SiteLock
Livre du mois Le Petit futé Kinshasa 14,95 € Communiqué de presseGuide Kinshasa 2017 (petit futé)Neocity
Boek van de maand Zoon in Congo 15% korting + gratis verzending Zoon in Congo Lanoo Uitgeverij
   Webmasters Delcol Martine Eddy Van Zaelen De webmaster Delcol MartineEddy Van Zaelen
  Helpt U mee en stuur je ons uw boeken in ruil voor een publicatie op de site  Sponsor Site
Kasai Rencontre avec le roi des Lele Kasaï , rencontre avec le roi Prix exclusif Grâce a Congo-1960 Sans limite de temps 29.80 € frais de port inclus  -Editeur Husson
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historiquecongo 1957-1966 TémoignageLes chemins du congoTussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en CongoLeodine of the belgian CongoLes éxilés d'IsangiGuide Congo (Le petit futé)Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul DaelmanCongo L'autre histoire, avec mes remerciements a Charles LéonardL'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van BostL'année du Dragon avec mes remerciements a Mr Eddy Hoedt et Mr Peeters Baudoin

Boeken over Congo, zijn kolonie en de vrijstaat Congo

Boeken melden voor de lezers van congo 1960Uw boek melden in de rubriek boeken ?

Stuur een tekst van minium 2 pagina's A4 bij voorkeur in een word document.

Stuur ook een afbeelding van je cover en achterflap van je boek via mail naar : congo-1960.

Bericht voor de uitgevers en of auteurs.

 

Boeken congo 1960Heeft U een interessant boek gelezen ?

Stuur ons uw info en of link door via mail of sociale media.

Of stuur ons uw opinie over het boek en beveel deze aan aan onze lezer van de website.

mail : congo-1960

Dat is alles ..

Kongo een voorgeschiedenis

Dit is het verhaal van toen Congo nog gewoon Kongo met hoofdletter K heette.

Een relaas uit een periode toen men nog geloofde dat kolonisatie vooruitgang betekende en blanken nog een heel andere kijk op zwarten hadden. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Brusselaars. Voor Albert Thys, de man die 33 koloniale compagnies stichtte, Joseph Conrad naar the Heart of Darkness haalde en de eerste spoorweg in Kongo aanlegde. Voor burgemeester Karel Buls, die Thys zijn spoorweg mee inhuldigde. Voor journalist Camille Verhé van Het Laatste Nieuws, die in diens kielzog meereisde.

Maar er is ook een zekere Marguerite waarop zowel Conrad als Buls verliefd zijn. Plus, niet vergeten: Pieter van den Broecke, die al in 1608 (!) naar Kongo reisde en schreef over zijn ontmoetingen met mens (over de zus van de koning van Kongo: 'ontbood mij om bij haar te slapen') en dier (over gorilla's: 'kunnen niet spreken, lopen naakt'). Tot slot is er nog een geradicaliseerde bourgeois, Maurice Calmeyn, een van de eerste radicale critici van de Kongo-Vrijstaat.


Vlamingen en Walen Overzee
Vlamingen en Walen Overzee

Lang voordat België zijn onafhankelijkheid verwerft, zwermen tal van Vlamingen en Walen uit naar andere continenten. Vanaf het ogenblik dat Spanje en Portugal de Europese grenzen doorbreken, raken ook een aantal bewoners van onze contreien verweven met deze intercontinentale expansie.

Enkelen laten zelfs een onuitwisbaar en gewaardeerd spoor achter in de geschiedenis van Afrika, Amerika en Azië.

Vanaf de tweede helft van de XV de eeuw doorbreken Portugese zeelieden de grenzen van het middeleeuwse Europa. Zij verruimen snel de gekende wereld. De eilanden in de Atlantische Oceaan, de Azoren, vallen snel onder Portugese invloedssfeer. Hier zullen vooral Vlamingen een belangrijke rol spelen.

De betrekkingen tussen het hertogdom Bourgondië, op dat ogenblik één van de belangrijkste en dichtst bevolkte gebieden in Europa, en de zeevaartnatie Portugal zijn in de XV de eeuw erg goed. Het huwelijk van Filips de Goede met Isabella van Portugal in 1430 verstevigde en bevestigde deze enge contacten. Honderden Vlaamse kunstenaars en intellectuelen vestigen zich in het Portugese Koninkrijk en hun invloed zal ook in het Portugese overzeese rijk doordringen. In 1449 wordt Jacob van Brugge door de kroonprins van Portugal, Hendrik de Zeevaarder, voor zijn trouwe diensten beloond met het beheer van één van de eilanden van de Azoren (Ilha Terceira). Zijn taak is het dit gebied te bevolken en in cultuur te brengen. Een paar jaren later zullen enkele duizenden Vlamingen de Azoren bevolken, waarschijnlijk is zulks kunnen gebeuren onder invloed van Isabella van Portugal. Deze Vlamingen introduceren op de Azoren de toenmaals moderne landbouwtechnieken. Hetgeen verklaart waarom de Azoren tot rond 1500 de naam «Vlaamse Eilanden - Ilhas Flamengas» dragen.


De Teloorgang van een Colonie

Zana Aziza Etambala, zelf geboren in Congo maar gestudeerd in Leuven is een expert te noemen op het vlak van politieke- en religieuze geschiedenis in Congo en Sub- Sahara Afrika in globo.

De auteur leverde al meer werken af over de koloniale en meer recente geschiedenis van Congo.

Als historicus zette hij in eerdere werken alle feiten op een rij en deed een uiteenzetting over de onfortuinlijke gevolgen voor Congo als kolonie tot autonome natie. En hierin was hij overgins niet alleen. Historicus Ludo De Witte bijvoorbeeld, zorgde met de publicatie van “De moord op Lumumba” dat een onderzoekscommissie werd opgericht die de rol van België in de zaak Lumumba moest uitspitten. En daarenbuiten is de exodus van de missionarissen en kolonialen uit Congo nooit uit de hoofden van de Belgen verdwenen. In een poging om de drama’s van toen te plaatsen, verscheen er o.a “Weg uit Congo: het drama van de kolonialen”.

Anno 2008 en met de verontschuldigingen aan Congo van ex-premier Guy Verhofstadt achter de rug, is het een eeuw geleden dat België, Congo annexeerde als kolonie.

Bovendien is het exact 50 jaar geleden dat België met trots uitpakte met haar kolonie op de wereldtentoonstelling in Brussel (Expo ’58).

En toeval of niet, het was ook in dat ‘feestelijke jaar’ 1958 dat de modelkolonie die Congo voor de Belgen was, de eerste zichtbare barsten begon te vertonen.


Onze dagen in Congo
Onze dagen in Congo

50 jaar geleden raasde de onafhankelijkheid over Congo. Het land was er niet klaar voor, en voor velen was die onafhankelijkheid cultureel onverteerbaar.

Tot het geheugen van Congo behoren de Belgische oud-kolonialen, die de opbloei en neergang van het land van a tot z beleefden en letterlijk op de eerste rij stonden, waardoor hun herinneringen springlevend bleven.

Dit verhalenboek laat hen aan het woord.

Ze vertellen over hun dagelijkse leven in Congo, over hun omgang met de plaatselijke bevolking - zwart en blank - en over de grote veranderingen.

Van een leraar tot een ondernemer, een agronoom, een leproloog, een arts, een stationchef, een gewestbeheerder, een creool, een 'kind in Congo', een territoriaal, een veehouder en een missionaris die bevriend was met Mobutu.


Titel : Hart Der Duisternis.

Veel grote romans werden de  afgelopen jaren in stripvorm uitgegeven. In 2010 verscheen de beeldroman van Heart of Darkness door Joseph Conrad.

Hart der duisternis is het beklemmende verhaal van kapitein Marlows zoektocht naar de mysterieuze Kurtz, die macht en invloed over de lokale bevolking van Congo heeft verkregen. Marlows avontuur, dat tot in het donkere hart van Afrika voert, dwingt hem tot een cruciale bezinning op zijn eigen waarden en die van zijn door kolonialisme gedreven samenleving.

De tekeningen zijn van Cartherine Anyango en de teksten van David Zane Mairowitz.


Terug naar Congo - Op zoek naar de guaveboom uit mijn jeugd
congo 1960 image foto sans titre

Journalist Marc Reynebeau bracht zijn jeugd door in Albertstad, een stadje in het noorden van de provincie Katanga, in toenmalig Belgisch-Congo.

 

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo ging Reynebeau terug naar het land van zijn jeugd om te kijken of hij de guaveboom in de tuin van zijn geboortehuis nog kon vinden.

Maar de guaveboom is niet meer, net zoals zoveel andere zaken. ‘Terug naar Congo. Op zoek naar de guaveboom uit mijn jeugd.' is een aangrijpend portret geworden van een complex land, in een uitgave van Lannoo.


Congo in België - Koloniale cultuur in de Metropool
Congo in België

België schiep Congo, maar schiep Congo ook België? In hoeverre werd het 20ste-eeuwse België voor een stuk gevormd door zijn kolonie? Die vraag stelde de toonaangevende Congolese historicus Isidore Ndaywel enige jaren geleden.

Deze interdisciplinaire bundel biedt een antwoord. Hij belicht de invloed van de kolonie op de Belgische cultuur en samenleving, van hoog tot laag. Want kolonialisme is geen eenrichtingsverkeer. In Tervuren, bij nationale optochten en in klaslokalen zie je hoe Congo België mee inkleurde. Maar ook in de politiek, de media en de kunsten. Het gaat evengoed om de nesteling van Congo in de massacultuur van missieverhalen en speelfims, in de samenstelling van Belgische gezinnen of in de herinneringen van gewone mensen aan de voormalige kolonie.

Het boek vormt zo een kaleidoscoop van het verschil dat Congo – en de Congolezen – maakten in de Belgische geschiedenis.

Met bijdragen van: Geert Castryck, Bambi Ceuppens, Bram Cleys, Sabine Cornelis, Maarten Couttenier, Jan De Maeyer, Marc Depaepe, Matthijs De Ridder, Carine Dujardin, Leen Engelen, Kurt Guldentops, Frederik Herman, Godfried Kwanten, Johan Lagae, Wendy Morris, Valentin Mudimbe, Sarah Van Beurden, David Van Reybrouck, Jan Vansina, Tom Verschaffel, Vincent Viaene, Honoré Vinck, Luc Vints.


Congo aan den Yser

De 32 Congolese soldaten van het Belgisch Leger in de Eerste Wereldoorlog

Voor de Grote Oorlog werden wereldwijd bijna 65 miljoen mannen gemobiliseerd. Frankrijk en Groot-Brittannië zetten spahi's, zoeaven, sikhs, tirailleurs, Chinezen en andere koloniale volken in op de slagvelden van West-Europa.

Regelmatig speelde ook de Belgische regering met het idee om Congolese soldaten te laten overkomen naar de Westhoek. De beslissing was formeel: nee, geen denken aan.


Herinneringen aan Congo - KA Sint-Truiden - Oral History

herinneringen aan Congo

Fred Hermckens, Marcel Kerff & Mario Smeets (Red.)

Herinneringen aan Congo

ISBN: 9789044119886

Aantal Pagina's: 96

Prijs: € 13,90

Uitgever : Garant Uitgevers nv

Congo is gebeiteld in het collectieve geheugen van België. Boeken, films en tv-programma's over de vroegere kolonie blijven boeien.

De zesdejaars van het Koninklijk Atheneum Sint-Truiden tekenden de herinneringen van oud-kolonialen op in een verhaal. Ze vertellen over hun vertrek, de reis, hun werk, de relatie met de lokale bevolking, de confrontatie met de exotische cultuur en over het gedwongen vertrek in 1960.

"Voor de Congolezen ging de clan voor op het individu.

Zij deelden hun loon met de groep: ze waren niet zo materialistisch als de Belgen, Zij hadden tijd in overvloed, wij hadden nooit tijd."


Congo tentoongesteld

congo 1960 image foto sans titre

Congo tentoongesteld. Een geschiedenis van de Belgische antropologie en het museum van Tervuren

Auteur: COUTTENIER MAARTEN Uitgavejaar: 2005

ISBN: 9789033457708

Prijs incl.BTW: € 38.00

Congo tentoongesteld schetst hoe de kolonie Congo door de Belgische burgerij ten tonele werd gevoerd in het museum van Tervuren (het huidige Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) en de eerste wereldtentoonstellingen in België.

Er wordt voor het eerst een grondig overzicht gegeven van de vroege geschiedenis van het museum van Tervuren. De achtergrond waartegen die geschiedenis wordt geschetst is de vroege geschiedenis van de Belgische antropologie vanaf de oprichting van de Société d’Anthropologie de Bruxelles in 1882 tot 1925. Tot op heden was die geschiedenis een missing link in het wetenschappelijk onderzoek, een leemte die dit boek deels wil invullen.Dit boek wil aantonen hoe men vorm gaf aan de Afrikaanse ‘andere’, maar ook aan het burgerlijke ‘zelf’.

De Congolees werd gezien als een primitieve wilde die grote culturele overeenkomsten vertoonde met de prehistorische mens in Europa en dus aantoonde hoe onze voorouders leefden.

De vermeende wildheid van de andere zette echter ook de superioriteit van de westerse cultuur in de verf. Het contact met de kolonie zorgde voor een vorm van zelfdefinitie voor de Europese burgerij.

Het boek geeft uiteindelijk een zicht op een wereld die tegelijkertijd werd gekenmerkt door een ongeremd geloof in de menselijke vooruitgang, maar ook door een gevoel van verlies en een angst voor een verval van de Europese cultuur, veroorzaakt door de moderniteit.

Dit boek wordt uitgegeven in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Het geheugen van Congo. De koloniale tijd’ (4 februari 2005-9 oktober 2005) in het museum.Bron : Uitgeverij Acco


De memoires van een ambassadeur

congo 1960 image foto sans titre

Congo Rwanda 1950-1962 - Victor-Clement Nijs Oud-ambassadeur Victor-Clement Nijs startte zijn carrière in Centraal-Afrika. Dit boek is het eerste deel van zijn memoires en behandelt de periode 1949-1962. Victor Nijs hield tijdens zijn carrière nauwkeurig notities bij die nu verwerkt zijn tot een boeiend verhaal en verslag geven van het Belgische koloniale milieu in de jaren '50 in Centraal-Afrika. - Een unieke getuigenis van een uiterst boeiende periode in de Belgische geschiedenis. Victor-Clement Nijs is oud-ambassadeur (Latijns-Amerika, Algerije, Duitsland). Hij begon zijn carrière in Centraal-Afrika. Over de periode 1949-1962 schreef hij het eerste deel van zijn memoires. Uitgeverij Lannoo - prijs 39,95 € - 624 pagina's -2007


Congo - De impact van de kolonie op Belgïe - Guy Vanthemsche (328 pages)

Congo de impact van de kolonie op BelgïeIn 1885 kaapt onze omstreden vorst Leopold II voor de neus van de internationale grootmachten het rijke Congo als kolonie weg. Het is het begin van een veelbewogen periode uit onze vaderlandse geschiedenis...

 

Historicus Guy Vanthemsche geeft een overzicht van de geschiedenis van Congo van de kolonisatie tot na de onafhankelijkheid, met ruime aandacht voor de relatie tussen Congo en het 'moederland' en de wederzijdse beïnvloeding. Hij gaat daarbij de controverse niet uit de weg.

Gebaseerd op minutieus onderzoek, onder meer in de pas geopende Afrikaanse dossiers van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bron: uitgeverij Lannoo ISBN : 978-90-209-7376-1 Verschijningsdatum : 05-10-2007 * (richtprijs 22,50 €)

Prof. dr. Guy Vanthemsche doceert hedendaagse geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij zit in de redactie van het Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis en heeft meerdere publicaties over onze vaderlandse geschiedenis op zijn naam staan.


Geleerd in de tropen Leuven, Congo & de wetenschap 1885-1960

Geleerd in de tropen Leuven, Congo & de wetenschap 1885-1960

Ruben Mantels - December 2007

- ISBN 978 90 5867 628 3

- Prijs € 34,50

- Paperback, 352 pp.

- GeïllustreerdVan de dagen van Leopold II tot de dag dat koning Boudewijn Congo onafhankelijk verklaarde, was de Leuvense universiteit actief in de kolonie. Studenten van de Alma Mater vervoegden de ontdekkingsreizen van Stanley, namen deel aan de exploitatie van Katanga of sympathiseerden – in de jaren 1950 – met de onafhankelijkheidsstrijd. In die strijd speelde Leuven een voortrekkersrol met de Lovanium-universiteit die zij nabij Leopoldstad oprichtte. Op basis van archiefonderzoek en interviews brengt Ruben Mantels een portret van Lovanium, de universiteit onder de tropenzon. De verhoudingen tussen ‘blanken’ en ‘zwarten’, maar ook het dagelijkse leven op de campus komen aan bod.Naast het verhaal van Lovanium bericht dit boek over de veranderende kennis van Congo in Leuven.

Het brengt het woelig onderwijstraject van ‘Congo’ doorheen allerhande collegeroosters en opleidingsprogramma’s in kaart, beschrijft baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en doet het relaas van tropische expedities. De Leuvense wetenschap over Congo vertaalde zich in congressen, prijzen en publicaties, maar kreeg eveneens vorm in debatavonden en studiekringen van studenten. Zij nam toe, expandeerde en institutionaliseerde, om vanaf het midden van de jaren 1950 in snel tempo te dekoloniseren. Samen met de onafhankelijkheid van Congo kwam er een einde aan de koloniale activiteiten van de Leuvense universiteit.Ruben Mantels (1979) studeerde geschiedenis en culturele studies aan de K.U. Leuven.

Tot voor kort was hij er verbonden aan de onderzoekseenheid cultuurgeschiedenis na 1750. Bij Universitaire Pers Leuven co-publiceerde hij reeds eerder De stad op de berg. Een geschiedenis van de Leuvense universiteit sinds 1968 (Leuven 2005).

Uitgegeven door Universitaire Pers Leuven, Minderbroedersstraat 4, B 3000 Leuven,

T +32 (0) 16 32 53 45, F +32 (0) 16 32 53 52,


Tussen buit en baat. Congo in het interbellum

Tussen buit en baat. Congo in het interbellum

In 1927 onderneemt Vlaams-katholiek kamerlid en zakenman Gustaaf Sap een maandenlange reis naar Belgisch-Congo. Nagelaten brieven hangen een mooi beeld op van de reis en geven een exclusieve impressie uit de eerste hand van de kolonie. Tevens getuigen ze van een merkwaardige katholiek-socialistische samenwerking, geen sinecure in die periode.

Na afloop van zijn reis schrijft Sap een vlijmscherp parlementair onderzoeksrapport waarin hij het koloniale beleid hekelt, maar bovenal heel zwaar uithaalt naar de veel te grote greep van privémaatschappijen – de Société Générale op kop – op dat koloniale beleid en de kolonie tout court. Een explosief rapport dat heel wat stof doet opwaaien…

Congo in het interbellum is een tot dusver onderbelicht hoofdstuk uit de Belgische koloniale geschiedenis. Dit boek schetst een levendig beeld van de kolonie in die periode, en geeft een inzicht in het reilen en zeilen van de koloniale triniteit: holdings, Kerk en staat.


Herinneringen aan Congo - Ambtenaar in Boma 1904-1907

Herinneringen aan Congo

Auteur Désiré Bossaerts

ISBN 9789022319697

Prijs € 22,95

Uitgever S U Volwassenen

Verschijningsdatum 19/01/2007

Uitvoering Paperback

Aantal pagina's 320

Inleiding

Als de brave mensen uit mijn geboortedorp ook maar eens één dag in mijn bijzijn zouden kunnen vertoeven, hier in Congo waar niets dan wildheid, woestheid en barbaarsheid heerst, schrijft Désiré Bossaerts, dan zouden ze verstomd staan bij het zien van welke bekommernissen het leven voor een blanke met zich meebrengt! Wat in de periode 1904-1907 onmogelijk was, heeft Bossaerts op een andere manier proberen te realiseren. In een reeks 'straffe verhalen' die rond 1920 hun definitieve vorm kregen, heeft hij zijn bijzondere ervaringen met het thuisfront willen delen. Als begenadigd verteller neemt hij de lezer mee in dichtbegroeide tropische wouden en over uitgestrekte open vlaktes, in onzekere moerassen en over rivieren vol krokodillen. Hij stelt de lezer voor aan Congolese bevolkingsgroepen met vreemde namen en gebruiken, die hem soms openlijk vijandig gezind zijn, of met wie hij samen de vredespijp mocht roken. Hijzelf is de hoofdfiguur, die alle moeilijkheden overwint, en zich vaak uit hachelijke situaties redt. meer info AV RUG * Meer info: Uitgeverij de Standard - Manteau