Je houdt niet noodzakelijk van een boek omdat het je iets leert. Je houdt ervan omdat je er de bevestiging van je gedachten in vindt of de verontschuldiging voor je daden .
Marlene Dietrich

Bedankt om je boek te vermelden die U las en ons kan aanbevelen om op de site te melden.

 

 
De zwarte Livingstone

Een waar gebeurd avonturenverhaal in het Congo van de negentiende eeuw

 

In 1890 vertrok William Henry Sheppard, een vierentwintigjarige missionaris, naar de Kongo. Hij zou er meer dan twintig jaar blijven en in het hart van de jungle een missie leiden die volledig door zwarte Amerikanen bemand werd. Tijdens zijn bezoeken aan Amerika om fondsen voor zijn missie te werven werd hij als 'de zwarte Livinstone' bestempeld. Hij sprak voor volle zalen over zijn Afrikaanse avonturen. Sheppard was antropoloog, fotograaf, jager op groot wild en kunstverzamelaar. Hij vergaarde getuigenissen om de wreedheden onder het regime van koning Leopold II publiekelijk aan de kaak te kunnen stellen en daarmee uiteindelijke de Belgische macht in de Kongo te breken.

Hij zou er meer dan twintig jaar blijven en in het hart van de jungle een missie leiden die volledig door zwarte Amerikanen bemand werd.

Hij vergaarde getuigenissen om de wreedheden onder het regime van koning Leopold II publiekelijk aan de kaak te kunnen stellen en daarmee uiteindelijke de Belgische macht in de Congo te breken

 


 

Er was eens Congo dagbork uit onze vroegere kolonie
 
Er was eens in Congo
 

Dagboek uit onze vroegere kolonie

 

Tielt, Lannoo, 2003. Paperback 255 pp. Boordevol ZW-Fotos, genomen begin de jaren 70.

 

In de vroege jaren 70 woonde Mieke Verstraete 3 jaar lang in een huis vlak bij de Congostroom in Bumba, waar zij lerares was aan het Collège Saint André. Zij hield een dagboek bij. Daarin komen aan bod: de Congolese gebruiken, fascinerende tochten door de brousse, haar zwarte studenten, de broussepater, de leraren van het college, de boy Sylvain, haar inheemse vriendinnetje. Nu blijkt dat de vroege jaren 70 de laatste goede jaren voor Congo zijn geweest. Zo portretteren de honderd gebundelde dagboekfragmenten ook op indringende wijze een stukje Belgische postkoloniale geschiedenis. Meer info

 

 


 

Lieve Joris - terug naar kongo

Terug naar Congo

Op zoek naar sporen van haar heeroom, die missionaris was in Congo, reist Lieve Joris in 1985 naar Zaïre.

Haar tocht leidt naar het oude Congo van de paters in de brousse, maar ook naar het Zaïre van Mobutu. Ze ontmoet vertrouwelingen en critici van de president en trekt de zwarte cité in waar de vermaarde Zaïrese plantrekkerij de toon aangeeft en waar het dansen doorgaat tot de ochtend gloort. In een oude roestige boot vaart zij de Zaïrestroom op.

»Terug naar Congo« is een zoektocht naar het koloniale verleden, maar ook een scherpzinnig portret van het dagelijks leven in een Afrikaanse staat

Meer info

 


 

Peter Verlinden Verloren Paradijs

Het verloren paradijs

 

‘Afrikawatcher’ Peter Verlinden interviewt Vlamingen die haast dagelijks leven met hun kindertijd: ze brachten die in de jaren vijftig door in

(Belgisch-) Congo. Hun ouders waren privéondernemers of koloniale ambtenaren. Als kind gingen zij met hen mee of ze werden daar geboren, ze ondergingen én genoten. Want zij leefden zonder zorgen.

De gesprekken die Peter Verlinden met de ‘tropenkinderen’ voert, zijn zoektochten naar haast vergeten herinneringen. De afdruk van die jaren Congo op hun ziel is nochtans altijd scherp gebleven. En ook de gevoelens en indrukken uit een tijd toen ‘kolonisatie’, ‘kolonie’ en ‘kolonialen’ nog geen besmeurde begrippen waren.

Een halve eeuw later bundelt Peter Verlinden markante persoonlijke verhalen en herinneringen in dit interviewboek. Met getuigenissen van o.a. Karel Vinck en Herman van Rompuy.

meer info

 


 

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine