Binza 10

10 jaar Kongo

Auteur Walter Geerts

Walter Geerts is geboren en getogen in Congo.
Door de onafhankelijkheidsperikelen in 1960 zag hij zich gedwongen naar België te vertrekken. Hij werd journalist voor de toenmalige NIR/BRT en volgde de verdere gebeurtenissen in Congo op de voet.
Zijn levensverhaal als verslaggever valt grotendeels samen met de dictatuur van Joseph Désiré Mobutu. Zo ontwikkelde zich de klassieke problematische journalistenrelatie.
De politicus begint de journalist zo goed te kennen dat hij hem in vertrouwen neemt, waardoor die beter geïnformeerd is dan wie ook, maar niet al zijn informatie meteen op straat kan gooien zodat naijverige collega's hem van collusie beginnen te beschuldigen.
Geerts beschrijft deze relatie in het boek "De man van Kamanyola" (Davidsfonds) eveneens te vinden bij Mers Antique (ww.mers.be)

Inhoud:

De Kolonisatie - De Dekolonisatie - De Etnische stellingen - Het jaar 1958 - De ABAKO en de Republiek Centraal Congo - Het overgangsjaar 1959--1960 - 1960 Onafhankelijkheid 1961, .... en zo verder tot het jaar 1969-1970

 

Hij is ook de schrijver van Recht van antwoord Blanke koning, rode rubber, zwarte dood.

De Democratische Congo-Republiek is het hart van Afrika. Maar het hart van Afrika ligt niet links zoals het menselijk hart. Wel in he midde (Cyrille Aoure)

Motu afandi penepene na mai, ayebi magbololo na mei.
(Wie bij het water woont, kent de kikvorsen) (Spreekwoord der Bangwandi)

BIJ WIJZE VAN INLEIDING

In januari 1966 hadden wij het bijzonder genoegen een bezoek te kunnen brengen aan Abidjan. Wij ontmoetten daar onder meer de hee DENISE , vice-president van Ivoorkust en. . . ere-voorzrtter van de ,,Amicale Belge" in dat land. Hij is immers ook ambassadeur in Brussel geweest. Hij kent dus de Belgen een beetje. Wij spraken op een avond over de problemen eigen aan lvoorkust, maar ook over de Afrikaanse vraagstukken in het algemeen. Zo belandde het gesprek op de Afrikaanse eenheid, de négritude, het Panafrikanisme.

Toen wij even Congo en de Belgisch-Congolese verhoudingen ter sprake brachten, zei vice-president DENISE ons iets ? zeer merk waardigs. In substantie zei hij :

«De Congolezen zijn wel zeer aparte Afrikanen. zij spreken frans, maar het is om voor de hand liggende redenen - niet het frans dat wij hanteren in deze gewezen franse kolonies. Het is vreemd, de Congolezen behoren tot de franco fonie, maar ze hebben toch een andere geestesgesteldheid : jullie hebben er Belgen van gemaakt»

Vice-president DENIZE glimlachte even vergoelijkend over zijn eigen boutade en op deze bon-mot namen wij afscheid. Maar de boutade is sindsdien in onze oren hoe langer hoe meer als een pertinente diagnose gaan klinken. Bewijzen de eerste 10 jaren van de Congolese onafhankelijkheid niet hoezeer niet alleen Belgie en Congo ergens lotsverbonden bleven, maar vooral hoe ,,Belgisch" Congo was en hoe systematisch, steeds méér bewust, Congo afstand heeft willen nemen van wat het ,,Belgisch" maakte ?

80 jaar lang, of laten wij concreter zijn, 52 jaar lang (sinds 1908) heeft België Congo geadministreerd, maar dan zoals het zichzelf bestuurde.

De basisbeginselen, de bases van de Belgische kolonisatie waren in grote trekken dezelfde als de drijfveren, de beginselen die de Belgische welvaartsevolutie hebben bepaald. 10 jaar lang hebben,de elkaar opvolgende Congolese leiders knoop voor knoop de Belgische geestesbindingen losgeknoopt om te worden wat zij ook behoren te zijn: Bantu, Afrikanen die met eigen tradities en structuren een plaats moeten vinden in onze moderne wereld.

Boeken melden voor de lezers van congo 1960Uw boek melden in de rubriek boeken ?

Stuur een tekst van minium 2 pagina's A4 bij voorkeur in een word document.

Stuur ook een afbeelding van je cover en achterflap van je boek via mail naar : congo-1960.

Bericht voor de uitgevers en of auteurs.

 

Boeken congo 1960Heeft U een interessant boek gelezen ?

Stuur ons uw info en of link door via mail of sociale media.

Of stuur ons uw opinie over het boek en beveel deze aan aan onze lezer van de website.

mail : congo-1960

Dat is alles ..