van de exploitatie met zijn grote cowboyhoed, om de dagtaken te verdelen.

Had hij het gezien ? Agentje X liet de papieren los en liep gauw naar voor om enkele Balubas, die aan boord bleven slapen, wakker te trommelen om de luiken open te zetten

En daar kwan dan eindelijk... Mijnheer de Visiteur aan, die ook liefst de indruk noest geven dat hij al volop aktief was want je kon nooit weten door wie je allemaal gekwoteerd werd.

On 8 uur was het toen nog ontbijtpauze (of was het half negen ?). De meeste kolllegas reden toen per fiets even naar huis waar de koffie klaar stond. Mijnheer de Visiteur had het beter! Die deed eerst een babeltje met de schipperin,want hij wist naar al te goed dat agentje X niet klaar was net zijn papieren.

" Kopje koffie beste mijnheer ? "- " Ja graag,als U er iets in doet " !

Dit was nu eenmaal de gebruikeiijke formule mar vandaag liep het anders af De schipperin had hoofdpijn geleden en bestelde een SEDOBROL (sterk slaapmiddel).

Boy Louis zette naar gewoonte de ontbijttafel klaar op de brug, samen met de warne " Sedobrol".

Agentje X merkte niets want hij was nog bezig zijn kladschrift net over te schrijven.

Mijjnheer de Visiteur was toch zo dankbaar voor die goede warme bouillon en slurpte die intussen al gauw binnen.

Diezelfde dag heeft Mijnheer de Visiteur waarschijnliik geen bezoeken meer afgelegd.

Hij zat met de synptonen van de slaapziete !

R.D Antwerpen

UIt OTRACO Bulletin n° 28 15-03-86